Inwoners district klinken op het nieuwe jaar

 

Opnieuw kwamen heel wat polderbewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo naar de nieuwjaarsreceptie van het districtsbestuur. Vanaf 11 uur kon men op zondag 19 januari in het Vrijetijdscentrum De Schelde terecht om het glas te heffen op het nieuwe jaar. De bewoners werden verwelkomd door burgemeester Carl Geeraerts en schepenen Rudi Sempels, Sandra Suykerbuyk en Pascale De Langhe. Het district trakteerde met drankbonnetjes die tijdens de receptie besteed konden worden aan vonkelwijn, bier of frisdranken. Buiten stond een tentje opgesteld waar je soep of een glüwhein kon drinken. Voor de kinderen was er animatie voorzien en een band zorgde voor een vleugje muziek.

Overleden Willy De Lange – Kapellen

Willy De Lange, echtgenoot van Annie Schouvorst, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 17 januari 2020. Hij werd geboren te Woubrechtegem op 1 februari 1937. Willy was op rust gesteld hoofddouanebeambte, Vogelring medewerker KBIN. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 29 januari 2020 om 10 uur in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom waarna hij te rusten wordt gelegd op de begraafplaats te Ekeren (Driehoekstraat).
Rouwadres: Familie Willy De Lange, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Dokter Dirk Van Peel overleden op 83 jarige leeftijd

Voor de CD&V en enkele andere lokale partijen was Van Peel vijftig jaar actief in de Kalmthoutse politiek. Hij woonde in 48 jaar meer dan 500 gemeenteraden bij. “Hij kende zijn dossiers door en door”, zegt de burgemeester Lukas Jacobs. “Hij was 48 jaar gemeenteraadslid, waarvan een groot deel schepen, en 22 jaar voorzitter van het OCMW. Zeker in die laatste functie heeft hij zijn stempel gedrukt.”

Alhoewel Dirk Van Peel werd groot gebracht in Brasschaat, was Kalmthout zijn echte habitat. “In 1962 kwam hij er terecht als huisarts. Van een dokter werd toen verwacht dat hij alles aankon. Dus trok de jonge Van Peel tanden, werd er bij geroepen wanneer er een ongeval was gebeurd en deed bevallingen … echte eerstelijnsgeneeskunde. Zo kwam hij als jonge arts in contact met sociale problemen. De stap om die via politieke weg aan te pakken lag voor de hand. Zijn vader was toen OCMW-voorzitter in Brasschaat en hij wilde die sociale bewogenheid in Kalmthout ook waar maken.

Toch kwam hij als christendemocraat niet op de toenmalige CVP-lijst terecht. Hij hoorde in geen van de politieke zuilen van de partij thuis en voelde zich meer aangesproken door de plaatselijke partij Nieuw Kalmthout ‘70. Die had meer oog voor onder meer milieu, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Meteen kon hij starten als voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand, wat later werd hervormd tot OCMW. Zijn naam zal blijvend worden gekoppeld aan OCMW.

Maar hij is meer dan het gezicht van het OCMW. Toen begin jaren 80 het Arboretum te koop kwam, had de gemeente niet veel zin om het aan te kopen. Van Peel kon de provincie overtuigen om dat wel te doen en nu is het Arboretum de belangrijkste internationale troef van Kalmthout. Ook bij het Strijboshof liep het bijna fout. Maar nu betekent het nog altijd een grote aanwinst voor de gemeente, dankzij de inzet van Dirk Van Peel.

Dirk Van Peel woonde in december nog een allerlaatste vergadering bij in een bijzonder comité, waar hij meteen afscheid nam van de politiek. Hij zou de komende maanden met zijn vrouw verhuizen naar de Antwerpse woonwijk Nieuw Zuid. In een laatste interview zei hij dat de rust van de Schelde hem deugd zou doen, maar dat hij de natuur, de mensen en Kalmthout zou missen.

