Philip Cools (N-VA) legt eed af als burgemeester

Maandag 25 november 2019 legde schepen Philip Cools (N-VA) bij de provinciegouverneur, mevr. Cathy Berx, de eed af te leggen als waarnemend burgemeester van de gemeente Brasschaat. 
De burgemeestersfunctie werd tot voor kort uitgeoefend door Jan Jambon. Na de aanstelling van Jan Jambon als minister-president van Vlaanderen werd Philip Cools door het N-VA-bestuur van de afdeling Brasschaat unaniem voorgedragen als opvolger van Jan Jambon.

Philip Cools heeft, in opvolging van Koen Verberck, de burgemeestersfunctie reeds uitgeoefend van 16 oktober 2018 tot en met 9 december 2018, dag waarop N-VA uit de federale regering werd geduwd. Vanaf die datum was Jan Jambon terug burgemeester van de gemeente Brasschaat.
Cools: “ In 2018 heb ik reeds gedurende enkele weken kunnen ervaren wat het is om burgemeester te zijn van Brasschaat. Gelukkig woon ik sedert mijn geboortejaar in deze prachtige gemeente en ken ik de gemeente van binnen en van buiten. Mijn papa, die volgend jaar 90 jaar wordt, is uiteraard zeer fier, spijtig dat ons moeke die 5 jaar geleden overleden is, dit niet meer kan meemaken, zij zou ook trots zijn.”

Voor Cools is de gemeente Brasschaat géén onbekend gegeven, hij heeft immers vanaf 1986 tot en met 2007 voor de gemeente gewerkt, eerst als opsteller, vervolgens als bestuurschef financiën. Nadien is hij Jan Jambon gevolgd naar het federale parlement en bekleedde hij o.a. de functie van kabinetssecretaris toen Jan Jambon vice-eerste-minister werd in de regering Michel I.

De bevoegdheden van Cools worden overgedragen aan Bruno Heirman (N-VA). Met o.a. financiën, personeel, interne zaken, communicatie en ICT wacht Heirman een zware taak. Heirman heeft zich echter de laatste 2 maanden warm gelopen voor deze bevoegdheden. Samen met Cools, het schepencollege, de beleidsmanagers, de financieel directeur en de medewerkers van de dienst financiën heeft Heirman mee gestalte gegeven aan het meerjarenplan 2020-2025. Het meerjarenplan 2020-2025 zal in zitting van 16 december 2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
Heirman: “Ik sta versteld van de kennis die aanwezig is bij de financieel directeur en het diensthoofd financiën, het opstellen van het meerjarenplan is een huzarenstuk geweest maar samen met burgemeester Cools zullen wij dit met veel vertrouwen voorleggen aan de gemeenteraad.”

Heirman legde de eed als schepen af in de gemeenteraadszitting van maandag 25 november 2019.