Overleden Simone Depyper – Berendrecht

Op 1 januari 2020 overleed thuis te Berendrecht, Simone Depyper. Zij was de weduwe van Jozef Lanckriet en werd geboren te Meulebeke op 21 februari 1927. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op zaterdag 11 januari om 10.30 uur in de aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.10 uur. Haar urne krijgt een plaats in haar vertrouwde omgeving.

Rouwadres: www.condoleances.be/simonedepyper

Overleden Georges Peeters – Stabroek

Georges Peeters, geboren te Antwerpen op 29 juni 1936, overleed in het WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 1 januari 2020.  Er wordt afscheid van Georges genomen tijdens een bijeenkomst op de begraafplaats van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan, op donderdag 9 januari 2020 om 14.00 uur, alwaar zijn as zal uitgestrooid worden op de strooiweide.
Rouwadres: Familie Georges Peeters, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek

Overleden Sonja Smet – Stabroek

Sonja Smet, echtgenote van de heer Leo Verhoeven, overleed te Stabroek op 1 januari 2020. Zij werd geboren te Sint-Niklaas op 20 maart 1938 en was lid van OKRA Stabroek, lid van ruilclub ‘t Rozeke Kruibeke. Er wordt afscheid van Sonja genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op donderdag 9 januari 2020 om 10.00 uur. Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Op een later tijdstip zal de asverstrooiing plaatsvinden in intieme familiekring.
Rouwadres: Familie Verhoeven – Smet, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Paula Verhulst – Ekeren

Paula Verhulst, weduwe van de heer Julien Ibens, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 30 december 2019. Zij werd geboren te Berendrecht op 13 november 1940.  Er wordt afscheid van Paula genomen tijdens de bijzetting van haar urne in het urnenveld op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat, op woensdag 8 januari 2020 om 11.00 uur. 

Rouwadres: Familie Verhulst, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

 

Overleden Berthy Umans – Kapellen

Berthy Umans, weduwe van de heer René Masure, overleed in wzc Sint-Lodewijk te ‘s Gravenwezel op 30 december 2019. Zij werd geboren te Hamont op 10 januari 1927. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 11 januari 2020 om 11 uur in de Sint-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Oude Heidestraat).

Rouwadres: Familie Berthy Umans, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be

 

Overleden Alois Hendrycks – Stabroek

Aloïs Hendrycks, echtgenoot van Hilda Van der Kloot, overleed thuis te Stabroek op 1 januari 2020. Hij werd geboren te Klerken op 22 juni 1928. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 9 januari 2020 om 11 uur in de aula van de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Samenkomst in de aula vanaf 10.30 uur gelegen aan de Vossenveldlaan.  Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide naast de aula op de begraafplaats.

Rouwadres: Familie Aloïs Hendrycks, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren-Mariaburg.

Overleden Jan Van Winkel – Berendrecht

Op 28 december 2019 overleed te Merksem Jan Van Winkel. Hij was de echtgenoot van Ivonne Van Aken en werd geboren te Hamont op 17 juli 1939. Dinsdag 7 januari 2020 wordt er afscheid genomen in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht om 11 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 10.30 uur. De bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Putte-Stabroek heeft plaats in familiekring.

Rouwadres: www.condoleances.be/janvanwinkel

Overleden Werner Ketels – Ekeren

Werner Ketels, geboren te Kapellen op 15 september 1969, overleed plots thuis te Ekeren op 25 december 2019. Hij was lid van Belgian Voyage Club vzw en trouwe bezoeker F.A.C.T.S.
De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 6 januari 2020 om 11.00 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur.  Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Rouwadres: Familie Ketels, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – 
Online condoleren: www.begrafenissen.net

 

1 2 3 4 5 6 400