Gerhard Wilhelm Julius “Bob” Meijer – Kapellen

Te Brasschaat overleed op 28 juli Gerhard Wilhelm Julius “Bob” Meijer. Hij werd geboren de Alkmaar op 13 oktober 1919 en was de echtgenoot Ria Meijer-Dekker. De crematieplechtigheid heeft op uitdrukkelijk verzoek in besloten kring plaatsgevonden. Rouwadres: Ria Meijer- Dekker, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Frieda De Backer – Kapellen

In Woon- en Zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 31 juli Frieda De Backer, weduwe van Alexander Adriaenssens. Zij werd geboren te Kalmthout op 19 maart 1929. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 5 augustus om 10 uur in de kerk O.L.Vrouw van Fatima te Kapellen-Essenhout. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het […]

Ann Vleugels – Kapellen

Op 26 juli overleed Ann Vleugels. Zij werd geboren op 9 juli 1966. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in strikte intimiteit. Rouwadres: Fam. Vleugels, p/a Guyotlei 9 te 26950 Kapellen.