Jan Jambon lijsttrekker

De Brasschaatse N-VA gaat met Jan Jambon als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. Jambon is naast schepen voor financiën ook federaal parlementslid en rechterhand van voorzitter Bart De Wever. Gemeenteraadslid en senator Luc Sevenhans zal de lijst duwen. Op de tweede plaats staat Karina Hans, de echtgenote van Jean-Pierre Speleers, voorzitter van Hockey Dragons. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Brasschaatse N-VA raakte bekend dat de partij vanaf 1 februari een verkiezingssecretariaat zal openen aan de Bredabaan 212 op de hoek met de Veldstraat, in het pand waar voorheen Top Bijou was. Bedoeling is de drempel voor de Brasschatenaren verlagen.

Schepen Kris Geysen neemt ontslag

Na 17 jaar actief te zijn geweest in de Brasschaatse gemeentelijke politiek neemt schepen voor sport, jeugd en gezin Kris Geysen (CD&V), ontslag uit de gemeenteraad. Reden is zijn verhuis naar de gemeente Brecht. Zijn voornaamste realisaties zijn ondermeer het omvormen van een sporthal naar een turnhal, verschillende nieuwe fito-meters, 2 gloednieuwe kunstgrasvelden, aanleg van skate- en speelterreinen, nieuwe subsidiereglementen, uitbouw van de kinderopvang en van de kindergemeenteraad en de renovatie van sporthal centrum. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kreeg Kris Geysen 776 voorkeurstemmen achter zijn naam. Hij zal in de gemeenteraad worden opgevolgd door partijgenoot Lutgart Smekens. Wie Geysen zal opvolgen als schepen zal pas duidelijk worden op de gemeenteraad van donderdag.


Raf Engels trekt Open Vld-lijst te Stabroek


Op de nieuwjaarsreceptie van de Stabroekse liberalen werd bekend gemaakt dat Raf Engels lijsttrekker wordt voor Open Vld. Raf, die zondag ook voor de derde keer opa werd, is nu schepen voor Financiën, Personeel en Onderwijs. Zeven jaar geleden nam Raf Engels de schepenopdracht over van zijn partijgenoot Jos Verhulst. Sedert dan zetelt de Putse Open Vld’er in het schepencollege. Raf Engels gaat resoluut voor het hoogste ambt van burgemeester. “Onze partij gaat vooraf geen coalities aangaan. Het woord is eerst aan de kiezer. Maar die moet weten dat zonder onze partij de deur wagenwijd open staat voor een belangrijke belastingverhoging in plaats van de nodige besparingen door te voeren”, meent de Stabroekse lijsttrekker.

Rik Frans lijsttrekker N-VA afdeling Stabroek


In Stabroek is Rik Frans (48) voorgesteld als lijsttrekker van de N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Zes jaar geleden kwamen we met een onvolledige lijst met daarop slechts zes kandidaten en werden hiervoor uitgelachen. Vandaag zijn we goed gestructureerd en klaar om bestuursverantwoordelijkheid te nemen’’ zegt Frans. Samen met Veerle Kwick heeft hij de N-VA afdeling Stabroek opgericht in 2006. Rik is gehuwd en vader van twee volwassen nog studerende dochters. Als onderwijzer heeft hij vele jaren les gegeven in de gemeenteschool van Hoevenen. Achtereenvolgens was hij gedurende 1 jaar directeur-beheerder van een internaat en sinds 2.000 directeur van een basisschool.

Myriam Van Honste lijsttrekker

De Brasschaatse Open Vld heeft Myriam Van Honste, schepen voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en huisvesting aangesteld als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook Fons Van Aperen, voorzitter van de gemeenteraad, zal op de kandidatenlijst voorkomen. Opvallende aanwezige tijdens de voorstelling van de lijsttrekker was Christophe Thomas, oud districtsburgemeester van Ekeren. Bovendien was hij geruime tijd voorzitter van de Open Vld Groot-Antwerpen. Thomas is verhuisd naar Brasschaat en steekt niet onder stoelen of banken een plaatsje op de Brasschaatse Open Vld-lijst te ambiëren.

