Drie drugssmokkelaars gevat in Zandvliet

 Op de A12 / Havenweg, ter hoogte van de Nederlands-Vlaamse grens zijn drie Franse
drugstoeristen opgepakt. Zij hadden eerst getracht een controlepost te ontvluchten, maar
werden achtervolgd door de politie.  Daarbij ging één van de twee voertuigen waarmee de
Fransen reden, verschillende keren over de kop.
 De bestuurder en een passagier konden nog uit het voertuig ontsnappen en probeerden al
lopend verder te vluchten. Zij konden echter vlug worden ingehaald door de patrouille
die hen achtervolgde. De bestuurder van de tweede wagen, die was gestopt bij de  plaats van
het ongeval, kon eveneens worden gevat. 
In zijn auto trof de politie vijf kilogram marihuana aan. De drie werden woensdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Knikkerkampioenen in Berendrecht

Op het Solftplein in Berendrecht vond woensdagnamiddag de voorronde  plaats van het allereerste Antwerpse knikkerkampioenschap. Een twintigtal kinderen tussen zes en twaalf jaar nam hieraan deel. Zij streden om de felbegeerde titel ‘Knikkerkampioen van Berendrecht Zandvliet-Lillo 2011’
Marlies Gabriëls van de Jeugddienst vertelde dat de beste 16 van de twintig deelnemende kinderen naar het Antwerpse kampioenschap gaan. Dat vindt plaats op zaterdag 18 juni in Park Spoor Noord. Na de Polder komen ook de andere districten aan beurt. Het knikkeren gebeurde in  groepjes op wedstrijdborden die op het gras waren aangebracht door de Nederlandse knikkerspecialist Thobias Kuivenhoven.   De beste vier in Berendrecht kregen gisteren alvast een beker.  Als eerste kwam Lizzy Verbeke uit de bus. Tweede werd Vincent Van den Eynde. We leerden van enkele senioren dat in het dorp vroeger veel geknikkerd werd. In Berendrecht heetten de knikkers ‘Maksen’ en in Zandvliet zegde men ‘ketten’. Elders was er sprake van ‘Marrebollen’ omwille van de
gemarmerde knikkers.  (sdl)

 

 

 

Buitenspeeldag te Berendrecht

In Berendrecht werd volop van de zon geprofiteerd tijdens de tweede editie van de “Buitenspeeldag”: van half twee tot halfvier maakten een honderdtal kinderen gebruik van de aanwezige speeltuigen, springkastelen en XXL-bouwstenen en speelkaarten.
Onder het toeziend oog van jeugdmedewerkster Marlies Gabriëls en districtsschepen Danielle Meirsman leidden drie monitoren de Buitenspeeldag in het Hagelbergpark in goede banen – ook de talrijk aanwezige ouders genoten van de lentezon.

Containerreus met recorddiepgang in haven

Het 366 meter lange containerschip MSC Emanuela heeft zondag 3 april met een
recorddiepgang van 15 meter probleemloos de Antwerpse haven bereikt.
Nooit eerder voer een containerschip in de Westerschelde met een dergelijke
diepgang. Dit is het resultaat van de derde Scheldeverdieping die eind vorig jaar
werd afgerond
De komst van de Emanuela gold als een proefvaart waarvoor de Permanente
Commissie van Toezicht op de Scheldevaart haar toestemming verleende.
De test is ook de voorbereiding van een nieuw aanloopschema waarbij vanaf eind
april containerschepen van MSC met een laadvermogen van 14.000 container-
eenheden, vanuit het Verre Oosten rechtstreeks Antwerpen aanlopen.
De MSC Emanuela zette zondagavond, na haar doortocht door de Berendrechtsluis,
koers naar de Home Terminal van MSC aan het Delwaidedok in Berendrecht.
Daar vertrok het schip maandagnamiddag om 14 uur richting Noordzee. (sdl, foto
 M.Maes)

 

Schoolverkeersdag in Berendrecht en Zandvliet

In de Evenementenhal te Zandvliet deden kleuters van de 4 scholen in het Polderdistrict mee aan de schoolverkeersdag. In Berendrecht stapten zij in de kantelwagen van de politie voor een buiteling. Op de Zandvlietse Hoek was er een verkeersquiz en bij Frigo Express een demo met de dodehoekspiegel. Aan de verkeersdag  deden zowel de Berenschool als de Brenne in Berendrecht mee, als de school Noordland en de Bremschool in Zandvliet. De dag werd opgezet met medewerking van het district onder impuls van districtsschepen Dannielle Meirsman.

foto: Kinderen van de vier scholen in het Polderdistrict kregen donderdag in de Evenementenhal te Zandvliet inlichtingen over veilig verkeer. Dit ter gelegenheid van de scholenverkeersdag.

