Overleden Josephine Van Kampen – Ekeren

Josephine Van Kampen, geboren te Ekeren op 26 oktober 1928, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 21 juli 2020. Er wordt afscheid van Josephine genomen in intieme familiekring op woensdag 29 juli 2020.Rouwadres: Familie Josephine Van Kampen, p/a uitvaartzorg KetelaarsGuytlei 9 – 2950 Kapellen

Overleden Mariette Bryon – Ekeren

Mariette Bryon, weduwe van de heer Pros T’ jollyn en levensgezellin van de heer Marcel Immens, overleed in WZC Sint-Vincentius te Ekeren op 21 juli 2020. Zij werd geboren te Antwerpen op 12 juni 1934 en was mede-uitbaatster bloemenzaak Azalea te Ekeren. Er wordt in intieme familiekring afscheid van Mariette genomen op de begraafplaats van […]

Overleden Maria Janssen – Stabroek/Hoevenen

Maria Janssen, weduwe van de heer Sus Geerts, overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 18 juli 2020. Zij werd geboren te Hamont op 16 februari 1928. Er wordt in intieme kring afscheid van Maria genomen in Aula Rustpunt. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de begraafplaats van Hoevenen.Rouwadres: Familie Strybosch – Michielsen, p.a. […]

Overleden Joanna Esther De Becker – Stabroek

Joanna Esther De Becker, weduwe van Louis Roosen(overleed op 25 april 1993), overleed te Stabroek in WZC Villa Ter Molen op 16 juli 2020. Zij werd geboren te Meensel-Kiezegem op 29 april 1924.Wegens omstandigheden zal de afscheidsplechtigheid op latere datum plaatsvinden. Rouwadres : Familie Joanna Esther De Becker, p/a uitvaartzorg Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 […]

Overleden Hilda Verresen – Kapellen

Hilda Verresen, weduwe van Leon Joossen, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 16 juli 2020. Zij werd geboren te Ekeren op 5 april 1928.Het afscheid vindt plaats in intieme familiekring.Online condoleren via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Overleden Danielle Delforge – Hoevenen

Danielle Delforge, echtgenote van de heer Roger Meir, overleed thuis te Hoevenen op 15 juli 2020. Zij werd geboren te Antwerpen op 28 maart 1953.De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 22 juli 2020 om 10 uur in Aula Rustpunt, Hoge weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst vanaf 9.45 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden […]

Overleden Leon Van Tilburg – Kapellen

Leon Van Tilburg, echtgenoot van mevrouw Justine Van Look, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 13 juli 2020. Hij werd geboren te Kapellen op 21 april 1933. Omwille van de corona maatregel wordt er in intieme familiekring afscheid genomen.Rouwadres : Familie Leon Van Tilburg, p/a uitvaartzorg Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen

Overleden Luciana ‘Lucie’ Van Cleef – Wuustwezel/Stabroek

Op 8 juli 2020 overleed in het WZC Sint-Jozef te Gooreind Luciana ‘Lucie’ Van Cleef. Zij was de weduwe van Edgar Vertommen en is geboren op 15 december 1934 te Wilmarsdonk. Er werd afscheid genomen in besloten kring. Rouwadres: Familie Lucie Van Cleef, Wollegrasstraat 16, 2040 BerendrechtDigitaal condoleren: www.afscheidshuys.be

Overleden Lisa Vingerhoed – Stabroek

Lisa Vingerhoed, weduwe van de heer Adriaan Van Ginneken, overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers op 11 juli 2020. Zij werd geboren te Stabroek op 1 januari 1927.Er wordt afscheid van Lisa genomen op vrijdag 17 juli 2020 om 11 uur inAula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst vanaf 10u45. Aansluitend zal de […]

Overleden Maurice Lauwers – Ekeren

Maurice Lauwers, weduwnaar van mevrouw Lidianne Vlaeminck, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 8 juli 2020. Hij werd geboren te Ekeren op 12 april 1929.De afscheidsdienst heeft plaats in de parochiekerk Sint-Lambertus te Ekeren-centrum, Markt, op woensdag 15 juli 2020 om 10 uur. Aansluitend zal de bijbegraving volgen in het urnenveld op de begraafplaats […]