 

Overleden Astrid Jonkers – Hoevenen

Astrid Jonkers, weduwe van de heer François Plompen, overleed te Ekeren
op 17 januari 2020. Zij werd geboren te Oorderen op 3 maart 1927. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 25 januari 2020 om 11 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek.De asurn wordt in haar warme, vertrouwde omgeving bewaard.
Rouwadres: Familie Astrid Jonkers, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be/rouwberichten.

Overleden Lisa Nelen – Kapellen

Lisa Nelen, geboren te Essen op 15 januari 1932, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 16 januari 2020. Er wordt afscheid van Lisa genomen op zaterdag 25 januari 2020 om 14 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum. (Ingang Heidestraat).

Rouwadres: Lisa Nelen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Natuurfenomenen geven brandweer extra werk

Een storm in maart, zware regenval in juni en een hittegolf in de zomer leverde de Kapelse Brandweer extra werk op. De natuurfenomenen zorgen in 2019 voor een tsunami aan interventies.

In 2019 gingen de poorten van de brandweerkazerne 815 keer open voor het vertrek naar een interventie. De post Kapellen komt hiermee, na post Edegem, op de tweede plaats als post met de meeste interventies. De storm van 10 maart deed de Kapelse brandweer 161 keer uitrukken. De pompen moesten 108 keer opgesteld worden in de week van 19 juni om het water in ondergelopen kelders weg te pompen. De dakbrand in de Raymond Geelhanddreef, in juli, was in 2019 één van de 110 brandinterventies. De ladderwagen stond 57 keer opgesteld achter een ziekenwagen om bijstand te leveren bij de evacuatie van een ziek persoon. Er moesten vorig jaar ook 450 wespennesten verdelgd worden. Traditioneel worden er bij het begin van een nieuw jaar ook enkele personeelsleden gevierd. Er werden eretekens uitgereikt aan ondermeer luitenant Johnny, adjudant Rudi Brosens, sergant-majoor Benny Billen, sergant-majoor Jan De Block brandweermannen Armand Beyers, Marc Beyers, ere-brandweerman Franky Calluy, korporaal Patrick Verbist en brandweermannen Gino Cleiren en Johan Ollevier. Stagairs die geslaagd zijn in hun opleiding ontvingen hun brandweerhelmen. Naast Sam Buitink en brandweerman Kevin Vriens kreeg ook Lovely Palinckx haar brandweerhelm als eerste brandweervrouw in de geschiedenis van het Kapelse korps.

30 miljoen investeringen komende vijf jaar

 

Turnzaal De Rekke en fietspaden N111 grootste slokoppen

De poldergemeente Stabroek stelde deze maand zijn meerjarenplan voor. De komende vijf jaar investeert Stabroek 30 miljoen. De belastingen blijven gelijk. Dat wil zeggen dat de aanvullende personenbelasting 6.5 procent en de onroerende voorheffing 755 opcentiemen blijven. Dat zal normaal gezien ook de volgende jaren zo blijven. “Op voorwaarde dat de hogere overheid geen extra uitgaven doorschuift naar de gemeentebesturen”, aldus burgemeester Rik Frans (N-VA).

Twee keer 5 miljoen

In de meerjarenplanning trekken twee grote investeringen van elk 5 miljoen de aandacht. De gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen krijgt er de komende jaren zes klassen bij. Op die nieuwe lokalen komt een gloednieuwe turnzaal. Die is niet enkel voor de leerlingen van de Rekke, maar ook voor lokale verenigingen. Het prijskaartje vermeldt 5 miljoen. Hetzelfde bedrag wordt opgehoest om langs de Dorpsstraat en het Laageind links en rechts veilige fietspaden aan te leggen. Dat is nodig omdat dat deel van de N111 tegen het voorjaar 2021 helemaal vernieuwd is. 

De gemeente plant in de nabije toekomst ook een nieuw lokaal voor buitenschoolse kinderopvang ter waarde van 2,25 miljoen euro. Dat komt op de gronden van Hoeve Brouwers in het centrum van de gemeente. 

Op sportgebied trekt vooral de nieuwe voetbalinfrastructuur aan de Vossenvelden de nodige aandacht. Stabroek houdt voor dit project 1,67 miljoen opzij. Ook de korfbalclub in Hoevenen wordt niet vergeten. Daar komt waarschijnlijk volgend jaar al een kunstgrasveld. De tennishal achter zaal Moorland mag deze legislatuur rekenen op een nieuwe vloer. De realisatie is gepland voor 2025.

Ravenhof

De hofgracht en de vijver van het Ravenhofkasteel worden uitgebaggerd en aangepast. Dat kost 250.000 euro. Het kasteel wordt in de komende jaren ook opgefrist. Voor de ramen en de aanleg van een parking wordt 1,5 miljoen vrijgemaakt. Ook voor verdere aanpassingen aan het oudste gebouw in de polder, met name het oude kerkje Attenhoven in Hoevenen trekt het gemeentebestuur ongeveer 350.000 euro uit.

“Nieuwe bestelwagens, lichte vracht- of personenwagens werken allemaal op elektriciteit of zijn op zijn minst hybride van aard. Die investering kost ons 600.000 euro”, zegt burgemeester Frans. 

Speelbos

Enkele jaren geleden kocht de gemeente in het centrum Hoevenen een bos van 4,1 hectare. Daar wil de gemeente graag een speelbos van maken. Hier komt ook een fietspad met lage verlichting, zodat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Die plannen worden dit jaar nog verwezenlijkt en kosten 70.000 euro.

Deze legislatuur investeert Stabroek 900.000 euro in de heraanleg en het onderhoud van voetpaden. In 2022 komt er een nieuw fietspad in de Plasstraat. De Parijseweg en de Witvenstraat krijgen het statuut van fietsstraat. Met de aanleg van mobipunten wil de gemeente de overstap tussen alternatieve vervoersmogelijkheden vergemakkelijken. 

 

Overleden Jan Wouters en Mathilda Kloeck – Zandvliet

Jan Wouters, echtgenoot van Mariza Breens, overleed onverwacht te Leuven in het UZ Gasthuisberg op 8 januari 2020. Hij werd geboren te Merksem op 19 september 1957.

Door het lot samengebracht, is op 13 januari 2020 zijn moeder, Mathilda Kloeck, vredig en zachtjes ingeslapen in het WZC Monnikenhof te Berendrecht.Zij werd geboren te Zandvliet op 8 februari 1929 en was weduwe van Alfons Wouters.

De uitvaartliturgie van Jan en Mathilda gaat door in de Sint-Gertrudiskerk, Spaansemolenstraat 1 te Zandvliet, op zaterdag 18 januari 2020 om 10.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.00 uur. Aansluitend heeft de bijzetting in het columbarium plaats op de begraafplaats aldaar.

Correspondentieadres: Familie Wouters – Breens, p/a uitvaartzorg Valentijn Crynen, Zoutestraat 6, 2040 Berendrecht

Online condoleren via www.valentijncrynen.be”

Resultaat wekend zonder alcohol

KAPELLEN – Vorig weekend nam Politie Zone Noord deel aan de actie Weekend Zonder Alcohol.

Op 4 standplaatsen in Kapellen controleerden zij 335 bestuurders op alcohol. Twee personen bliezen “alarm” en moesten hun rijbewijs 3 uur afgeven. Twee anderen kregen voor hun “positief” resultaat 6 uur rijverbod en 1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Bedankt aan alle andere chauffeurs die “safe” bliezen!

Overleden Alex Roelands – Kapellen

Alex Roelands, echtgenoot van Rita Paenen, overleed onverwachts thuis op 13 januari 2020.  Hij werd geboren te Kapellen op 30 april 1947. Alex was zaakvoerder van INT Supplies, gewezen raadslid van gemeente Kapellen, lid van het Beschermcomité Scouts en Gidsen, Kapellen, gewezen voorzitter van R. Cappellen FC en gewezen bestuurder van Jumping Kapellen. 
Er wordt afscheid van Alex genomen op zaterdag 25 januari 2020 om 11 uur in de Mastenhoeve, Kapelsestraat 254 te Kapellen. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen.

Rouwadres: Familie Alex Roelands, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen –  www.janketelaars.be/rouwberichten

 

1 2 3 6