Moretus Ekeren werkt samen met Liceo Scientifico in Turijn rond luchtkwaliteit

Moretus Ekeren start samenwerking met Liceo Scientifico in Turijn rond luchtkwaliteit. Het idee is vorig jaar gelanceerd. De twee scholen leerden elkaar kennen via eTwinning, een Europees platform voor leerkrachten. Ondertussen heeft een heuse internationale samenwerking tussen Moretus en het Liceo Scientifico vorm gekregen. Deze week zijn 15 leerlingen van Moretus op bezoek in Turijn voor een internationaal onderzoeksproject rond luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit.

Antwerpen en Turijn zijn twee oude steden met grotendeels gelijkaardige infrastructuur en slechte tot zeer slechte luchtkwaliteit. Beide steden worstelen met maatregelen ten voordele van duurzame mobiliteit en Modal Shift. Turijn heeft een drukke vlieghaven en is omringd door bergen, Antwerpen is een havenstad. Net de gelijkenissen en de verschillen tussen de steden maken het voor jongeren interessant.

Deze gelijkenissen en verschillen zitten ook in de onderzoeksmethodes, zo is het Liceo gespecialiseerd in biomonitoring via lichens, een soort mos dat verspreid over de stad informatie geeft over luchtkwaliteit. Verder beschikt de school over 3D-printers waarmee Arduino-meters geprint worden. Moretus Ekeren baseert zich op biomonitoring via het Airbezen-project, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de NO2-meters zoals u ze kent uit het CurieuzeNeuzen onderzoek. Onderzoek naar duurzame mobiliteit gebeurt door stadsralley’s en Straatvinken@school-projecten.

Dankzij subsidies van Epos Vlaanderen kunnen 15 leerlingen kosteloos deelnemen aan het project, een unieke ervaring, Erasmus in het secundair. Voorkennis is niet vereist, de voertaal tijdens de mobiliteiten is Engels, zo schaven leerlingen niet enkel hun wetenschappelijke kennis bij, ze leren hun spreekangst overwinnen. In de gastgezinnen proeven ze van de Italiaanse cultuur en kunnen ze zelf de voor- en nadelen van het Italiaanse schoolsysteem ondervinden.

Er zijn twee verplaatsingen, momenteel zijn onze leerlingen in Turijn, in april komen de Italianen naar Antwerpen. De leerlingen denken al mee na over hoe het programma voor Antwerpen in elkaar te boksen, een tripje met de watertaxi, een bezoek aan het Ecohuis, ideeën en enthousiasme genoeg.

De leerkrachten Katelijne De Vis, Ellen Janssen, Els De Cleyn begeleiden de enthousiaste groep.