Bonnenverkoop Noorderbond Putte

Op zaterdag, 4 februari a.s. richt Noorderbond Putte haar jaarlijke bonnen- en jonge duiven verkoop in.
Plaats van treffen is het lokaal, café “Het Witte Paard” te Putte, Grensstraat 2.
Indien er jonge duiven zijn, kan men deze bezichtigen vanaf 13 u. De verkoop start om  14 u.
Verschillende topspelers uit de streek hebben hiervoor hun medewerking verleend.
Liefhebbers uit de polder en omstreken, op post.

Bonnenverkoop Noorderbond Putte

Op zaterdag, 4 februari a.s. richt Noorderbond Putte haar jaarlijke bonnen- en jonge duiven verkoop in.
Plaats van treffen is het lokaal, café “Het Witte Paard” te Putte, Grensstraat 2.
Indien er jonge duiven zijn, kan men deze bezichtigen vanaf 13 u. De verkoop start om  14 u..
Verschillende topspelers uit de streek hebben hiervoor hun medewerking verleend.
Liefhebbers uit de polder en omstreken, op post.

Kampioenenviering Noord Antwerps Verbond Duivenbond Stabroek

Duivenbond Stabroek organiseert dit jaar de kampioenenviering van het Noord Antwerps Verbond en Vereniging Stabroek. De viering gaat door op zaterdag 21 januari 2012 in de refter van de gemeenschapschool, Geelvinckstraat te Stabroek.

Programma
12.00 u tot 13.30 u etentje
Vanaf 13.45 kampioenenviering
Welkomstwoord
Huldiging kampioenen Stabroek
Tombola
Huldiging kampioenen NAV (Quievrain en Noyon)
Bonnenverkoop (voorbieden opwww.pitts.be vanaf 07/01/2012)
Memorial Van Den Bossche
Uitdelen superprestige, gratis prijzen, teruggaves portgelden. Prijs 20.00 €. Inschrijven bij het bestuur 03/664.81.58 – marc3.huybrechts@telenet.be
0473/961.877        piet.callebert@telenet.be

Kampioenendag Noorderbond Putte

Kampioenendag Noorderbond Putte.
Putte viert op zondag, 15 januari a.s. haar jaarlijkse kampioenendag in het lokaal café “Het Witte Paard” te Putte, Grensstraat 2.
Aanvang om 13.30 u. Zoals gewoonlijk worden de teruggave’s uitgedeeld, er is een kleine bonnenverkoop, de gratis prijzen worden uitgedeeld, gewicht raden, tombola en tenslotte de viering van onze plaatselijke kampioenen. Einde omstreeks 17 u.. Iedereen welkom.