Polderbelangen komt op voor bouwkundig erfgoed

Onlangs kwam de schrijnende situatie van de Weeltjeshoeve in het nieuws. Deze verkrottende hoeve is jammer genoeg niet het enige waardevolle gebouw dat er slecht aan toe is.  Daarom wil Rudi Sempels van Polderbelangen aan de districtsraad voorstellen om de bevoegde overheidsdiensten te vragen maatregelen te nemen op het vlak van behoud van het bouwkundig erfgoed in het district.
Rudi Sempels stelt voor om op korte termijn de inventaris bouwkundig erfgoed in het district te actualiseren en waardevolle panden aan de on-line lijst van de Vlaamse overheid toe te voegen. “De bedoeling is om zeer behoudend om te gaan met de panden die van één van de beschermingsmaatregelen genieten,” aldus Rudi, “Verder is het nodig de harmonieregel steeds toe te passen en bijzondere aandacht te hebben voor kwaliteit bij renovatie en nieuwbouw. Enkele fouten uit het verleden (beeldverstorende gebouwen) kunnen geen reden zijn om geen kwalitatieve toekomstvisie voor ogen te houden.”
Enkele kenmerken van het district als “buitengebied” binnen stedelijk Antwerpen vragen ook bijzondere maatregelen.
“Zo is het essentieel om het karakter van de trage wegen te bewaren en de bruikbaarheid ervan te garanderen,” legt raadslid Sempels uit. “Op langere termijn moeten we in het kader van de in 2006 beloofde structuurschets bekijken welke bijkomende beschermingen (dorpszichten, monumenten en landschappen) en beeldplannen er nodig zijn om het typische karakter van de polderdorpen op een doeltreffende wijze te bewaren en versterken.”
Info:  03- 569 01 28 of  www.polderbelangen.org

Eenheidscomité in de Polder van start

Ons land zit nu al bijna tien maanden zonder regering. Dat brengt de eenheid van ons land  in gevaar. Maar tevens is het een bedreiging voor de portemonnee van de Belg: de besparingen die Europa ook aan ons land oplegt en die nu (nog) niet doorgevoerd worden, zullen achteraf des te zwaarder vallen.
Deze situatie moet stoppen. Daarom organiseert het Eenheidscomité van de Polder vanaf april elke vrijdag (en zolang als het nodig is) om 19 uur een noveen aan de kapel van de Hagelberg te Berendrecht.
Het comité verwacht een grote opkomst nu vrijdag.
Mede door uw deelname aan dit initiatief keert het gezond verstand hopelijk weer bij onze dames en heren politici.
Namens het comité Dhr. Albert.

Nieuwe zitbanken in de Berenschool

De Berenschool is bezig met het verfraaien van haar speelplaats. Zij kregen hierbij reeds de hulp van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek (PITO). De leerlingen van deze school hebben nieuwe zitbanken gemaakt gepersonaliseerd met het logo van de Berenschool. Het resultaat is verbluffend en onze kinderen genieten dagelijks van het extra zitcomfort.
De Berenschool bedankt het PITO voor alle inspanningen die geleverd werden.

Tumult over klachtenbrief aan districtsraad

BERENDRECHT – Maandagavond ontstond in de districtsraad te Berendrecht enig
tumult over een brief die door een inwoner van de Windhalmstraat werd geschreven
aan de districtsraadsleden en aan de pers.
Die brief handelde over de onveiligheid in het Polderdistrict en in het bijzonder over
de buurt Windhalmstraat-Hoefbladstraat. Districtssecretaris Luc Gorselé zei dat hij
de brief (waarvan hij enkel het ‘corpus’ had ontvangen, zonder vermelding van
bestemmelingen) had doorgezonden naar de Antwerpse burgemeester en naar de
plaatselijke politiecommissaris.
 Dat schoot in het verkeerde keelgat van raadslid Van Dieven (Onafhankelijke).
Die hield bij hoog en bij laag staande dat de brief was gericht aan alle raadsleden en
bijgevolg ook aan hen diende doorgestuurd, samen met de dagorde van de
districtsraad. De discussie eindigde in volslagen verwarring waarbij ieder het bij
zijn gelijk hield.
Intussen heeft Van Dieven per brief een klacht neergelegd bij de Antwerpse
provinciegouverneur. Daarin vraagt hij zich af of de manier van werken van het
districtsbestuur en van de administratie wettelijk en deontologisch aanvaardbaar is.
(sdl)

Nieuwe interventieploeg politie Polderdistrict

In een mededeling drukt districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen namens
het districtscollege zijn tevredenheid uit over de beslissing van de Antwerpse
burgemeester en de korpsleiding om een interventieploeg van de politie te voorzien
voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Deze ploeg zal permanent (24 op 24
uur en 7 dagen op 7) patrouilleren in het Polderdistrict. De aansturing ervan gebeurt
vanuit het commissariaat aan de Luchtbal (Noorderlaan).
‘In het verleden hebben wij als districtsbestuur meermaals aangedrongen bij de
bevoegde diensten om het district op een gelijkaardige manier te behandelen als
de andere districten en oog te hebben voor de problematiek van de veiligheid’, zegt
Bartholomeeussen. ‘De signalen die wij vanuit de bevolking ontvingen hebben wij
steeds overgemaakt aan de bevoegde diensten. De aanrijdtijden waren dikwijls een
obstakel om een goede dienstverlening te waarborgen. Met de aanwezigheid van
een permanente patrouille zal er doeltreffender kunnen opgetreden worden.’ (sdl)

1 237 238 239 240 241 243