Overleden Maria Cerstiaens – Kapellen/Stabroek

Maria Cerstiaens, weduwe van de heer John De Decker, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 13 september 2019. Zij werd geboren te Stabroek op 10 oktober 1928. De afscheidsviering heeft plaats op zaterdag 21 september 2019 om 10 uur in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290, te Kapellen-Hoogboom waarna ze te rusten wordt gelegd op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur.
Rouwadres : Familie Maria Cerstiaens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.  online via www.janketelaars.be/rouwberichten.

Overleden Jan (Jean) Van Dooren – Putte/Stabroek

Op 4 augustus 2019 overleed Jan (Jean) Van Dooren. Hij werd geboren te Stabroek op 9 januari 1939. Als kind speelde hij heel graag op het domein van graaf Moretus. Waar hij met zijn vader Oscar schilderwerkjes opknapte aan het kasteel en de poort. Later nam hij als chiroleider de jonge gasten mee op verkenning in zijn geliefde domein. 

Jean was een zeer kunstzinnig mens die zijn studies aan de Kunstacademie in Antwerpen voltooide. Daar leerde hij zijn echtgenote Greta Van Puyenbroeck kennen. Zij huwden in 1963 en kregen twee prachtige kinderen David en Ingeborg en drie kleinzonen. En woonden al vele jaren in Emblem, waar op 8 augustus zijn uitvaart onder ruime belangstelling plaats vond. Er waren vele vrienden, waarmee Jean vroeger in Putte de Chiro gestalte gaf. Zij zongen samen in de kerk het trouwlied van Jean en Greet: Het Hemelhuis van Hullebroeck.  
Jean en Greet vormden een écht kunstenaarskoppel, die beiden instonden voor de creatie van heel wat kunstwerken.  
Hun ganse woning was één grote tentoonstellingsruimte van eigen kunstwerken en die van hun familie.  Hij was lid van de Nederlandse Varenvereniging en zijn grote tuin stond vol met honderden varieteiten planten, struiken en bomen. Zijn kleinkinderen noemden hem trouwens “va-bos”.
Jean was een echte natuurliefhebber, wiens domein bezocht werd door zeer vele vogelsoorten. Hij was vele jaren werkzaam in de Zoo van Antwerpen, waar hij zijn creativiteit mocht botvieren… 
Hij was de onvergetelijke zoon van de onvergetelijke Oscar Van Dooren en Mathilde uit de verfwinkel vooraan in de kleine Lepelstraat te Putte.

Rouwbeklag : Familie Van Dooren, Vruntebaan 10, 2520 Emblem (Ranst)

Jan Geeraerts

Overleden Alfons Louis Zels – Kapellen

In WZC Plantijn te Kapellen overleed op 11 september Alfons Louis Zels. Hij was de weduwnaar van Julia Suykerbuyk en werd geboren te Olmen op 11 februari 1923. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 2 oktober om 10.30 uur in het rouwcentrum Haast I Sereni, Kapelsestraat 20 te Kapellen. Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.15 uur. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats van Kapellen, ingang Oud Heidestraat.

Condoleanceadres: Familie Zels – Suykerbuyk, p/a Haas I Sereni, Kapelsestraat 20 te 2950 Kapellen. www.condoleances.be/alfonslouiszels.be 

Overleden Albert Vandenbosch – Berendrecht

In het ZNA Palfijn te Merksem overleed op 12 september Albert Vandenbosch. Hij was de levensgezel van Dina Suijkerbuijk en werd geboren te Berendrecht op 26 juni 1935. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 19 september om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht.  Aansluitend wordt zijn as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Berendrecht. Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur. Rouwadres: Conterscherp 59 te 2040 Zandvliet. 

Overleden Edwin Hendriks – Stabroek/Kalmthout

Edwin Hendriks, geboren te Antwerpen op 29 april 1952, overleed onverwachts te Stord (Noorwegen) op 2 september 2019. Hij was op rust gesteld leraar scheeps- en haventechnieken Gitok, Kalmthout – Havengids. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 14 september 2019 om 10 uur, in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur in de kerk. Zijn as wordt in intieme kring op een later tijdstip toevertrouwd aan de Schelde. 

Rouwadres: Familie Edwin Hendriks, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

 

Overleden Jozef Leemans – Putte/Stabroek

Jozef Leemans, echtgenoot van Louisa Daems, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 6 september 2019. Hij werd geboren te Hoevenen op 21 oktober 1946. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 13 september 2019 om 11 uur in de aula op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. De asurne zal in zijn warme, vertrouwde omgeving bewaard worden.
Rouwadres: Familie Jef Leemans, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Frank Reding – Staboek

Frank Reding, geboren te Berchem op 29 januari 1960, overleed onverwachts thuis te Stabroek op 2 september 2019. Er wordt afscheid van Frank genomen op zaterdag 7 september 2019 om 14 uur in de aula Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats aldaar. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 13.40 uur.
Rouwadres: Familie Frank Reding, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden Tuur Bollens – Stabroek/Zandvliet

Tuur Bollens, echtgenoot van mevrouw Maria Kegeleers, overleed in WZC Millegem te Ranst op 3 september 2019. Hij werd geboren te Zandvliet op 2 september 1930.  De afscheidsdienst heeft plaats in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op donderdag 12 september 2019 om 10.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.

Rouwadres: Familie Bollens – Kegeleers, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – Online condoleren: www.begrafenissen.net

 

Overleden Jan Nagels – Ekeren

Jan Nagels, echtgenoot van mevrouw Lief Van Hoof, overleed in ZNA Jan Palfijn te Merksem op 3 september 2019.  Hij werd geboren te Aartselaar op 8 april 1937. De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 10 september 2019 om 11 uur in de Sint-Lambertuskerk te Ekeren-centrum, Markt. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur.  Na crematie zal in intieme kring de bijzetting van de urne plaatsvinden in het urnenveld op de begraafplaats van  Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat. 

Rouwadres: Familie Nagels, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net 

 

1 3 4 5 6 7 406