Winterprogramma 2011- 2012 Duivenbond Noorderbond Putte

1.Hoklijsten 2012.
Zoals ieder jaar moeten de hoklijsten ten laatste, ongeveer half november a.s. in het lokaal zijn
binnengebracht. Daarom zal er op zondag, 13 november a.s. (tijdens de algemene vergadering),
op zondag, 20 november a.s. (tijdens de tentoonstelling) en tenslotte op maandag, 21 november a.s. (tussen
19 u. en 20 u.), een bestuurslid in het lokaal aanwezig zijn om de laatste hoklijsten te ontvangen. Opgepast, ook
dit jaar moeten de ringnummers op de hoklijsten ingevuld worden. Niet vergeten om Uw hoklijst 2 keer (1
keer op ieder blad) af te tekenen. Voor de KBDB kost een hoklijst 20 euro en voor een tandem hoklijst betaald
men 30 euro.
OPGELET voor de boete ( = 40 euro of 60 euro) die de K.B.D.B. oplegd bij laattijdig binnenbrengen van Uw
hoklijst.
Lidgeld Noorderbond Putte (liefhebber: 15 euro – niet-liefhebber: 2,5 euro) en de huur van een
2de bestatiger (5 euro) kunnen eventueel dan ook reeds aanbetaald worden.
Beginnende liefhebbers moeten het 1ste jaar geen lidgeld NBP betalen.
Opgelet! Diegene die elektronisch constateren betalen slechts een lidgeld NBP van 10 euro.
DUS OPGELET ! HOKLIJSTEN TIJDIG BINNEN BRENGEN !!
Daar hoklijsten van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van onze maatschappij,
vragen wij U beleefd deze bij Noorderbond Putte te willen binnen brengen. Elk jaar vallen
er, door één of andere rede, liefhebbers weg. Het is voor iedereen van enorm belang dat
wij in Putte nog een aantal jaren met de duiven kunnen spelen.
Dank op voorhand.
2.Algemene vergaderingen (aanvang steeds om 11 u.).
Drie keer aanwezig = 25 kg duiveneten!
-Zondag, 13 november 2011.
Dagorde : -Binnenbrengen hoklijsten 2012, -ringen 2012 bestellen en eventueel aanbetalen (ringen 2012
kunnen eventueel ook later, tijdens één van de tentoonstellingen, telefonisch, of per e-mail bij mij (Cor) worden
besteld) -overzicht seizoen 2011 met kasverslag, -vooruitzichten voor het seizoen 2012, -bestuursverkiezing, –
allerlei.
-Zondag, 8 januari 2012.
Dagorde : -Inleg en teruggave’s, -kampioenschappen, -inkorvingsuren, -overzicht Provinciale vergadering
KBDB, -vitesse en halve-fondspel in 2012, -allerlei.
-Zondag, 11 maart 2012.
Dagorde : -Quiévrain-najaar in 2012, -uitdeling Zomerprogramma 2012, -allerlei.
Opgelet! Er zijn in deze winterperiode slechts 3 algemene vergaderingen voorzien. Het heeft geen
zin te vergaderen om te vergaderen. Moest er echter iets speciaals of onverwacht gebeuren,
kunnen we nog altijd een 4de vergadering inlassen. U zult hiervan dan tijdig op de hoogte worden
gebracht.
3.Kampioenendagen.
-Zondag, 27 november 2011.
Kampioenendag van de OVERKOEPELING-NOYON in Essen.
-Zondag, 11 december 2011.
Kampioenendag van het GRENSVERBOND in Kalmthout, “STRIJBOSHOF”, Achterbroeksteenweg 69.
Aanvang om 13 u..
-Zaterdag, 21 januari 2012.
Kampioenendag van het Samenspel NAV (=Quiévrain en Noyon). De kampioenendag wordt geörganiseerd
door duivenbond “Stabroek”, in de refter van de Gemeenschapsschool, Geelvinckstraat te Stabroek. Het
duiveneten van het augustus-criterium, alsook de gelden van de Superprestiges zullen dan worden uitgedeeld.
Er is natuurlijk ook een bonnenverkoop, tombola enz..
-Zondag, 15 januari 2012.
Kampioenendag van Noorderbond Putte in ons lokaal. We vieren onze kampioenen, van “Quiévrain”,
“Quiévrain-najaar”, “Noyon”, “Grensverbond” en de “Vroegste duiven lokaal”. Er worden geen duiven
tentoongesteld.
Dagorde: -Aanvang 13 u..
-Elk uur is er een gratis tombola voor alle aanwezige duivenliefhebbers. D.w.z. dat er elk uur
(om 14 u., 15 u. en 16 u.), 25 kg duiveneten, gratis wordt verloot.
-Om 14 u. uitdeling teruggave’s (totaal 1682,15 euro). Aanwezigheid is verplicht (uitgezonderd bij ziekte of
familiale redenen). Bij afwezigheid worden de niet-afgehaalde gelden terug in de “kas” gestort. Ook
teruggave’s waarvan het totaal minder bedraagt dan 5 euro, worden automatisch terug in de “kas” gestort.
-Om 14.30 u. kleine bonnenverkoop, moesten er liefhebbers zijn die “vroege jonge duiven 2012” willen
schenken, kunnen dit zeker doen.
-Om 15 u. uitdeling van de gratis prijzen ( = 81 x 25 kg duiveneten & 23 hammetjes). Voor het in ontvangst
nemen van Uw gratis prijs moet men wel aanwezig zijn. Bij ziekte of dergelijke, dient men iemand van het
bestuur te verwittigen, anders worden de gewonnen prijzen onder de aanwezigen verloot.
-Om 16 u. huldiging van onze “Kampioenen” en de “Vroegste duiven lokaal” ( = 92 keer voor 15 liefhebbers).
Tot slot volgt de uitreiking van de trofé van de gemeente Stabroek, voor de snelste duif van Quiévrain op 9
oktober j.l.. Winnaar in 2011: De Crom Jack. Voor de gemeente Kapellen was de winnaar in 2011: Peeters-
Van Gansen. Deze trofé (Kapellen) wordt uitgereikt op het gemeentehuis van Kapellen, begin februari a.s..
PS. De troféën van de respectievelijke gemeenten kunnen in Putte slechts gewonnen worden door
liefhebbers die in de respectievelijke gemeenten wonen en lid zijn (in 2011) van Noorderbond
Putte. Indien het een tandemlid betreft, dient één van de twee, of beide liefhebbers woonachtig
te zijn in de gemeente Stabroek of Kapellen, naargelang over welke trofé het gaat.
-Doorlopend is er dan nog gewichtraden. -Einde voorzien rond 17 u..
4.Tentoonstellingen (van 10 u. tot 12.30 u.). Max. 8 duiven/liefhebber.
-Zondag, 13 november 2011.
Nagels Tony en Frans Van Tilborgh.
-Zondag, 20 november 2011.
De Bruyn Louis, Devalckeneer-Loopmans en Simons Jozef.
-Zondag, 27 november 2011.
Denisse C.&R., Verboven Ludo, V.D.Weygaert & Zn. en Verkuyl-Cleiren.
-Zondag, 11 december 2011.
De Crom Jack, Van Den Bergh Kees en Janssens Willy.
-Zondag, 18 december 2011.
Van Loon Marc, Grassi-Verhoeven, Cauwelaers Cor en Stevens Leo/Filip.
-Zondag, 8 januari 2012.
Audenaerde Emiel, Gust Dierckx en Lenssen Marcel.
-Zondag, 29 januari 2012 (onder voorbehoud).
Fierens Paul en Van Roeyen Georges.
Liefhebbers die hun duiven nog willen tentoon stellen kunnen
zich nog altijd opgeven. Ook wijzigingen zijn nog mogelijk!!
5.Nog data om te onthouden.
-Zondag, 23 oktober 2011: Restaurantdag van het Grensverbond in “Strijboshof” te Kalmthout.
-Zondag, 20 november 2011: BINGO, vanaf 14 u..
-Zondag, 4 december 2011: SINTERKLAASFEEST in het lokaal.
-Vrijdag, 16 december OF zaterdag, 17 december 2011: KAARTAVOND in het lokaal.
-Zaterdag, 4 februari 2012: BONNENVERKOOP vanaf 13 u..
-Zondag, 4 maart 2012: RESTAURANTDAG in het lokaal.
P.S. Er volgen ook nog “2 bingo’s op vrijdag”, waarvan de precieze data nog niet gekend zijn.

Vluchten Putte kermis – Koeklotinhg

Noorderbond Putte & Café “Het Witte Paard 2011”
Grensstraat 2, 2950 Putte-Kapellen. Tel.: 03 605 03 39
richten in op:
*Zondag, 9/10 (Putte Kermis) en op zondag, 16/10 (Putte Koekloting),
2 Vluchten vanuit Quiévrain.
-Prijzen en miesen per 2,5 !!
Met 3 categoriën: “Oude”, “Jaarlingen” & “Jonge” duiven.
“Jaarlingen” kunnen gratis dubbelen in de categorie “Oude”. ”Jonge” kunnen gratis gedubbeld worden in alle categorieën.
-Gewaarborgd op  9/10:
*Bij de “Oude”: miesen tot nr.7 (inzet 19 euro), poules tot nr. 6 (inzet 9 euro).
*Bij de “Jaarse”: miesen en poules tot nr. 6 (inzet 9 euro).
*Bij de “Jonge”: 2 x miesen en 2 x poules tot nr.7 (inzet 19 euro).
*2 “Superpoules” (inzet 5 euro/duif).
*In iedere categorie AS2 & OA2 tot nr.4 (inzet 2 euro/duif).

*De waarborgen voor 16/10 kunnen nog worden aangepast (zie uitslag van 9/10)!
Inkorven de zaterdag van 18 u. tot 19 u. Inleg 0,60 euro/duif.

-Speelgrenzen:
De gemeenten : Antwerpen (volledig), Antwerpen-Schoonbroek-Kruisschans, Berendrecht, Zandvliet, Ekeren, Merksem, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Wilrijk, Deurne, Kapellen, Stabroek, Hoevenen, Kalmthout, Nieuwmoer, Brasschaat, Essen, Essen-Hoek, Horendonk, Wildert, Wuustwezel, Gooreind, Loenhout, Schoten, Wijnegem, Brecht, St.-Job, St.-Lenaerts, Zwijndrecht, Burcht, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel, Edegem, Aartselaar, Schelle, Hemiksem, Kontich, Niel, Hove, Schilde en ’s Gravenwezel.
De grensgemeente Woensdrecht-Nederland (=Woensdrecht, Putte, Ossendrecht, Hoogerheide, Huybergen).                        

Regionaal Herfstcriterium Duiven

Noorderbond Putte & Café “Het Witte Paard 2011”, Grensstraat 2, 2950 Putte-Kapellen.Tel.: 03 605 03 39 richten in op:  zondagen 4/9 – 11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 & woensdagen 28/9 – 5/10 a.s., een regionaal herfst-criterium en op zondagen 9/10 (Putte kermis) – 16/10 (Putte koekloting) (deze laatsten tellen niet mee voor het herfstcriterium), 9 vluchten vanuit: Quievrain met op de zondagen 3 categorieën: oude, jaarlingen en jonge duiven en op woensdagen 2 categorieën: oude en jonge duiven.
“Jaarlingen” kunnen gratis dubbelen in de categorie “Oude”.
”Jonge” kunnen gratis gedubbeld worden in alle categorieën.
-Gewaarborgd: bij de oude, jaarlingen & jonge: miesen tot nr.7 (inzet 19 euro), poules tot nr. 6 (inzet 9 euro). in iedere categorie AS2 & OA2 tot nr.4 (inzet 2 euro/duif). Op 9/10 & 16/10 speciale waarborgen!!!!
(De waarborgen kunnen wekelijks worden aangepast, zie uitslag)!
-Er is te winnen: “gratis” geldprijzen of waardebons & duiveneten!

-De klassementen worden als volgt opgemaakt: We spelen per vlucht en per categorie, voor de vroegste 2de duif, per liefhebber, op de uitslag. De getekende speelt geen rol, of het nu Uw 1ste get. of  Uw 6de get. is, het is alleen de 2de duif die telt. Punten (=prijs op uitslag v.d. 2de duif). Indien men slechts 1 prijs heeft, telt de behaalde prijs van die duif mee voor dag- en eindklassement (punten = prijs op uitslag). Alleen de 6 eerste get. duiven komen in aanmerking. Indien er bijvoorbeeld slechts 1 duif werd meegegeven, dan telt de behaalde prijs niet mee voor het dag– en eindklassement.
Er moeten dus minstens 2, of een veelvoud van 2 duiven worden meegegeven.
Er wordt voor de gratis geldprijzen, slechts één eindklassement opgesteld,  over de 8 vluchten en alle categorieën samen. Per categorie en per speeldag is er ook een dagklassement: 25 kg duiveneten. Het totaal aantal zakken duiveneten dat kan gewonnen worden is 5/liefhebber.
Wanneer van 2 of meer liefhebbers, hun 2de duif dezelfde snelheid zou hebben (m/min), dan telt de vroegste eerste duif. Eindigen deze ook gelijk (m/min) dan ontvangen deze liefhebbers ieder 25 kg duiveneten.
-Liefhebbers die in de andere lokalen van het samenspel NAV inkorven, kunnen indien ze dat wensen, hun duiven voor de zondagvluchten, gratis dubbelen naar de prijskampen van Noorderbond Putte toe.
Ze komen wel in aanmerking voor het dagklassement maar echter niet voor de gratis prijzen in het eindklassement.
-Poulsysteem:  provinciale poulbrief – Prijzen en miesen per 2,5 met de “superpoule” (=5 euro per duif).
-Huurbestatiger : 1 euro.  Eigen bestatigers en elektronisch constateren zijn toegelaten.
-Inkorven op dinsdag van 19 u. tot 20 u. & zaterdag van 18 u. tot 19 u..
-Inleg : 0,55 euro/duif op de zondagen en 0,60 euro/duif op de woensdagen!
-Speelgrenzen:
*De gemeenten : Antwerpen (volledig), Antwerpen-Schoonbroek-Kruisschans, Berendrecht, Zandvliet, Ekeren, Merksem, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Wilrijk, Deurne, Kapellen, Stabroek, Hoevenen, Kalmthout, Nieuwmoer, Brasschaat, Essen, Essen-Hoek, Horendonk, Wildert, Wuustwezel, Gooreind, Loenhout, Schoten, Wijnegem, Zwijndrecht, Burcht. De grensgemeente Woensdrecht-Nederland (=Woensdrecht, Putte, Ossendrecht, Hoogerheide, Huybergen).
-Voor 9/10 & 16/10: De gemeenten : Antwerpen (volledig), Antwerpen-Schoonbroek-Kruisschans, Berendrecht, Zandvliet, Ekeren, Merksem, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Wilrijk, Deurne, Kapellen, Stabroek, Hoevenen, Kalmthout, Nieuwmoer, Brasschaat, Essen, Essen-Hoek, Horendonk, Wildert, Wuustwezel, Gooreind, Loenhout, Schoten, Wijnegem, Brecht, St.-Job, St.-Lenaerts, Zwijndrecht, Burcht, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel, Edegem, Aartselaar, Schelle, Hemiksem, Kontich, Waarloos, Hove, Schilde en ’s Gravenwezel. De grensgemeente Woensdrecht-Nederland (=Woensdrecht, Putte, Ossendrecht, Hoogerheide, Huybergen).
-Inentingsattesten bij inkorving verplicht!
-Regionaal najaarskampioenschap.
Dit kampioenschap (meeste prijzen) wordt betwist, van Quiévrain-Regionaal (9 prijskampen) met de 2 eerste getekende in de categorieën: Oude, Jaarse en Jonge duiven. Het is niet verplicht om 2 duiven mee te geven. Indien U bijv. maar 1 duif meegeeft, telt deze mee voor de 2 eerste getekende.
Er worden 5 liefhebbers gerangschikt. Er is per categorie een kampioen en een Algemeen Kampioen en dit voor de meeste vermeldingen in de kampioenschappen per categorie. “Koning-najaar” is diegene met de meeste vermeldingen in de kampioenschappen. Het betreft volgende vluchten:
-Oude en Jonge van 4/9 t/m 16/10 (woensdagen en Putte kermis en koekloting inbegrepen – 9 vluchten).
-Jaarse van 4/9 t/m 16/10 (7 vluchten).
Gedubbelde duiven uit andere verenigingen van het samenspel NAV tellen mee voor het najaarskampioenschap. Uitgestelde lossingen tellen ook mee.

