Fuifcongres te Essen

Op zaterdag 29 november 2014 organiseren de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel in samenwerking met o.a. brandweer, politie, jeugdhuis Govio en het JACpunt een gratis fuifcongres voor alle evenementenorganisatoren. Geïnteresseerden zijn welkom in GC de Oude Pastorij (Essendonk 3 in Essen) van 10u tot 16u.

In een aantal workshops leer je alles over veiligheid op je evenement, programmeren en betalen, veilig en gezond uitgaan, branding, marketing en geluidsnormen. Tijdens de middagpauze vindt er een panelgesprek en TED talks plaats. Heb geen vrees, ook echte leken kunnen de workshops van A tot Z volgen. Schrijf je wel in vóór maandag 24 november 2014 via www.jeukforyou.be.

Tijdens het fuifcongres kan iedere inwoner van Essen, Kalmthout of Wuustwezel tegen een voordelig tarief oorstopjes op maat (MEP-2G met vlakke demping) laten maken. Kostprijs bedraagt maximaal 151,25 euro. Maar hoe meer mensen zich vooraf inschrijven voor deze aankoop, hoe lager de prijs ligt. Hiervoor inschrijven kan tot 24 november 2014 via de vrijetijdsbalie van de gemeente Essen: vrijetijd@essen.be of 03 670 01 56.

Geflitst op de markt?

markt1

De marktkramers organiseerden de voorbije weken samen met de gemeente een grootschalige actie tijdens de wekelijkse markt op het Achter d’Hovenplein.  Wie in oktober iets kocht op de markt, had ook de kans om “geflitst” te worden door een fotograaf. Wie woensdagvoormiddag op de foto ging, maakt nu kans op een mooie prijs.
Is jouw foto goed voor een citytrip?
Op woensdag 5 november om 11 uur in zaal “Junior” reiken de organisatoren tien prijzen uit. Reizen Spillemaeckers en de gemeente zorgen samen voor de hoofdprijs: één bon voor een citytrip naar keuze ter waarde van 400 euro. De marktkramers bieden de overige prijzen aan. Om je prijs in ontvangst te nemen, moet je die dag wel op de markt aanwezig zijn.

Wuustwezel in ‘t nieuw

‘Betrouwbaar maar wat oubollig’. Dat antwoord horen we het vaakst wanneer we vragen wat jij van onze communicatie vindt. Betrouwbaarheid is zonder twijfel het belangrijkste, maar de verpakking nemen we met plezier onder handen. Meteen grijpen we ook de kans om wat nieuwigheden te lanceren.
Website vernieuwd


Het eerste resultaat van onze nieuwe huisstijl is de gemeentelijke website. Deze werd vernieuwd en werkt nu niet alleen op computer, maar functioneert ook perfect op tablet en smartphone.

Een nieuw logo


Valt het jou op dat ook ons logo wijzigde? Het wapenschild blijft behouden, maar voortaan pakken we uit met ‘Ruimte om te leven’. Vier woorden die onze gemeente krachtig samenvatten. In Wuustwezel is er nog ruimte om te leven, te leren, te ondernemen, te spelen, te …

Restyling infoblad


Maar er volgt nog meer. Deze week valt het eerste nummer van een fonkelnieuw informatieblad in je brievenbus. Niet alleen de naam is veranderd. De mooie beelden en leuke rubrieken maken er een echt magazine van. We zijn benieuwd of het ook in jullie smaak valt. Laat het ons zeker weten. Onlangs staken we ook de lokalen van dienstencentrum Ter Wezel in een nieuw jasje en ontvang je binnenkort een nieuw stratenplan. En de verenigingen zullen weldra onze zalen online kunnen reserveren.

Academie, gemeentescholen en OCMW doen ook mee
De nieuwe stijl blijft niet beperkt tot het gemeentehuis of de gemeentelijke diensten. Ook de gemeentescholen, het OCMW (vanaf januari 2015) en de academie voor muziek, woord en dans stappen mee in het nieuwe verhaal. Ook zij vernieuwen hun logo, passen website en documenten aan en geven zo mee invulling aan onze nieuwe slogan “Ruimte om te leven”.