Steven Van Dieven komt op met Burgerbelangen

Op de ‘worstenbroodavond’ van het Polderdistrict heeft onafhankelijk raadslid Steven Van Dieven bevestigd  dat hij voor de verkiezing van de districtsraad in oktober opkomt met een eigen lijst. Die draagt de naam ‘Burgerbelangen’. Volgens Van Dieven, vroeger fraktieleider van Vlaams Belang in de Polderse raad, heeft hij kandidaten genoeg om de lijst te vullen. ‘Ik heb zelfs 25 mensen, waar er maar 15 nodig zijn’, zei hij. Van Dieven, die van overtuiging Vlaams nationalist blijft, zal zijn lijst en programma nog deze maand bekend maken. Hij is van plan ook in andere districten met een soortgelijke lijst op tge komen. (sdl) 

Ekeren 2070 stopt ermee

De politieke partij ,,Ekeren 2070’’ stopt na deze legislatuur. De partij heeft momenteel een districtsschepen en een raadslid. Zowel districtsschepen Sabine Coene als raadslid Steven De Schepper stappen eind volgend jaar uit de politiek. Beiden zijn ontgoocheld met de gang van zaken en dan vooral het voortdurend, bij voorbaat verloren, gevecht tegen de stad Antwerpen. Beiden merken op dat ze slechts de helft van hun plannen hebben kunnen uitwerken. Bovendien stond de decentralisatie hoog op de agenda van ,,Ekeren 2070’’ maar is het alleen maar verslechterd en dan vooral door een gebrek aan personeel en middelen voor het district.

In Polderdistrict gaan SP.a, CD&V en Open VLD samen naar de kiezer

Van Guy Lauwers, voorzitter sp.a stadspartij Antwerpen, ontvingen wij volgende mededeling die verspreid wordt namens de sp.a-kern van Berendrecht-Zandvliet-Lillo:

‘In district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zullen sp.a, CD&V en Open VLD samen naar de districtsraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 trekken. Hiermee willen we onze uitstekende samenwerking onder de bezielende kracht van districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen verderzetten.

De voorbije jaren werd het district reeds bestuurd door een coalitie van sp.a, Polderbelangen (dat sinds dit najaar niet meer bestaat), CD&V en Open VLD.
Deze samenwerking heeft geleid tot een ware inhaalbeweging voor het Polderdistrict. Denk maar aan de realisatie van het Aquafinproject, 20 vernieuwde straten, de nieuwe sporthal De Polder, het nieuw cultureel centrum De Schelde met een eigentijdse jeugddienst, de renovatie van het woon- en zorgcentrum Monnikenhof en de bouw van 46 bijkomende serviceflats voor senioren, de bouw van een nieuwe Berenschool volgens de standaarden van een passieve school, een nieuw speelweefsel Hagelberg, een nieuw tenniscomplex i.s.m. Tennisclub Raffic (BPA-gebied Zandweg), het masterplan Lillo, een interactief ganzenrijdersmonument in samenwerking met ATF nv en herdenkingsprojecten zoals ‘District in de Polder – 50 jaar samen én uniek’(2008) en ‘Het Tulpenjaar 2011/12’.

Er bestaat een sterke wil bij de deelnemende partners om onze ideeën voor de verdere ontplooiing van ons Polderdistrict samen verder uit te werken.
We denken hierbij onder andere aan een nieuw ‘Sport- en recreatiezwembad De Polder’, het nieuwe Riant-project met sterke verbetering aan Den Hoek, het plaatsen van geluidsschermen aan de A12 in het kader van de geluidsproblematiek en het aanpakken van de verhoogde verkeersproblematiek op de A12.

We slagen onze handen in elkaar en indien de districtsbewoners ons samenwerkingsverband verkiezen, zullen we onze mouwen opstropen om opnieuw een goed beleid voor ons polderdistrict op een krachtdadige manier te realiseren.’
Tot daar deze mededeling die wij onverkort weergeven.

Polderbelangen treedt toe tot N-VA

N-VA kondigde maandagavond de toetreding aan van Polderbelangen tot de N-VA. Binnen de districtsmeerderheid Berendrecht, Zandvliet en Lillo verandert niets. Districtsschepen Danielle Meirsman en raadslid Rudi Sempels blijven het bestuursakkoord loyaal uitvoeren.
Meirsman werd twaalf jaar geleden districtsschepen nadat ze als lijsttrekker voor de toenmalige VLD werd verkozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ze lijsttrekker van de partij Verenigde Polderbelangen en kwam Meirsman opnieuw in het college. Nu zet ze haar politieke carrière verder bij N-VA.
Rudi Sempels was zes jaar raadslid voor Groen en zes jaar voor Polderbelangen. Antwerps N-VA voorzitter Fons Duchateau wil het woord “overlopers” niet in de mond nemen. “Het gaat niet om individuen maar over een volledige partij”, zei hij.  Over de politieke toekomst van beide mandatarissen was hij duidelijk. “Het spreekt voor zich dat ze een prominente rol zullen vervullen bij de lijstvorming maar daar zijn we nog niet aan begonnen”. De verdere uitbouw van de afdeling en het voorbereiden van de districts- en gemeenteraadsverkiezingen zijn de belangrijkste uitdagingen.

foto: vlnr: Willem van Alsenoy, voorzitter Polderbelangen, raadslid Rudi Sempels, N-VA voorzitter Gert van Herck, Antwerps N-VA voorzitter Duchateau en districtsschepen Danielle Meirsman

1 16 17 18 19