Uitslag duiven Samenspel NAV

*Uitslag Quiévrain van 26/6.
-Oude: 253E: 13.15.08 L: 13.30.43 in Kalmthout.
1)4)Abspoel Albert 2)Raymakers Leon 3)De Ketelaere Karel 5)Verheyen Guido
-Jaarse: 313 E: 13.13.57 L: 13.25.36 in Stabroek.
1)2)Verheyen Guido 3)Hendrickx François 4)Van Loon Marc 5)Fisseres Frans
-Jonge: 1252 E: 13.53.38 L: 14.01.42 in Kapellen.
1)2)Van Gestel Guy 3)Simons Jozef 4)Holemans Marcel 5)Fissers Patric

*Uitslag Noyon van 26/6.
-Oude: 145 E: 12.39.25 L: 13.16.41 in Putte.
1)V.D.Bergh Wim 2)Hendrickx François 3)Simons Jozef 4)Wouters Alfons 5)Michielsen Jos
-Jaarse: 157 E: 12.45.50 L: 13.27.07 in Stabroek.
1)Wouters Alfons 2)De Moor Pierre 3)Nagels Tony 4)V.Ockel Jozef 5)De Ketelaere Karel
-Jonge: 249 E: 12.35.17 L: 13.35.39 in Zandvliet.
1)2)Peeters-Van Gansen 3)Cassimon Patric 4)Van Tilborgh Frans 5)Antonissen Remi
OVERKOEPELING
*Uitslag Noyon van 26/6.
-Oude: 339 E: 12.39.25 L: 13.13.44 in Berendrecht.
1)V.D.Bergh Wim 2)Anthonissen Leo 3)Goetschalckx Leon 4)Hendrickx François 5)Adriaenssens Ludo
-Jaarse: 299 E: 12.48.27 L: 13.27.17 in Putte.
1)Cornelissens L.&St. 2)V.D.Sanden A.&D. 3)Wouters Alfons 4)De Moor Pierre 5)Nagels Tony
-Jonge: 1032 E: 12.35.17 L: 13.44.52 in Gooreind.
1)2)Peeters-Van Gansen 3)Hansen Norbert 4)Van Linden-Cools 5)De Winter G.&N.
GRENSVERBOND.
*Uitslag Angerville van 25/6.
-Oude: 448 E: 14.00.20 L: 14.19.48 in Stabroek.
1)Konings Etienne 2)De Crom Cyriel 3)Mariën Dirk 4)Simons Jozef 5)V.Hoydonck René
-Jaarse: 657 E: 13.47.20 L: 14.44.33 in Gooreind.
1)Mariën Dirk 2)Vervoort A.&P. 3)Anthonissen Leo 4)Wouters Bruno 5)Antonissen Leo
-Jonge: 777 E: 14.03.42 L: 17.05.55 in Nieuwmoer.
1)Jacobs Marcel 2)4)Van Looveren Stan 3)Hansen Norbert 5)V.D.Eynde Fr.&M.

Samenspel NAV

*Uitslag Quiévrain van 19/6.
-Oude: 236 E: 13.03.28 L: 13.17.21 in Kalmthout.
1)Hendrickx François 2)De Meyer Gerald 3)Simons Jozef 4)Roomer-V.Gestel 5)V.Ockel Jozef
-Jaarse: 308 E: 13.04.00 L: 13.12.40 in Stabroek.
1)De Meyer Gerald 2)Verheyen Guido 3)Ipermans Jos 4)Bouton Geert 5)Van Loon Marc
-Jonge: 955 E: 13.3804 L: 13.52.52 in Kapellen.
1)2)Hoes J.&P. 3)4)Hendrickx François 5)Antonissen Remi

*Uitslag Noyon van 19/6.
-Oude: 165 E: 12.45.49 L: 12.56.09 in Ekeren.
1)Van Tilborgh Frans 2)Janssens Pierre 3)Michielsen Jos 4)De Ketelaere Karel 5)V.D.Weygaert &Zn.
-Jaarse: 154 E: 12.44.34 L: 13.12.18 in Kalmthout.
1)De Moor Pierre 2)Konings-Godschalk 3)Van Ockel Jozef 4)Bril Jos 5)Van Tilborgh Frans
-Jonge: 173 E: 12.48.34 L: 13.12.55 in Putte.
1)Antonissen Remi 2)4)Abspoel Albert 3)V.D.Weygaert & Zn. 5)Van Tilborgh Frans

Overkoepeling
*Uitslag Noyon van 19/6.
-Oude: 391 E: 12.43.44 L: 13.10.36 in Horendonk.
1)3)Baeck J.&J. 2)Van Hoydonck René 4)Adriaenssens Ludo 5)VannTilborgh Frans
-Jaarse: 388 E: 12.44.47 L: 13.01.25 in Merksem.
1)JoosennWalter 2)De Moor Pierre 3)Adriaenssens Ludo 4)Konings-Godschalk 5)Verstrepen-Marcelis
-Jonge: 751 E: 12.47.44 L: 13.19.16 in Brasschaat.
1)Van Steenvoort Ben 2)De Winter G.&N. 3)Van Linden-Cools 4)Hansen Eugeen 5)Nicolai Eddy

Grensverbond

Uitslag Angerville van 18/6.
-Oude: 412 E: 10.44.30 L: 11.03.23 in Hoevenen.
1)Mariën Dirk 2)Vermeiren Staf 3)Jacobs Jos 4)Van Osta-Ledoux 5)Van Linden-Cools
-Jaarse: 584 E: 10.51.07 L: 11.10.39 in Brasschaat.
1)3)Bogaerts Jos 2)Van Linden-Cools 4)Konings Etienne 5)Van Looveren Stan
-Jonge: 565 E: 10.56.17 L: 11.24.36 in Gooreind.
1)2)3)5)Van Looveren Stan 4)Georgissen Marc

NOORDERBOND PUTTE
Richt in: vlucht vanauit Quiévrain op woensdag, 29/6.
Deze vlucht wordt ingericht t.g.v. Klein Putse Kermis/Grensfeesten, en wordt gespeeld met Oude, & Jonge duiven. Voor deze vlucht wordt er een criterium ingericht voor duiveneten.
-Extra prijzen:
-Voor de snelste “oude” en de snelste “jonge” duif alsook voor de middenprijs bij de “oude” en “jonge”, worden er bloemen geschonken door Wiske.
-Voor de eerste 1ste get. “oude” en de eerste 1ste get. “jonge”, 1 kg vlees (worsten of gehakt) geschonken door Lilianne.
-Per liefhebber kan maar 1 prijs gewonnen worden, zodus 6 liefhebbers.
Deze prijzen kan men meenemen onmiddellijk na de prijskamp.
Er wordt ingekorfd op dinsdag van 19 u. tot 20 u. in café “Het Witte Paard”, Grensstraat 2, 2950 Putte-Kapellen. De inleg is 0,55 euro/duif.

1 2 3