Opwaardering vijver en Sint-Franciscusgrot van start

vijver

Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Wuustwezel zetten Sint-Franciscus weer in de kijker.

Op 30 september gaven het  Kempens Landschap en het Gemeentebestuur van Wuustwezel het startschot voor de beheerwerken in en rond de vijver in het domein van de Zusters Franciscanessen. Na vele jaren van verborgenheid, wordt Sint-Franciscus binnenkort terug in de kijker gezet.
In 2012 kocht vzw Kempens Landschap in samenwerking met de gemeente Wuustwezel het parkdomein van het voormalig kloosterdomein van de Zusters Franciscanessen in langs de Bredabaan te Gooreind aan. Sindsdien wordt er systematisch gewerkt om het domein terug in zijn glorie te herstellen.
Dankzij het subsidieprogramma Leader MarkAante Kempen en de verkregen onderhoudspremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed kon vandaag gestart worden met de opwaardering van de vijver en de Sint-Franciscusgrot. Doorheen de jaren is deze vijver immers dichtgeslibd en een onaantrekkelijke modderpoel geworden. De grot is verstopt achter hoog struikgewas en haar fundamenten worden ernstig aangetast door de wortels van bomen. “Het is wel duidelijk dat de nood hoog was om het achterstallig beheer weg te werken en enkele structurele inrichtingswerken uit te voeren om de landschappelijke en de ecologische waarde van de vijver opnieuw te verbeteren”, aldus gedeputeerde Inga Verhaert.

Werk aan de vijver!
In eerste instantie zullen enkele bomen en rododendrons op de zuidelijke oever van de vijver worden geveld. Op die manier wordt het afwisselend spel van het besloten karakter van de rododendron en de zichtassen naar de vijver hersteld. Verder vermindert zo de bladval van de rododendron in de vijver en valt er meer zonlicht op het water waardoor het opgestapelde organisch materiaal sneller afbreekt. Hierdoor zal de vijver minder snel opnieuw dichtslibben.
Een tweede maatregel is het ruimen van het slib in de vijver. Doorheen de jaren heeft zich immers heel wat organisch materiaal opgestapeld op de bodem. Door dit slib te verwijderen zal het zuurstofgehalte in het water toenemen. Het resultaat is een betere waterkwaliteit, wat goed is voor waterminnende fauna en flora, en een mooi wateroppervlak.
Als kers op de taart zal de Sint-Franciscusgrot, die doorheen de jaren heel wat te lijden heeft gehad, worden gerestaureerd. Om het behoud van de grot in de toekomst te verzekeren wordt de verzakte oever van het eiland verstevigd met schanskorven. Deze worden opgevuld met stenen en slib, zodat oeverplanten zich hierop kunnen ontwikkelen. Om de opgewaardeerde grot weer in de kijker te zetten, zal het dichte struikgewas op het eiland vervangen worden door Winterlindes. Tenslotte zal de vervallen brug worden vervangen door een nieuw exemplaar.

Waterkoffer
Nadat de opwaardering en werken aan de vijver afgewerkt zijn, wordt er ook aandacht geschonken aan educatie. Gedeputeerde Peter Bellens: “Met dit project willen we ook de jeugd bewustmaken van de historische en landschappelijke waarde van het domein. Via een educatieve waterkoffer die Kempens Landschap en de gemeente vanaf volgend jaar aanbieden kunnen lagere scholen het waterleven hier zelf komen ontdekken en zo worden ondergedompeld in de pracht van het domein.”

foto: Vijver Franciscanessen 1905 – Copyright: Walter Liégeois
 

Opendeurdag Brandweer Wuustwezel

brandweer wuustwezel

Op zondag 5 oktober 2014 organiseert de Brandweer van Wuustwezel dit jaarlijkse  evenement.  Van 11u00 tot 20u00 is iedereen van harte welkom om de kazerne  te bezoeken. Onze werking kan dan weer bekeken worden door de doorlopende tentoonstelling van materieel en de diverse demonstraties die zullen plaatshebben. Dit jaar zetten we in de schijnwerpers: aanwervingscampagne vrijwilligers, voorstelling nieuw materiaal, voorstelling zone Rand, preventie- voorkomen.

