Parkeerverbod in Brasschaat voor voertuigen > 7,5 ton

 Vanaf 4 november geldt er in gans Brasschaat een parkeerverbod op voertuigen van > 7,5 ton.

Aanleiding hiervoor waren heel wat meldingen en klachten over grote vrachtwagens en bussen die in woonstraten geparkeerd stonden. De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker kwam in het gedrang. Zo werd het zicht van fietsers en voetgangers beperkt, vooral aan schoolomgevingen. En de leefbaarheid in woonwijken ging erop achteruit. Bovendien willen we zo ook de parkeerdruk wat verlagen en beschadigingen aan het openbaar domein vermijden. 

Er zijn genoeg alternatieven. Zo zijn er een aantal randparkings die als parkeerplaats gebruikt kunnen worden: de park and ride aan de Sint-Jobsesteenweg, Sportoase voor de bussen en langs de zijkant van de Kapelsesteenweg ter hoogte van de brug E 19.

Aan de belangrijkste busmaatschappijen werd gevraagd autobussen voortaan zoveel mogelijk op het eigen bedrijventerrein te parkeren. 
De regelgeving wordt toegepast zoals voorzien in wegcode artikel 65.5 mbt het zonaal parkeerverbod. Aan de invalswegen van Brasschaat komen in totaal 78 borden van het type E9. Bij het buitenrijden van Brasschaat zullen ook de borden te zien zijn die het zonaal parkeerverbod opheffen en midden in de gemeente zullen nog 4 herhalingsborden voorzien worden. Brasschaat is met dit reglement zeker niet de eerste. Beringen, Zolder, Genk en de stadskern van Brugge gingen al voor.

Er was nog een grote bezorgdheid bij de nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma’s voor groen en verhuisfirma’s over het al of niet mogen parkeren. Zij zijn vergunningsplichtig en krijgen, indien nodig, een tijdelijke toelating of een jaarvergunning om te parkeren tijdens de duur van de werken.

Info: dienst Mobiliteit –  mobiliteit@brasschaat.be – T 03 650 02 95

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *