Overleden Christiaan Bach – Berendrecht

Op 24 juni overleed Christiaan Bach, echtgenoot van Hilda Vertongen. Hij werd geboren te Antwerpen op 19 oktober 1948. Het afscheid van Christiaan heeft plaats in intieme kring.Rouwadres: www.condoleances.be/christiaanbach

Overleden Leon Van Wyk – Berendrecht

Leon Van Wyk, weduwnaar van Ingrid Koolen, overleed te Brasschaat op 21 juni 2021. Hij werd geboren te Berendrecht op 25 mei 1954. Er werd in besloten kring afscheid van van Leon genomen. Rouwadres: Zandvlietse dorpstraat 87 bus 1 – 2040 Zandvliet – www.condoleances.be/leonvanwyk

Overleden Elisabeth Mariën – Kapellen

Op 23 juni overleed Elisabeth Mariën in AZ Klina te Brasschaat. Zij was de weduwe van Marcel Stevens en werd geboren te Essen op 12 augustus 1930. Elisabeth was lid van bridge club Cepa te Brasschaat.Het afscheid vond plaats in intieme familiekring.Rouwadres: www.condoleances.be/elisabethmarien

Overleden Ludo Van Wijck – Berendrecht

Ludo Van Wijck, echtgenoot van mevrouw Conny van der Wegen, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 28 juni 2021. Hij werd geboren te Zandvliet op 8 maart 1950.Op dinsdag 6 juli 2021 wordt in intieme kring afscheid van hem genomen in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Aansluitend zal de […]

Lisette Huysmans overleden

Op 24 juni 2021 overleed Lisette Huysmans op 101-jarige leeftijd. Lisette was de weduwe van voormalig schepen van de stad Antwerpen Frans Tijsmans (afkomstig uit Wilmarsdonk) die al in 1967 veel te vroeg is overleden. Na zijn dood was Lisette nog enige tijd gemeenteraadslid in de stad, en bestuurder bij de sociale woningmaatschappij Onze Woning. […]

Overleden William ‘Wim’ Huysmans – Stabroek/Merksem

William ‘Wim’ Huysmans, echtgenoot van Mina Vermeeren, overleed te Merksem op 25 juni 2021. Hij werd geboren te Antwerpen op 5 april 1932. Het afscheid van William gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Merksem, zal plaatsvinden in intieme kring.Rouwadres: Familie Huysmans p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Dorpsplein 30 – 2950 Kapellen.U kan online een […]

Overleden Chris Lubben – Stabroek

Chris Lubben overleed in het UZA te Edegem op 23 juni 2021. Hij werd geboren te Antwerpen op 11 augustus 1957 en was kraanman Haven van Antwerpen, zaakvoerder restaurant Sicilia Mia. Op zaterdag 3 juli 2021 wordt er in intieme kring afscheid van hem genomen in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen. Rouwadres: Familie […]

Overleden Leonia Florin – Ekeren

Leonia Florin, weduwe van Albert Barbier, overleed te Brasschaat op 24 juni 2021. Zij werd geboren te Gent op 12 mei 1923 en was lid van Samana. Op dinsdag 29 juni 2021 wordt in intieme kring afscheid van Leonia genomen in de parochiekerk Sint-Theresia Bunt te Ekeren.Rouwadres: Familie Barbier, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Hoge Weg 115 […]

Overleden Maria Paelinckx – Brasschaat

Maria Paelinckx, echtgenote van Marcel Michielsen, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 24 juni 2021. Zij werd geboren te Aartselaar op 16 november 1943.Het afscheid van Maria zal plaatsvinden in intieme kring op vrijdag 2 juli 2021.Rouwadres: Familie Maria Paelinckx, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren-Mariaburg. U kan online een […]

Overleden Armand Simons – Ekeren

Armand Simons, weduwnaar van mevrouw Betty Firlefyn, levensgezel van mevrouw Maria Coumans, overleed in WZC Christine te Ekeren op 23 juni 2021. Hij werd geboren te Wilmarsdonk op 9 april 1933 en was gepensioneerd kraanman Haven van Antwerpen.Op 1 juli 2021 wordt er in intieme kring afscheid van hem genomen in Aula Rustpunt, Hoge Weg […]