Gemeente Stabroek overlegt met Woensdrecht

De belangen van de Stabroekenaar reiken verder dan de dorpsgrenzen. Daarom kijkt het college van Stabroek meer en meer naar hun buren voor samenwerkingen en kennisuitwisseling.

Op dinsdag 12 november vond een intergemeentelijk overleg plaats tussen de colleges van Stabroek en Woensdrecht, in het gemeentehuis van Woensdrecht. Voor Woensdrecht waren aanwezig burgemeester Steven Adriaansen en wethouders Hans de Waal, Lars van der Beek, Jeffrey van Agtmaal en Henk Kielman en gemeentesecretaris Annette Baart. Voor Stabroek waren dat burgemeester Rik Frans en zijn schepenen Herman Jongenelen, Liesbeth Bardyn, Ludo Reyntjens, Veerle Nonneman, Sarah Demartelaere en de Stabroekse algemeen directeur Sandra Denis.

Volgende thema’s kwamen uitgebreid aan bod:  de leefbaarheid,  herbestemming Ravenhof, mobiliteit met de impact/aanpak heraanleg N 111 te Stabroek en het openbaar vervoer.  Daarnaast is het de bedoeling om ervaringen en visies te bespreken bij organisaties van sport- culturele en toeristische evenementen. Met de Antwerpse haven en industrie in de nabijheid is de communicatie, bij eventuele calamiteiten, voor de veiligheid van de burgers  een sterk aandachtspunt. 

Voor beide gemeentes werd het een constructief overleg met voorstellen die verder uitgewerkt kunnen worden.