Leopold Claessens – Kapellen

In Woon- en zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 28 juli Leopold Claessens, weduwnaar van Vittoria Rossi en levenspartner van Solange De Wael (+). Hij werd geboren te Burcht op 23 juni 1924 en was erkend gewapend Weerstander, erkend politiek gevangene en erken Grootoorloginvalide. Vereerd met tal van eretekens, lid van verschillende vaderlandslievende verenigingen, erevoorzitter […]

Anna Valkenborg – Hoevenen

Op 20 juli overleed Anna Valkenborg. Zij was de weduwe van Louis Cools en werd geboren te Hoevenen op 8 november 1922. De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen, heeft plaatsgehad in strikte intimiteit. Rouwadres: August Cools en Nicolaas van Wijk, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.