Overleden Elisa De Meyer – Putte/Kapellen

Elisa De Meyer, weduwe van de heer Louis Hermans, overleed te Stabroekin het WZC Villa ter Molen op 19 juli 2020. Zij werd geboren te Kapellen op 6 oktober 1935. Gezien de omstandigheden wordt er afscheid genomen in besloten kring, in de kerk Sint-Dionysius te Putte-Kapellen. Aansluitend vindt de begraving plaats in het familiegraf op […]

Overleden Louis Jansen – Putte/Kapellen

Louis Jansen, weduwnaar van Stephania De Bruyn, overleed in Coda te Wuustwezel op 18 juli 2020. Hij werd geboren te Kapellen op 14 juli 1929en zachtjes ingeslapen. Er wordt afscheid genmen in besloten kring in de Aula Haast I Sereni, Kapelsestraat 20 te Kapellen. Aansluitend wordt Louis te rusten gelegd in de familiegrond op de […]

Overleden Maria Van Hees – Berendrecht

Maria Van Hees, weduwe van de heer Constant Snelders en weduwe van de heer Tijl Declercq, overleed in WZC Sint-Bartholomeus te Merksem op 20 juli 2020. Zij werd geboren te Antwerpen op 6 mei 1925 en was uitbaatster Groenten & Fruit Vroegmarkt Kiel. Er wordt afscheid van Maria genomen op maandag 27 juli 2020 om […]

Overleden Jos Simons – Ekeren

Jos Simons, echtgenoot van mevrouw Gilberte Vandoren, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 17 juli 2020. Hij werd geboren te Ekeren op 13 april 1932 en was lid van Samana Bunt, lid van Okra Bunt, medestichter Spaarkas Vrij en Blij. Er wordt in intieme kring afscheid van Jos genomen in de parochiekerk Sint-Theresia te […]

Overleden Josephine Van Kampen – Ekeren

Josephine Van Kampen, geboren te Ekeren op 26 oktober 1928, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 21 juli 2020. Er wordt afscheid van Josephine genomen in intieme familiekring op woensdag 29 juli 2020.Rouwadres: Familie Josephine Van Kampen, p/a uitvaartzorg KetelaarsGuytlei 9 – 2950 Kapellen

Overleden Mariette Bryon – Ekeren

Mariette Bryon, weduwe van de heer Pros T’ jollyn en levensgezellin van de heer Marcel Immens, overleed in WZC Sint-Vincentius te Ekeren op 21 juli 2020. Zij werd geboren te Antwerpen op 12 juni 1934 en was mede-uitbaatster bloemenzaak Azalea te Ekeren. Er wordt in intieme familiekring afscheid van Mariette genomen op de begraafplaats van […]

Overleden Maria Janssen – Stabroek/Hoevenen

Maria Janssen, weduwe van de heer Sus Geerts, overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 18 juli 2020. Zij werd geboren te Hamont op 16 februari 1928. Er wordt in intieme kring afscheid van Maria genomen in Aula Rustpunt. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de begraafplaats van Hoevenen.Rouwadres: Familie Strybosch – Michielsen, p.a. […]

Overleden Joanna Esther De Becker – Stabroek

Joanna Esther De Becker, weduwe van Louis Roosen(overleed op 25 april 1993), overleed te Stabroek in WZC Villa Ter Molen op 16 juli 2020. Zij werd geboren te Meensel-Kiezegem op 29 april 1924.Wegens omstandigheden zal de afscheidsplechtigheid op latere datum plaatsvinden. Rouwadres : Familie Joanna Esther De Becker, p/a uitvaartzorg Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 […]

Overleden Hilda Verresen – Kapellen

Hilda Verresen, weduwe van Leon Joossen, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 16 juli 2020. Zij werd geboren te Ekeren op 5 april 1928.Het afscheid vindt plaats in intieme familiekring.Online condoleren via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Overleden Danielle Delforge – Hoevenen

Danielle Delforge, echtgenote van de heer Roger Meir, overleed thuis te Hoevenen op 15 juli 2020. Zij werd geboren te Antwerpen op 28 maart 1953.De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 22 juli 2020 om 10 uur in Aula Rustpunt, Hoge weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst vanaf 9.45 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden […]