Eénrichtingsverkeer in de Antwerpsebaan tijdens aanleg voetpad

Berendrecht/Zandvliet – Vanaf maandag 23 september tot en met maandag 30 september wordt er een nieuw voetpad aangelegd in de Antwerpsebaan ter hoogte van café Molengeest tot en met huisnummer 272/12, aan de pare zijde van de straat.

Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer in de Antwerpsebaan in de rijrichting van de Steenovenstraat. Voertuigen mogen tijdens de duur van de werken de straat enkel inrijden richting de Steenovenstraat (zie plan in bijlage). Er wordt een omleiding voorzien via de Ruytermansweg.

Bussen van De Lijn volgen enkel een omleiding richting Antwerpen: – Stelplaats  Zandvliet – rechtdoor Putsebaan en verder de normale reisweg. De haltes Ruytermansweg, Kapelstraat en Zandweg worden niet bediend. Er is een vervanghalte voorzien in de Putsebaan ter hoogte van huisnummer 125.

Overleden Jef Claessens – Stabroek

Jef Claessens, echtgenoot van Angeline Huybrechts, overleed in het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 17 september 2019. Hij werd geboren te Stabroek op 15  december 1925. Jef was lid van OKRA, Stabroek.  De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 23 september 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek.  Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Rouwadres: Familie Jef Claessens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Gemeenteraad in het teken van afscheid

De gemeenteraad van Kapellen stond op maandag 16 september een beetje in het teken van afscheid. Het was immers de laatste zitting voor Sofie Claes als algemeen directeur van de gemeente Kapellen. Burgemeester Dirk Van Mechelen dankte haar voor haar engagement voor de periode van 2008 tot heden. Sofie zelf kon na haar appreciatie aan het gemeentebestuur en haar collega’s bevestigen dat het goed wonen is in Kapellen want zijzelf is drie jaar geleden naar Kapellen verhuisd. Ook Valérie Van Peel nam afscheid van haar plaats vooraan als schepen, zij wisselde van plaats met Luc Devriese om als gemeenteraadslid haar taak verder te zetten. 

Jonge vrouw neemt fakkel over in gemeenteraad 

Op dinsdag 17 september 2019 trad Shana Claessens in de voetsporen van Babs de Vocht en legde ze de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Zij zal zich 100% inzetten voor de jongeren en jonge gezinnen in Brasschaat. 

Shana Claessens is 29 jaar oud en verhuisde twee jaar geleden naar Brasschaat voor de liefde. Samen met haar verloofde Thomas Creemers woont ze op de Donksesteenweg. Het koppel is in verwachting van hun eerste kindje. “Begin november zullen wij ons gezinnetje uitbreiden. Ik zal de eerste maanden na mijn eedaflegging er even tussenuit zijn om me volledig te focussen op ons kindje. Daarna ga ik er volop voor en zet ik me in voor jongeren en jonge gezinnen. Nu ik zelf hier een gezinsleven start, wil ik de stem zijn voor jonge ouders in onze gemeente.”, vertelt het kersvers gemeenteraadslid.

Shana werkt als parlementair medewerker bij Jef Van den Bergh in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze voornamelijk de thema’s mobiliteit & verkeersveiligheid mee opvolgt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats en werd ze eerste opvolger. Nu Babs de Vocht wegens professionele redenen ontslag neemt uit de gemeenteraad, neemt de jonge vrouw haar plaats in. CD&V blijft dus het jongste gemeenteraadslid leveren.  Info:  Shana Claessens – 0472553684

Gemeente Stabroek huldigt duurzame lokale helden

 

De gemeente Stabroek neemt deel aan “De Week van de Duurzame Gemeente”. Deze campagne is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Tijdens deze week, die loopt van woensdag 18 tot 25 september, hangt de gemeente de SDG-vlag (‘Sustainable Development Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’) uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun “Duurzame Helden” in de kijker. Hiermee erkent de gemeente haar bijdrage aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die moeten de mensen bevrijden van de armoede en de planeet op koers brengen richting een duurzame toekomst.

Eerder lanceerde de gemeente een oproep naar eigen duurzame helden. De helden zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Duurzame helden

De volgende helden werden genomineerd:

-De Buddy’s. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben.

-De huiswerkbegeleiders van Stabroek en Hoevenen. Een ploeg enthousiaste vrijwilligers die kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

-De Hulpdienst Brandweer. Zij zorgt vrijwillig voor o.a. het bestrijden van branden, het redden van personen in nood…

-De Milieuraad van Stabroek. De raad richt een kritisch oog op de werken van de gemeente en doet voorstellen voor milieuvriendelijke en duurzame acties.

-De Minder Mobiele Centrale: Zij bieden mensen met een beperkt inkomen verplaatsingsmogelijkheden aan.

-De Mooimakers. Een 35-tal vrijwilligers zetten zich in om het zwerfvuil in de gemeente op te ruimen.

-Velt: De vereniging promoot al 40 jaar en gezond leven op het ritme van de seizoenen en dit met respect voor de natuur.

-De Vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel: zij zetten zich in voor eerlijke handel en waardig werk door de verkoop van producten met het FairTrade label.

-Verwarmingscoach: Hij maakt gezinnen bewust hoe zij kunnen besparen op verwarmingskosten en hoe zij de CO2-uitstoot kunnen verminderen.

-De vrijwilligers van de gemeenteschool De Rekke. Zij staan iedere dag paraat om de kinderen veilig te laten oversteken.

-De vrijwilligers van Welzijnsschakel de Molen. Zij werken samen aan een gemeenschappelijk doel, nl armoede de wereld uithelpen door o.a. het aanbod van de sociale kruidenier.

Elke duurzame held kreeg een duurzaamheidspin en een oorkonde. Na de huldiging werd de SDG-vlag gehesen en kregen de helden nog een fairtrade drankje en een hapje aangeboden.

Activiteiten

Naast de huldiging van de helden vindt er gans de week in de bibliotheek een tentoonstelling plaats met info over doelstellingen voorstelling van de helden. Daarnaast is er een fietsactie voor het personeel van de gemeente om het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen met de fiets te stimuleren.

Zaterdag is er de Word Cleanup-Day aan het Elzenbos: start om 13 uur aan parking Velt-tuinen (Frans Hotagstraat). Aan de Antitankgracht: start 13 uur aan de schans van de Smoutakker in het Hoogeind te Stabroek.  (info: milieudienst@stabroek.)

 

 

Overleden Hector ‘Tor’ Adriaenssens – Kapellen

in AZ Klina te Brasschaat overleed op 15 september Hector ‘Tor’ Adriaenssens. Hij was de echtgenoot van Jeannine Creffier en werd geboren te Doel op 28 januari 1941. Tor was lid van Rotary Antwerpen Heideland en bestuurslid van S.O.B.A.

De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 21 september om 10 uur in de Sint Jacobskerk, Kerkplein te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur. Aansluitend wordt hij te rusten gelegd op de begraafplaats te Kapellen-Hoogboom.

Rouwadres: Merellaan 2 te 2950 Kapellen – www.condoleances.be/toradriaensssens

Agenten van ‘De Buurtpolitie’ leiden verkeer in goede banen

 

Op 16 september startte in gans Vlaanderen de Week van de Mobiliteit. In Brasschaat gaan ze daarbij nog een stuk verder en lanceren meteen de campagne ‘Allemaal VIB’ , Very Important Brasschatenaar.

In eerste instantie wordt er gefocust op een veilige schoolomgeving en werden de afgelopen maanden vele ingrepen gebeurd.                                   

Maandag 16 september werden bij de familie Van Hove, in de Isenbaertlei 3, twee leerlingen in ware VIB-stijl opgewacht. Zij kregen een ontbijt en werden persoonlijke onder begeleiding naar school gevoerd in een riksja bestuurd door inspecteurs van het VTM programma “De Buurtpolitie”, onder begeleiding van de politie van Brasschaat.

In de schoolomgeving van GIBO Driehoek en Mater Dei Driehoek, werden de twee VIB-leerlingen afgezet en was de schoolomgeving feestelijk aangekleed. Een rode loper was uitgerold, wimpels en een fotoshoot met fotograaf zorgden voor een sfeer zoals op de rode loper in Hollywood op de straat werd een grote gele ster met de letters VIB gekalkt.

Ook de andere Brasschaatse scholen kregen een pakket  om zelf de school(poort) aan te kleden in VIB-stijl.

foto’s: gemeente Brasschaat

Kinderperk begraafplaats Heide opgewaardeerd

Op de begraafplaats in Heide vind je een apart perk voor overleden kinderen. De gemeente Kalmthout plaatste er een tijd geleden al een kunstwerk dat speciaal voor die locatie werd ontworpen. Nu is ook de rest van het kinderperk opnieuw aangelegd.
Bij die aanleg is er veel oog voor kleur, onder meer door de aanplanting van vlinderstruiken en grasmatten. Een border in cortenstaal met wintergroene planten bakent het perk aan één kant af. Daarnaast vind je er ook een columbarium in de vorm van een paddenstoel.

Info: milieu@kalmthout.be, 03 620 22 60

1 2 3 4 1.561