CD&V Ekeren trekt volop de kaart van de jongeren!

CD&V gaat met districtschepen voor jeugd Tamara Heynen (52) als lijsttrekker naar de districtraadsverkiezingen. Ze wordt in de top 5 bijgestaan door 3 geëngageerde jongeren en oud-districtschepen Freddy Wens. Op de tweede plaats staat Jeroen Van den Bergh (32). Stéphanie Broosus (28) staat op drie en de top vijf wordt afgesloten door Sofie Franken (28). Op de vierde plaats vinden we oud-districtsschepen Freddy Wens (70). Eerder werd al gecommuniceerd dat Bert Van den Bossche (54) de lijst zal duwen.
Intussen wordt ook de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma. CD&V wil de Ekerse mobiliteit uitbouwen. Met onder andere een shop & go-zone op het Kristus-Koningsplein, deelfietsen en -scooters gaan we voor mobiliteit op maat van de Ekerenaar!”
Verder zetten we verder in op een goede dialoog met de jeugd! Dit is belangrijk om een ambitieus en gevarieerd aanbod op maat voor elke leeftijd aan te bieden. Dit geldt trouwens ook voor senioren: een optimale dienstverlening in combinatie met een vlotte communicatie leiden tot gelukkige Ekerenaars.
Met een mix van jeugdig enthousiasme en ervaring wil CD&V Ekeren verder mee besturen in district Ekeren. “We gaan samen voor Ekeren, waar iedereen zicht thuis voelt en willen hier vanuit het bestuur mee aan werken” zegt lijsttrekker Heynen.

 

Jong CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt standpunten bekend

JONGCD&V Berendrecht- Zandvliet-Lillo maakt drie pijlers bekend waarmee ze in oktober naar de kiezer trekken. De jongeren binden de strijd aan met sluikstort en ijveren voor toegankelijke sportactiviteiten en een verkeersveiliger district.   
“Wij gaan voluit voor propere wegen en natuur”,  aldus de lokale jongerenvoorzitter Nick Van Roosbroeck.  “Sluikstort is niet enkel een issue in de stad, ook in ons groen polderdistrict krijgen we er nog te vaak mee te maken. Een probleem dat we resoluut willen aanpakken.”
Daarnaast willen ze sport en diversiteit beter uitgewerkt zien.  “Er zijn nog te veel jongeren die niet aan sport kunnen doen in Berendrecht-Zandvliet-Lillo, onder andere door armoede en sociale exclusie”, klinkt het bij JONGCD&V. “We willen dit oplossen door vanuit het district sportkaarten aan democratische prijzen te voorzien voor jongeren die het thuis financieel moeilijk hebben. Met die kaart kunnen ze in verschillende lokale sportclubs terecht om hun sport naar keuze te beoefenen.  Zo geven we hen meer goesting om te sporten en kunnen ze zichzelf verder ontplooien.”
Hun laatste pijler is verkeersveiligheid. “De verkeerssituatie aan de nieuwe campus van basisschool ‘De Beren’ op de Antwerpsebaan is ongezien gevaarlijk”, meent Van Roosbroeck. “Het zebrapad dat de jonge leerlingen moeten kruisen, ligt vlakbij een druk kruispunt. Er zijn wel al enkele klaar-overs die zich inzetten om alles mee in goede banen te leiden, maar er is nog werk aan de winkel”, legt de jongerenvoorzitter uit. “Er moeten meer vrijwilligers ingeschakeld worden om meer verschillende zebrapaden te bemannen. Daarom willen we dat het district samen met de lokale politie de opleiding voor klaar-overs centraliseert en organiseert, zodat ouders met een gerust hart hun kinderen naar school kunnen zien vertrekken.”

CD&V Kapellen gooit het roer volledig om

Lijsttrekker Maaike Van Overloop

Nieuwkomer Philippe Henquet (2de plaats)

Met een totale nieuwe lijst, aangevoerd door arts Maaike Van Overloop, wil CD&V Kapellen breken met het verleden en klaar staan om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. “Met deze lijst zetten we de CD&V terug op de kaart en dat is niet enkel goed voor de partij maar ook voor Kapellen” zegt voorzitter Marc Dekkers.

