Auto belandt op het dak

Om iets over vier vannacht, 27 januari is een wagen op het dak beland aan de Veltwijcklaan in Ekeren. De bestuurder, een jonge man van 20, was naar eigen zeggen beginnen schuiven waardoor hij wellicht de controle over het stuur verloor, een verkeersbord raakte en op het dak tegen een reclamebord terecht kwam. Getuigen waren er niet. Zelf was de bestuurder te veel onder de indruk om een helder relaas te kunnen geven. De man legde een negatieve ademtest af. Hij reed met een voorlopig rijbewijs en mocht dus afgelopen nacht niet achter het stuur kruipen.

 

Bijna heel het dorp samen op nieuwjaarsdrink

Wat het mini-Scheldedorp Lillo heeft kunnen presteren zullen weinig andere gemeenten hen nadoen. Van de in totaal 49 inwoners waren er maar liefst 39 aanwezig op de traditionele nieuwjaarsdrink voor de bevolking op zaterdag 26 januari. Dat is bijna 80 procent van de totale bevolking. Plaats van afspraak was café “De 7 Saeligheden” in de Tolhuisstraat. Waard Mil Boriau, en zijn echtgenote Ria, zorgden voor gratis drank en hapjes. Dat werd ondermeer mogelijk gemaakt door de stadmakers Antwerpen en het districtsbestuur. Ondertussen konden de bewoners rustig napraten. Met haar leeftijd van 78 is Frieda de oudste inwoonster van Lillo. Zij kon echter niet aanwezig zijn omdat ze de nacht voordien naar het ziekenhuis moest maar ondertussen opnieuw herstellende is. De overige afwezige inwoners hadden haast allemaal professionele verplichtingen. Tobin Roymans (6) is de jongste inwoner van Lillo en kwam enkele maanden geleden, samen met zijn ouders, definitief in Lillo wonen. Volgens Jos Van Aerden, inwoner en bezieler van Lillo, wonen er nu ook elf kinderen in Lillo. “Dat cijfer hebben we nog nooit gehaald en doet uiteraard de gemiddelde leeftijd van de inwoners flink dalen. Dat moet nu schommelen rond de 45 jaar”.

Overleden Petrus ‘Peer’ Timmermans – Stabroek

Petrus ‘Peer’ Timmermans, echtgenoot van Alice Lauwers, overleed thuis te Stabroek op 25 januari 2019. Hij werd geboren te Lillo op 25 november 1933.  Peer was oprustgesteld Sergeant Brandweer Antwerpen-Lillo, ere-secretaris van de Kon. Fanfare Verbroedering Stabroek en lid van OKRA, Stabroek. Er wordt afscheid van Peer genomen op zaterdag 2 februari 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Catharina, Kerkendam te Stabroek. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan
te Stabroek. Gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Petrus Timmermans, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be

Overleden Yvonne Van Bergen – Kapellen

Yvonne Van Bergen, weduwe van Leo De Weerdt, overleed in het woonzorgcentrum
Zonnewende te Kapellen op 25 januari 2019. Zij werd geboren te Hoogstraten op 7 juni 1938. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 2 februari 2019 om 11 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Hoofdingang Heidestraat).
Rouwadres: Familie Yvonne Van Bergen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

N-VA wil krachtdadig beleid doortrekken

In zijn toespraak, naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 25 januari, sprak Stabroeks burgemeester Rik Frans de wil uit om het krachtdadige beleid ook de volgende zes jaar verder te zetten. “We hebben een super degelijke dossierkennis opgebouwd en zeer actief deelgenomen aan het beleid. Onze N-VA verkozenen hebben hard gewerkt en zich elke dag opnieuw ingezet voor een beter, een warmer en een mooier Stabroek. De komende zes jaar willen we dat nog krachtiger doorzetten op de voor ons bekende positieve manier en het financieel beleid van onze gemeente zullen we beheren als een goede huisvader”.

Dit jaar start de gemeente met de werken in de Beukenlaan. “Halverwege het jaar komt de Platanenlaan aan de beurt. Uit het rioleringsrapport bleek dat dit dringend nodig is. Samen met andere wegenwerken spreken we over gigantische bedragen” zei de burgemeester. Voor Rik Frans moet het kasteel Ravenhof één van de toegangspoorten worden tot het Grenspark De Kalmthoutse Heide. “We willen het de uitstraling geven dat het verdient. Het dossier omtrent een nieuwe parking is terug in beweging en maakt vorderingen. We blijven de ambitie hebben om het domein, en de gebouwen, ruimer in te zetten en het een bredere gemeenschapsfunctie te geven. Ook gaan we dit jaar over tot het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling voorzien van elektrische laadpunten. Daarnaast starten we stelselmatige met de vernieuwing van de ramen”.

