Evaluatie knip Plantinlaan/Veldstraat

De beslissing valt ten vroegste eind februari of begin maart. PUTTE – Het gemeentebestuur knipte na overleg met de wijkbewoners en bij wijze van proef de Plantinlaan en Veldstraat met verkeerspaaltjes waarbij de straten fysiek worden afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. Straten knippen is een efficiënt middel om sluipverkeer te bannen naar de gewenste verkeersafwikkeling. Ook […]

Letterzetters in Moretusbos

PUTTE – Wie het Moretusbos via Putte inrijdt, heeft waarschijnlijk al gemerkt dat aan de linkerzijde veel bomen werden gerooid. Deze bomen werden aangetast door de letterzetter. De letterzetter is een schorskever van zo’n halve centimeter groot die zijn opmars maakt in Vlaanderen. De bomen sterven af vanaf het moment dat de larven de bast van de […]

Uitbaters gezocht voor kasteel Ravenhof

STABROEK/PUTTE – De gemeente Stabroek is op zoek naar een nieuwe duurzame invulling van uitsluitend de gelijkvloerse en eerste verdieping. van het kasteel Ravenhof in het Oud Broek te Putte. De focus ligt hierbij op horeca, en specifiek op een invulling als evenementen- en vergaderlocatie, al of niet in combinatie met een specialiteitenrestaurant.Voor deze twee […]

Vrijstelling lage emissiezone

Eerder meldden wij al dat de Vlaamse richtlijnen er voor gezorgd hebben dat de inwoners van de gemeente Stabroek, Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo voor hun vaccinatie naar het vaccinatiedorp Park Spoor Oost moeten. “Het is de laatste dagen van hogerhand vrij snel duidelijk geworden dat de vaccinatiecentra regionaal via de Eerstelijnszone zullen georganiseerd worden en niet lokaal. […]

Scholenbeurs in Stabroek

De vorige edities in zaal Moorland konden op veel belangstelling rekenen Uw kind zit momenteel in het vijfde of zesde leerjaar van de basisschool. Weldra zet uw kind de eerste stappen in het secundaire onderwijs. Momenteel gooit corona nog steeds roet in het eten van alle evenementen, maar een schoolkeuze doe je niet online. De […]

Stabroek zoekt sportkampioenen

STABROEK – Ben jij een gedreven sporter die in Stabroek of Hoevenen woont? Heb jij een bijzondere prestatie verricht op sportief vlak in 2020? Ben je een sportclub uit de gemeente die in het jaar 2020 een kampioenstitel behaalde?Zette je je als vrijwilliger bijzonder in voor een sportclub? Ging je als inwoner specifieke corona-challenges aan als […]

Apérobox voor gemeentepersoneel

STABROEK – Traditiegetrouw biedt de gemeente Stabroek jaarlijks, in januari, aan haar personeel een nieuwjaarsreceptie aan. Nu met het coronavirus kan deze ontmoeting uiteraard niet doorgaan. “We willen al ons personeel toch belonen voor hun inzet in dit bijzonder moeilijk werkjaar. Zij hebben er voor gezorgd dat de dienstverleningen coronaproof verzekerd bleven”, zegt burgemeester Rik […]

Kapelse bibliotheken heropenen volgens ‘normale’ openingsuren

De 2 Kapelse bibliotheken heropenen op maandag 4 januari volgens de ‘normale’ openingsuren. Weliswaar met de nodige coronamaatregelen. De bibliotheken aan het Dorpsplein en de Ertbrandstraat zijn vanaf maandag 4 januari opnieuw geopend volgens de ‘normale’ openingsuren. De afhaalbib en de bib-op-afspraak worden bijgevolg stopgezet. Weliswaar blijven in de 2 bibliotheken de nodige coronamaatregelen van […]

Afvalophaling principes wijzigen

STABROEK/PUTTE/HOEVENEN – Vanaf januari veranderen de ophaalrondes van Igean en dus ook de dagen dat je het afval buiten zet. De voornaamste wijziging aan de ophaalkalender is dat er nieuwe ophaalrondes zijn. “Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening vlot en kostenefficiënt wordt uitgevoerd was een aanpassing noodzakelijk”, aldus Igean. Wat verandert er nu?Tot nu […]