Uittredende gemeenteraadsleden Sonja Janssens en Anneke De Lie stelden zich geen kandidaat meer. “Beiden steunen onze vernieuwing en wij zijn hen dankbaar voor hun verdiensten uit het verleden” zegt de voorzitter. “Na 18 jaar oppositie zijn we klaar om een nieuwe start te nemen. Eigenlijk beginnen we terug met een proper lei. Met onze lijst is de CD&V terug politiek relevant en kiezen we voor kwaliteit en vernieuwing. Beiden zijn uitermate belangrijk voor de gemeentepolitiek die zich dagdagelijks inzet voor de plaatselijke bevolking”. Lijsttrekker Maaike Van Overloop (40) is geboren en getogen in Kapellen en arts in een groepspraktijk in Berendrecht. Ze is een politieke nieuwkomer maar beseft goed waar ze aan begint. “In was gedurende zes jaar voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Huisartsen en heb daar heel wat ervaring opgedaan. Mijn interessepunten gaan uiteraard naar welzijn, kansarmoede en sociale zaken”. De tweede plaats wordt ingenomen door nieuwkomer Philippe Henquet (36). Hij is oud-voorzitter van zowel de Ekerse jong CD&V als van de Ekerse CD&V. Philippe is mobiliteitsmanager en zijn aandachtspunten zijn vooral de mobiliteitsproblemen in en rond Kapellen. De Kapelse CV&V bezet momenteel twee zitjes in de gemeenteraad, met 29 leden, en zou wel eens kunnen zorgen voor een alternatieve meerderheid.

 

Open Vld Stabroek is klaar om opnieuw te besturen

De kandidatenlijst van de Stabroekse Open Vld is een mix van ervaring aangevuld met opvallend veel nieuwkomers. “Momenteel hebben we twee zetels. Met een zetel, of twee, extra kunnen we opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Stabroek verdient een Liberale inbreng in het gemeentebeleid” zegt voorzitter Philip De Smet.

Oud-schepen Raf Engels (62) is lijsttrekker en oud-schepen Pierre Bels (66) duwt de kandidatenlijst. Plaats twee is voor nieuwkomer Debby De Bruyn (45) gevolgd door gemeenteraadslid Sandy Bellengé (40). Daarna volgt Isabella Wouters (23) meteen ook de jongste kandidaat. Uittreden gemeenteraadslid Monique Hanswijk is wegens haar leeftijd geen kandidaat meer. De 14de plaats, aanvoerder van de tweede kolom, wordt ingenomen door Charlotte Van Neuten (24). De gemiddelde leeftijd van alle kandidaten is 47 jaar en acht nieuwkomers nemen voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Op onze kandidatenlijst staan nog enkele plaatsen open bestemd voor verruimingskandidaten. Binnen onze partij hoef je immers geen lidkaart te hebben om op de lijst te komen” zegt de voorzitter. Het verkiezingsprogramma van de Open Vld is opgebouwd rond vijf speerpunten die later in detail worden uitgewerkt. Deze speerpunten zijn: een vlotte en veilige mobiliteit, een modern personeelsbeleid ten dienste van de burger, veel zorg voor netheid, leefbaarheid en gezelligheid en ten slotte een gemeente waar het veilig en betaalbaar wonen is.

Lijst

1) Raf Engels (lijsttrekker)
2) Debby De Bruyn
3) Sandy Bellengé
4) Isabella Wouters
5)
6)
7) Yannick Gielis
8 )Frank Govers
9) Raf Van Nueten
10) Nadia Spiloes
11) Dave Serneels
12) Marina Van Der Linden
13) Yves Bels
14) Charlotte Van Nueten
15)
16) Nicole Geerts
17) Guy Bellengé
18) Kathleen De Backer
19)Guido Plompen
20) Magda Van de Wouwe
21) Paul Goesaert
22)Els Calle
23) Bert Horemans
24)
25) Pierre Bels (lijstduwer)

 

Groen Ekeren naar de kiezer met vele nieuwe gezichten

Vandaag, 25 juni, stelt Groen Ekeren haar speerpunten en kandidaten voor de komende verkiezingen voor. De partij kiest voor een mix van ervaring en verjonging, en schuift drie prioriteiten naar voor: behoud van open ruimte, veilig verkeer, en beter openbaar vervoer en deelmobiliteit in Ekeren.
Lijsttrekker is huidig districtsraadslid Ilse De Schutter, haar collega in de districtsraad Anny Joossens zal de lijst duwen. Ilse De Schutter: “Wij willen op een andere manier aan politiek doen. Inwoners betrekken, nieuwe initiatieven ondersteunen zoals de wijkbudgetten, ruimte bieden aan jongeren, mensen samen brengen. We staan en gaan voor een menselijk, eerlijk en gezond Ekeren.”
Op de lijst staan mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, 11 vrouwen en 10 mannen, vanuit verschillende verenigingen en uit alle wijken, ook de nieuwe wijken. Een brede en verjongde lijst met het oog op een fris en sterk plan voor ons district.
Anny Joossens schetst de prioriteiten voor Groen in Ekeren: “Het behoud van de open ruimten, veilig verkeer, inzetten op beter openbaar vervoer en deelmobiliteit in ons district, een fuifzaal, voluit gebruik maken van onze adviesbevoegdheid, geen nieuw groot cultureel centrum. Het welzijn van elke Ekerenaar blijft voor ons voorop staan.”

Lijst:
1 Ilse De Schutter (58)
2 Guido Staes (54)
3 Lotte Vergauwen (35)
4 Bert Jorissen (21)
5 Annelies Van Boven (42)
6 William De Jager (42)
7 Sofie Brits (23)
8 Jeroen Budts (34)
9 Fabienne Toussein (47)
10 Jan van der Linden (56)
11 Miep Embrechts (31)
12 Bart Delacourt (42)
13 Marja De Peuter (67)
14 Guy De Kock (56)
15 Amber De Kock (24)
16 Cédric Dezitter (31)
17 Ingrid Weverbergh (62)
18 Freek Pieters (33)
19 Machteld De Muynck (63)
20 Koen Baetens (38)
21 Anny Joossens (58)

 

Vlaams Belang afdeling Stabroek stelt eerste vijf kandidaten voor

Eerste rij:  Odette Maes, Koen Van Gansen, Victor Dieltjens, Manuel Elst en Martine Wouters.
Tweede rij: Marina Mellaerts, Jef Leffelaer, Daphnè Peeters en Gerda Van Gansen

Op zaterdag 23 juni stelde Vlaams Belang afdeling Stabroek haar eerste vijf kandidaten van de verkiezingslijst voor. “Onze lijst is compleet met 25 kandidaten waarvan 3 uit Putte Kandidaten uit Hoevenen en Stabroek vervolledigen de lijst met een lichte meerderheid uit Stabroek” zegt lijstduwer Jef Leffelaer.

“Met de slogan “Stabroek is van ons”, trekt onze ploeg naar de verkiezingen” aldus lijsttrekker Manuel Elst.  “Vlaams Belang Stabroek wil dat onze gemeente een veilige, sociale, propere en herkenbare gemeente kan zijn en blijven!  Absoluut zeggen wij neen tegen verstedelijking en islamisering van onze gemeente. Vlaams Belang Stabroek wil overal waar het kan meewerken, maar zal in de eerste plaats de belangen van het Stabroekse volk verdedigen. Wij willen leven in een gemeente waar de mensen zich nog thuis kunnen voelen” aldus Elst.

Momenteel heeft Vlaams Belang 3 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-raadslid. Ze hopen minstens 2 zetels extra binnen te halen.

Kandidatenlijst
1)Manuel Elst (lijsttrekker)
2)Odette Maes
3)Victor Dieltjens
4)Martine Wouters
5)Koen Van Gansen

25) Jef Leffelaer (lijstduwer)

 

 

 

N-VA Polder maakt kandidatenlijst bekend

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, ontbreekt op de foto Bertha Dierckx

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober werd in café De Sportduif op het Solft in Berendrecht op zaterdag 23 juni, de kandidatenlijst van N-VA  afdeling Polder (Berendrecht-Zandvliet-Lillo) voorgesteld.
Lijsttrekker en huidig districtsburgemeester Carl Geeraerts stelde een lijst samen waarop zowel de jongeren, met twee studenten van net 18 jaar, met name Knud Geeraerts en Laura Adriaenssens, als de senioren, met de ouderdomsdeken van de lijst Bertha Dierickx (76j) een aanspreekpunt hebben.
Verder is de lijst een weerspiegeling van de bevolking, met zowel bedienden, als managers, een zelfstandig zaakvoerder en enkele gepensioneerden. De huidige fractie Raf Crijnen, Carl Geeraerts, Marc Maes, Rudi Sempels, Willem Van Alsenoy en fractievoorzitter Gert Van Herck stelden zich herverkiesbaar. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid Danielle Meirsman.

