Herdenking Wapenstilstand

Op 11 november vindt de jaarlijkse herdenking plaats van het einde van de twee wereldoorlogen. Op deze dag brengt het district hulde aan alle gesneuvelden.  Dit bestaat uit een bloemenhulde aan de begraafplaatsen van Zandvliet en Berendrecht, met daarna een kleine optocht door Berendrecht. Hierna volgt er een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden op de Havenmarkt in Lillo. 

Een sereen moment om stil te staan bij allen die gevochten hebben voor de vrijheid en hierbij gesneuveld zijn.

Begraafplaats Zandvliet
De Keyserhoeve: om 10 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet en ‘Harmonie Vooruit’

Begraafplaats Berendrecht
Schouwvegerstraat: 11.30 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘Willen is Kunnen’

Havenmarkt Lillo
13 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet.