René Denissen – Kapellen

In Woon- en Zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 30 december René Denissen, weduwnaar van Maria Roeken en levenspartner van Justine Bergmans. Hij werd geboren te Kapellen op 7 september 1914. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 7 januari om 11 uur in de kerk O.L.Vrouw van Fatima te Kapellen-Essenhout. Aansluitend volgt de asverspreiding op […]

Jacques De Wolf – Ekeren/Mariaburg

In ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed Jacques De Wolf, weduwnaar van Maria Verhoeven en Adrienne Dupont. Hij werd geboren te Oelegem op 11 april 1920, en was lid van duivenbond Kapellen. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 6 januari om 10 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw Gedurige Bijstand te Ekeren-Mariaburg, gevolgd door de bijzetting […]

Jacqueline Cardon – Ekeren

In ZNA Jan Palfijn overleed op 29 december Jacqueline Cardon. Zij werd geboren te Berchem op 13 augustus 1930 en was de echtgenote van Jos Gyles. De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 5 januari 2012 om 10 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw Gedurige Bijstand te Ekeren-Mariaburg, gevolgd door de bijzetting van de urne in het […]

Uitbaatster Non Plus Ultra overleden

WOENSDRECHT -In de leeftijd van 69 jaar overleed op 26 december Anna Catharina Maria Huberdina van der Venne. Zij was de echtgenote van Josephus Cornelis Palinckx en was de uitbaatster van “Non plus Ultra”. De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 2 januari 2012 om 13.30 uur in de parochiekerk van Sint Gertrudis te Ossendrecht. Correspondentieadres: […]

Nathan werd geboren

Op 28 december werd in het gezin van Kristof en Gitte Dingemans – Antes een tweede kindje geboren, Nathan genaamd. Hij is het broertje van Lana. Papa Kristof is de zoon van Erik en Annemie Dingemans – Van Dessel. Nathan zag het levenslicht in het AZ Middelares te Deurne en woog bij de geboorte 3,840 […]

Benny Faes – Berendrecht

In Home Familie te Deurne overleed op 26 december Benny Faes. Hij werd geboren te Berchem op 3 april 1942. De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 3 januari om 10 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: J. Bertram, Frans De […]

Josepha Janssens – Kapellen

Op 27 december 2011 overleed in het AZ Klina te Brasschaat Josepha Janssens. Zij was de echtgenote van Regnier De Leenheer en werd geboren te Kapellen op 29 juni 1936. Dinsdag 3 januari heeft de uitvaartdienst plaats om 10 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Antwerpsesteenweg 237 te Kapellen. Rouwadres: Familie De Leenheer […]

Leonie Dingemans – Kapellen

Op 20 december overleed in RVT Plantijn te Kapellen Leonie Dingemans. Zij werd geboren te Kapellen op 17 april 1918. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in strikte intimiteit. Rouwadres: Familie Bruyninckx, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Angela Verboven – Stabroek

Onverwacht overleed thuis op 26 december Angela Verboven. Zij werd geboren te Stabroek op 3 april 1940 en had één dochter Pascale. Zaterdag 31 december heeft de uitvaartdienst plaats om 10 uur in de parochiekerk van Stabroek. Rouwadres: Lorkenlaan 2 te 2940 Hoevenen.

Jacques Strobbe – Kapellen

Op 26 december overleed te Jette Jacques Strobbe. Hij was de levensgezel van Denise Krauss en werd geboren te Heule op 27 juli 1943. Woensdag 4 januari heeft de burgerlijke plechtigheid plaats in zaal ‘De Jachthoorn’, Antwerpsesteenweg 153 te Kapellen om 12 uur. Rouwadres: Fam. Strobbe, p/a Haast Begrafenissen, Kapelsestraat 20 te 2950 Kapellen.