District om graag te wonen
Zes jaar geleden zette N-VA Polder een beweging in gang met als hoekpunten de eigenheid van de dorpen waaruit het district bestaat te behouden en de leefkwaliteit van de inwoners te garanderen. Het referentiepunt blijft voor N-VA de structuurschets Berendrecht-Zandvliet waarin de krijtlijnen door de inwoners, verenigingen en bestuur werden vastgelegd voor de toekomst. Daarnaast willen zij de kenmerkende dorpskernen bewaren  met oog voor harmonieuze inpassing van nieuwe gebouwen. Nieuwe culturele initiatieven verdienen aanmoediging door extra ondersteuning. Het nog te realiseren Jeugdhuis 2040 moet inhoudelijk sterk staan en voor de oudere senioren wordt een Seniorenactieplan gemaakt.

Het verkeer en mobiliteit, zowel in het district als van/naar de polderdorpen neemt een belangrijke plek in in het programma van N-VA Polder.

Waarnemend voorzitter Rudi Sempels stelde de 15 kandidaten voor:
1)Carl Geeraerts (lijsttrekker)
2) Laura Adriaenssens
3) Rudi Sempels
4) Pascale De Langhe
5) Marc Maes
6) Sheila Van de Puttelaar
7) Raf Crijnen
8) Anne Kopp
9) Guido Van Loock
10) Carina Stark
11) Knud Geeraerts
12) Bertha Dierckx
13) Gert Van Herck
14) Willem Van Alsenoy
15) Danielle Meirsman (lijstduwer)

Na de voorstelling van de kandidaten, vond de jaarlijkse familiedag plaats met een barbecue van N-VA Polder en N-VA Stabroek.

foto: (c) FBaten

N-VA Ekeren wil nog verder groeien

De kandidatenlijst van de N-VA Ekeren, aangevoerd door districtsburgemeester Koen Palinckx, is netjes verdeeld tussen mannen en vrouwen. “Wij behaalden 43% van de stemmen en ik sluit niet uit dat we met deze lijst beter doen” zegt Koen Palinckx.

Op plaats twee staat districtsschepen Sabine Coene. Nummer drie is voor districtsschepen Ludo Van Reusel gevolgd door districtsraadslid Annemie Plompen. Op vijf staat student geneeskunde Brecht Mertens. Met zijn leeftijd van 20 jaar de jongste kandidaat. Zes is voor districtsraadslid Ann Koekhoven gevolgd door Wilfried Michiels als eerste kandidaat voor Schoonbroek. Bovenaan de tweede kolom komt Ivo Legon. Lijstduwer wordt Marc Elseviers voorafgegaan door Antwerps gemeenteraadslid Kristel Somers.

“Van de negen uittredende raadsleden hebben er twee zich niet opnieuw kandidaat gesteld wegens persoonlijke redenen. Alle Ekerse wijken, en ook Schoonbroek en Rozemaai, zijn vertegenwoordigd. Onze lijst telt veertien kandidaten die voor het eerst in de politiek stappen. Bovendien heeft geen enkele van onze kandidaten familiebanden met een andere kandidaat op de lijst” zegt Koen Palinckx. Door de aanhechting van de wijken Schoonbroek en Rozemaai bij Ekeren stijgt het aantal Ekerse districtsraadsleden van 19 naar 21.

N-VA Kalmthout stelt kieslijst voor

 

“Kalmthout heeft frisse ideeën nodig. Te lang eenzelfde bestuur voor onze gemeente werkt verlammend.”