Aanwervingscampagne:
Doelstelling nummer 1 van onze opendeurdag is contact maken met geïnteresseerde mannen en vrouwen die vrijwilliger wensen te worden bij ons korps.
Brandweerman/-vrouw word je niet zomaar… Voor velen is het een roeping, voor anderen is het een kinderdroom… Niet verwonderlijk, het is een boeiende, afwisselende job of hobby met verantwoordelijkheden in een sociaal gerichte omgeving. Wij werven aan: vrijwillig brandweerman-ambulancier

Als vrijwillig brandweerman-ambulancier doe je dezelfde interventies als je beroepscollega’s, maar dan bekeken vanuit je vrije tijd, als hobby. Je krijgt een gedegen opleiding, werkt met vernuftige brandweerwagens en materiaal, verleent hulp als de nood het hoogst is. Je komt terecht in een team van 60 man waarbinnen je sterke vriendschapsbanden kan ontwikkelen en dat schenkt veel voldoening. Wij hebben in het verleden ervaren dat een melding in de media zeker bijdraagt tot de aanwezigheid en toetreding van potentiele kandidaten. Hopelijk kunnen we ook dit jaar via deze weg enkele mensen warm maken om zich aan te sluiten bij onze werking.  We vestigen ook de aandacht op onze info avond hieromtrent op 16 oktober, om 20u in onze kazerne.

Voorstelling nieuw materiaal:
Recent werd een gloednieuwe tankwagen 4X4 geleverd. Het is een multifunctioneel voertuig dat zowel kan dienen voor bluswatervoorziening bij ‘huis-, tuin- en keukenbranden’ maar ook geschikt is, dankzij de 4X4 aandrijving en aangepaste opbouw, voor bluswaterlevering in bos- en heidegebied. Daarnaast kan het ingezet worden voor het reinigen van de openbare weg. Een sproeibalk klaart deze klus.
Wat het voertuig bijzonder maakt is dat het is uitgerust met een ‘autoprotectiesysteem’. Als gevolg van de evaluatie van de brand in de Kalmthoutse heide kwam de noodzaak over zulk systeem te kunnen beschikken aan het licht. Het betreft een bedrijfszekere uitvoering van een sproeisysteem dat de inzittenden van het voertuig bij een overtrekkend vuur (een zogenaamde vuurstorm) die niet te ontwijken is de mogelijkheid om te kunnen overleven. Een gereserveerde hoeveelheid water uit de tank blijft steeds beschikbaar voor deze toepassing en de pomp is ertoe voorzien om in alle omstandigheden gedurende een zekere tijd functioneel te blijven. In de cabine is bovendien ademlucht beschikbaar voor de manschappen. Het is een systeem dat voorlopig uniek is in België.

Voorstelling zone rand:
De brandweerhervorming die enkele jaren geleden werd aangekondigd viel recent in een definitieve plooi. Hierdoor zal de brandweer, net zoals de politie, gaan werken in grotere zones in plaats van in gemeentelijke structuren.
Deze zonewerking treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en wordt deze dagen volop en aan hoog tempo voorbereid.
Brandweer Wuustwezel wordt op deze manier een hulppost in de brandweerzone Rand, één van de 5 zones van de provincie Antwerpen. Zone Rand strekt zich uit van de noordelijke gemeentes Essen, Kalmthout en Wuustwezel, langsheen de gemeentes ten oosten van de stad Antwerpen tot gemeente zoals Edegem en Wommelgem meer in het zuiden. We worden deel van een zonewerking met in totaal zo’n 750 brandweerlieden.

Preventie = voorkomen
We besteden dit jaar ook de nodige aandacht aan preventie. Via diverse infostands krijgen de mensen op een interactieve wijze informatie over hoe brand en ongevallen te voorkomen bij hen thuis.

Op onze open deur is er ook heel wat te doen voor de kinderen. Zo is er een springkasteel, kinderquiz en een spuitwedstrijd voor de kinderen, …   Er is gelegenheid tot het consumeren van een drankje of het eten van mosselen, kip aan ‘t spit, pannenkoeken, vla, …

1 3 4 5