Overleden Frans Janssens – Ekeren

Op 16 september 2019 overleed in WZC Hof De Beuken te Ekeren Frans Janssens. Hij was de echtgenoot van Irène Scheipers en werd geboren te Kapellen op 19 mei 1932. Maandag 23 september wordt er afscheid genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen om 10.00 uur. Samenkomst vanaf 9.45 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat. 

Rouwadres: Familie Janssens – Scheipers, p/a Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Jef Claessens – Stabroek

Jef Claessens, echtgenoot van Angeline Huybrechts, overleed in het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 17 september 2019. Hij werd geboren te Stabroek op 15  december 1925. Jef was lid van OKRA, Stabroek.  De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 23 september 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek.  Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Rouwadres: Familie Jef Claessens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden Hector ‘Tor’ Adriaenssens – Kapellen

in AZ Klina te Brasschaat overleed op 15 september Hector ‘Tor’ Adriaenssens. Hij was de echtgenoot van Jeannine Creffier en werd geboren te Doel op 28 januari 1941. Tor was lid van Rotary Antwerpen Heideland en bestuurslid van S.O.B.A.

De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 21 september om 10 uur in de Sint Jacobskerk, Kerkplein te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur. Aansluitend wordt hij te rusten gelegd op de begraafplaats te Kapellen-Hoogboom.

Rouwadres: Merellaan 2 te 2950 Kapellen – www.condoleances.be/toradriaensssens

Overleden Willy Dickens – Kapellen

Willy Dickens, geboren te Turnhout op 13 maart 1946, overleed te Brasschaat op 15 september 2019. Hij was de echtgenoot van Gilberte Staes. Willy was ING Gevolmachtigde b.d., Zetel Antwerpen, Para Commando ‘65, 1PARA, 21ste Cie. Er wordt afscheid van Willy genomen op  zaterdag 21 september 2019 om 13 uur in de St.-Jacobuskerk, Kerkstraat te Kapellen. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen (Heidestraat).

Rouwadres: Familie Willy Dickens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen of online via janketelaars.be/rouwberichten

Overleden Leopold Burm – Ekeren

Leopold Burm, echtgenoot van Yvonne Uyttendaele, overleed in WZC Sint-Vincentius te Ekeren op 14 september 2019.  Hij werd geboren te Antwerpen op 9 februari 1940 en was gepensioneerd kapitein sleepdienst bij Stad Antwerpen (HKD). Er wordt afscheid van Leopold genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op zaterdag 21 september 2019 om 15.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 14.45 uur. Later zal zijn urne thuis een plaats krijgen. 

Rouwadres: Familie Burm – Uyttendaele, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

 

Overleden Maria Cerstiaens – Kapellen/Stabroek

Maria Cerstiaens, weduwe van de heer John De Decker, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 13 september 2019. Zij werd geboren te Stabroek op 10 oktober 1928. De afscheidsviering heeft plaats op zaterdag 21 september 2019 om 10 uur in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290, te Kapellen-Hoogboom waarna ze te rusten wordt gelegd op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur.
Rouwadres : Familie Maria Cerstiaens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.  online via www.janketelaars.be/rouwberichten.

Overleden Jan (Jean) Van Dooren – Putte/Stabroek

Op 4 augustus 2019 overleed Jan (Jean) Van Dooren. Hij werd geboren te Stabroek op 9 januari 1939. Als kind speelde hij heel graag op het domein van graaf Moretus. Waar hij met zijn vader Oscar schilderwerkjes opknapte aan het kasteel en de poort. Later nam hij als chiroleider de jonge gasten mee op verkenning in zijn geliefde domein. 

Jean was een zeer kunstzinnig mens die zijn studies aan de Kunstacademie in Antwerpen voltooide. Daar leerde hij zijn echtgenote Greta Van Puyenbroeck kennen. Zij huwden in 1963 en kregen twee prachtige kinderen David en Ingeborg en drie kleinzonen. En woonden al vele jaren in Emblem, waar op 8 augustus zijn uitvaart onder ruime belangstelling plaats vond. Er waren vele vrienden, waarmee Jean vroeger in Putte de Chiro gestalte gaf. Zij zongen samen in de kerk het trouwlied van Jean en Greet: Het Hemelhuis van Hullebroeck.  
Jean en Greet vormden een écht kunstenaarskoppel, die beiden instonden voor de creatie van heel wat kunstwerken.  
Hun ganse woning was één grote tentoonstellingsruimte van eigen kunstwerken en die van hun familie.  Hij was lid van de Nederlandse Varenvereniging en zijn grote tuin stond vol met honderden varieteiten planten, struiken en bomen. Zijn kleinkinderen noemden hem trouwens “va-bos”.
Jean was een echte natuurliefhebber, wiens domein bezocht werd door zeer vele vogelsoorten. Hij was vele jaren werkzaam in de Zoo van Antwerpen, waar hij zijn creativiteit mocht botvieren… 
Hij was de onvergetelijke zoon van de onvergetelijke Oscar Van Dooren en Mathilde uit de verfwinkel vooraan in de kleine Lepelstraat te Putte.

Rouwbeklag : Familie Van Dooren, Vruntebaan 10, 2520 Emblem (Ranst)

Jan Geeraerts

Overleden Alfons Louis Zels – Kapellen

In WZC Plantijn te Kapellen overleed op 11 september Alfons Louis Zels. Hij was de weduwnaar van Julia Suykerbuyk en werd geboren te Olmen op 11 februari 1923. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 2 oktober om 10.30 uur in het rouwcentrum Haast I Sereni, Kapelsestraat 20 te Kapellen. Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.15 uur. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats van Kapellen, ingang Oud Heidestraat.

Condoleanceadres: Familie Zels – Suykerbuyk, p/a Haas I Sereni, Kapelsestraat 20 te 2950 Kapellen. www.condoleances.be/alfonslouiszels.be 

1 2 3 4 5 6 387