Overleden Net Van de Wouwer – Putte-Kapellen

Net Van de Wouwer, weduwe van Gust Van Bouwel, overleed in het woonzorgcentrum St.-Vincentius te Ekeren op 9 december 2019. Zij werd geboren te Wilmarsdonk op 3 december  1924. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 18 december 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Mercierplein te Putte-Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur. De asbestemming heeft plaats in besloten kring op een later tijdstip.

Rouwadres: Familie Net Van de Wouwer, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be