Overleden Alfons Wouters – Zandvliet

Alfons Wouters, echtgenoot van Mathilda Kloeck, overleed te Berendrecht in WZC Monnikenhof op 30 augustus 2019. Hij werd geboren te Ekeren op 8 september 1925 en was gepassioneerd duivenliefhebber. De uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Gertrudiskerk, Spaansemolenstraat 1 te Zandvliet, op vrijdag 6 september 2019 om 10.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.10 uur. Aansluitend heeft de bijzetting in het columbarium plaats op de begraafplaats aldaar.
Correspondentieadres: Familie van Alfons Wouters, p/a uitvaartzorg Valentijn Crynen, Zoutestraat 6, 2040 Berendrecht – Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Overleden Ludo Loontiens – Ekeren

Ludo Loontiens, echtgenoot van Sylvia Van den Wyngaert, overleed in ZNA Middelheim te Antwerpen op 29 augustus 2019. Hij werd geboren te Lillo op 4 april 1949 en was gepensioneerd medewerker van Caldic, Lid van Fietsclub Heibos Cycling Team. Er wordt afscheid van Ludo genomen op zaterdag 7 september 2019 om 10 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting de asurne in het urnengraf op de begraafplaats te Ekeren (Driehoekstraat) Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk

Rouwadres : Familie Ludo Loontiens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Angela Peeters – Ekeren

Angela Peeters, echtgenote van Willy Vandenbergh, overleed  in A.Z. Klina te Brasschaat op 28 augustus 2019. Zij werd geboren te Kapellen op 14 januari 1940. Zij was lid van Okra, Nobele Donk Ekeren.  De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 4 september 2019 om 11 uur in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. 
Rouwadres: Familie Angela Peeters, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden Irène Gysen – Kapellen

Irène Gysen, geboren te Kapellen op 2 oktober 1933, overleed in het woonzorgcentrum Plantijn op 13 augustus 2019. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 5 september 2019 om 10 uur in de St.-Jacobuskerk, Kerkstraat te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Heidestraat).

Rouwadres: Familie Irène Gysen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

 

Overleden Maria Reynen – Stabroek

Maria Reynen, weduwe van Alexander Janssens, overleed in het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 26 augustus 2019. Zij werd geboren te Stabroek op 19 oktober 1925. Maria was lid van Okra, Stabroek, Lid van de Koninklijke Fanfare Verbroedering, Stabroek en trouwe fan van De Melando’s.  De afscheidsdienst heeft plaats in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek op dinsdag 3 september 2019 om 10 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.
 
Rouwadres: Familie Maria Reynen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Maria Schouwaerts – Kapellen

Maria Schouwaerts, weduwe van Ferdinand Swijnen, overleed in het woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 25 augustus 2019. Zij werd geboren te Lillo op 16 oktober 1926. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 30 augustus 2019 om 11 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Heidestraat).
Rouwadres: Familie Maria Schouwaerts, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be
 

Overleden Maria ‘Mieke’ Helsen – Berendrecht

Op 24 augustus overleed Maria ‘Mieke’ Helsen. Zij werd geboren te Antwerpen op 24 september 1925 en was de weduwe van Piet Audenaerdt. De uitvaartliturgie heeft plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem op zaterdag 31 augustus 2019 om 11 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk, hoek Pastoor J. Bampsstraat – Maantjessteenweg. Aansluitend wordt Maria te rusten gelegd bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat.
 
Correspondentieadres: Familie Audenaerdt p/a uitvaartzorg Valentijn Crynen, Zoutestraat 6 te 2040 Berendrecht – online condoleren via: familieaudenaerdt@gmail.com
 

Overleden Angèle Lauwers – Zandvliet

In het Wzc Monnikenhof te Berendrecht overleed op 23 augustus Angèle Lauwers. Zij was de weduwe van Jos Wouters en werd geboren te Merksem op 23 maart 1934. De afscheidsdienst heeft plaats in de parochiekerk Sint Gertrudis, Spaanse Molenstraat te Zandvliet op vrijdag 30 augustus om 15 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 14.40 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Familie Lauwers p.a. Rustpunt Begrafenissen, Spaansemolenstraat 23 te 2040 Zandvliet – online condoleren: www.begrafenissen.net

1 2 3 4 5 385