De ploeg waarmee N-VA Kalmthout op 14 oktober naar de kiezer trekt is volledig. Afgelopen week gaven de Kalmthoutse N-VA leden hun goedkeuring. “Een diverse sterke ploeg met enkele ervaren rotten maar ook veel nieuwkomers”, zegt lijsttrekker en kandidaat burgemeester Jan Van Esbroeck. Vlaams Volksvertegenwoordiger en lijsttrekker Jan Van Esbroeck stelde met trots 12 vrouwen en 13 mannen voor. Na hem volgt Greet Dries, OCMW-raadslid en leerkracht op de school Gitok. Op plaats drie staat de eerste nieuwkomer, penningmeester, Gilles Delcroix.
Verder wordt de lijst aangevuld met zorgkundige te WZC Sint-Vincentius Anita Vanderpoel (4), gemeenteraadslid Jef Duerloo (5), jongerenvoorzitter Domien Arnold (6) en Stephanie Devos (7), medewerker in het Vlaams Parlement voor N-VA.
Op plaats acht staat ondernemer Marc Huybrechts, gevolgd door Herman Volckaert (9), medeorganisator van De Hoevefeesten en gemeenteraadslid Joris Alen (10).
Lijstduwer is gemeente-, provincie- en OCMW-raadslid Clarisse De Rydt met voor haar Jan Adams (24 ), bestuurslid van de atletiekclub Kalmthout.
“Een gemotiveerde ploeg met zeer geëngageerde kandidaten. We willen een transparant beleid voeren. De inwoners betrekken vooraleer de beslissingen genomen worden. We willen meer rechtszekerheid voor onze ondernemers. We gaan dan ook volop voor een veilig thuis in een welvarend Kalmthout!”, besluit Jan Van Esbroeck.

De volledige lijst: 1. Jan Van Esbroeck (50) 2.Greet Dries (58), 3.Gilles Delcroix (25), 4.Anita Vanderpoel (53), 5.Jef Duerloo (64), 6.Domien Arnold (25), 7.Stephanie Devos (25), 8.Marc Huybrechts (60), 9.Herman Volckaert (63), 10.Joris Alen (50), 11.Karin Dekeulener (53), 12.Wim Bolssens (54), 13.Sigrid Van Heybeeck (44), 14. Jan Bosmans (61), 15.Maxime De Visser (25), 16.Wouter Van den Heuvel (28), 17.Nick Brosens (32), 18. Peter Hekker (49), 19. Kim Van Hooijdonk (27), 20. Lusi Jacobs (51), 21.Ria Van Looveren (74), 22. Karen Mondelaers ( 34 ), 23. Marleen Ooms (63), 24. Jan Adams (63), 25. Clarisse De Rydt (64).

CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo in dialoog met haar inwoners

Naar voorbeeld van de stadsateliers van CD&V Antwerpen, organiseerde CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo op donderdag 7 juni een dorpsatelier in de Sportbar. De aanwezigen konden aanschuiven aan de tafels lokale economie, jeugd en jonge gezinnen, gezellige buurten, kunst en cultuur, sport, vrijwilligers en verenigingen, senioren en hulpbehoevenden en mobiliteit. Ongeveer 50 aanwezigen kwamen mee plannen maken voor hun district.
“We willen verder bouwen aan de toekomst van ons Berendrecht-Zandvliet-Lillo”, zegt lijsttrekker Sandra Suykerbuyk. “De ideeën van de inwoners zijn de ideale bouwstenen. Zij kennen het district immers het best. Daarom nemen we ook alle ideeën die vanavond zijn uitgewisseld mee in ons programma”, luidt het. Enkele ideeën die aan bod kwamen waren:  Subsidies voor aanpassingen van woningen van ouderen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Mantelzorgpremie invoeren, naar analogie in Hoboken, Berchem, Deurne en Wilrijk. Nood aan een goede, toegankelijke wijkwerking. Wijkagenten moeten opnieuw rechtstreeks bereikbaar zijn. Verkeersveiligheid moet in ons district een prioriteit zijn. Daarom willen we meer controles in de lokale zones 30. Naschoolse opvang en vakantiewerking organiseren.  De huidige sportaccommodatie optimaliseren en uitbreiden voor lokale sportclubs.

Ook Antwerps schepen Caroline Bastiaens woonde het dorpsatelier bij: “Volgend jaar krijgen de districten extra bevoegdheden onder zich, waaronder groen, cultuur en senioren. Als schepen in Antwerpen is het niet aan mij om te bepalen of er bloementorens moeten komen in hun straatbeeld. Zij beslissen zelf hoe ze hun straten en pleinen best met groen aankleden. Daarenboven telt Berendrecht-Zandvliet-Lillo enorm veel actieve, gepassioneerde en getalenteerde mensen”, vertelt ze. “Ik twijfel er dan ook niet aan dat ze er iets moois van gaan maken.”

Op dinsdagavond 19 juni nodigt CD&V alle inwoners van het district uit in De Leeuw in Zandvliet. Die avond zullen ze samen hun fietsbeleid voor het district en de Koning Fiets-actie toelichten.

1 2 3 4 5 6 19