Overleden Lisa Wouters – Kapellen

Lisa Wouters, weduwe van de heer Marcel De Bruyn, overleed in WZC Prinsenbos te Kapellen op 23 januari 2019. Zij werd geboren te Ekeren op 25 september 1926. De afscheidsdienst heeft plaats in de kerk Sint-Jozef, gelegen aan de Hoogboomsteenweg 251 te Kapellen, op zaterdag 2 februari 2019 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10.45 uur. Aansluitend zal de bijzetting van de urne plaatsvinden in het columbarium op de begraafplaats te Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Correspondentie-adres: Familie De Bruyn, p.a. Rustpunt, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren
Online condoleren: www.begrafenissen.net

Winkeliers steunen Project One

Met de overhandiging van een cheque ter waarde van 500 euro heeft “Ekeren Winkeldorp” haar steun uitgedrukt voor de vzw Project One (Pro1). Deze Ekerse vzw is een jonge en unieke non-profit organisatie die zich inzet voor het goede doel. Zij reikt een helpende hand naar personen of groepen die steun zoeken waarbij hun “call for help” dikwijls onbeantwoord blijft. Ook ondersteunt Pro1 groepen of personen die meer aandacht verdienen. Pro1 werd opgericht in juli 2018 door 4 stichters en is tot nog toe zelf bedruipend en wordt gesteund door trouwe sponsors. Door haar nauwe banden met de entertainment- en infotainmentsector brengt deze organisatie haar boodschap d.m.v. events met bekende nationale en internationale artiesten, promofilms, muziekproducties en documentaires van hoog niveau. Het eerste ondersteuningsproject van Project one is een fundraising happening voor mensen met het AutismeSpectrumStoornis (ASS). De hoofdrol in dit gegeven gaat naar de Ekerse zanger Oliver Smeyers.

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan Fort van Lillo: participatiemoment op 7 februari in Lillo

Van 29 januari tot 29 maart 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Fort van Lillo’. Het plan moet het verhogen en verplaatsen van de waterkeringsdijk tussen de Schelde en het dorp in het kader van het Sigmaplan mogelijk maken.

Op donderdag 7 februari 2019 is er een publiek participatiemoment in het Kruitmagazijn, Kazerneplein 10 in Lillo. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Fort van Lillo langs de Schelde op grondgebied van de stad Antwerpen. Om Lillo te beveiligen tegen overstromingen plant De Vlaamse Waterweg nv de aanleg van een hogere dijk. Die waterkering vormt een essentiële schakel in de bescherming van het havengebied aan de rechteroever van de Zeeschelde. De aanleg van de waterkering betekent dat de bestaande jachthaven verplaatst moet worden. Tegelijk zal het plan de uitvoering van het Masterplan Lillo dat de stad Antwerpen opmaakte om het ruimtelijk functioneren van het fort te verbeteren, de erfgoedwaarde en toeristische-recreatieve functie te versterken, mogelijk maken.

De start- en procesnota ligt van 29 januari tot 29 maart 2019 ter inzage in het districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140 in Berendrecht. De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup
Iedereen kan tot 29 maart 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt:Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Jo Van Hertbruggen wint jaar gratis winkelen

Ekerenaar Jo Van Hertbruggen (54) is de winnaar van de eindejaarsactie georganiseerd door de handelsvereniging Ekeren Winkeldorp. De winnaar kreeg voor 3.650 euro aan waardebons goed voor een jaar gratis winkelen. Jo doet al zijn boodschappen in Ekeren en is een trouwe klant bij de Ekerse winkeliers. In totaal waren er dertig winnaars. De tweede plaats ging naar de familie De Clerck-Michiels. Zij wonnen een gouden ring en een pakket waardebons. De derde prijs, een Armani-uurwerk en waardebons was voor Richard Lingier. De deelnemers aan de eindejaarsactie moesten raden hoeveel kerstballen er in de etalage van de deelnemende handelaars lagen. Met 1.315 kerstballen gaf Jo het juiste antwoord. In totaal werden er zo’n 30.000 deelnemerskaarten ingezonden. Het was al de twaalfde eindejaarsactie van de handelsvereniging Ekeren Winkeldorp met een totale prijzenpot goed voor 10.700 euro. Ook dit jaar komt er opnieuw een eindejaarsactie.

1 2 3 4 5 13