Belgische en Nederlandse politieagenten samen op pad

De Nederlandse en Belgische politiemensen werken in de gemeenten Woensdrecht, Stabroek en Kapellen nauw samen. Op woensdag 23 oktober werd het samenwerkingsprotocol, dat 5 jaar geldig is, hernieuwd. Dit biedt de politiediensten in de grensregio de kans om een nog betere samenwerking uit te bouwen, sneller informatie uit te wisselen en sneller in te grijpen bij incidenten. Zeker nu ook het Beneluxverdrag is goedgekeurd dat politiediensten uit de drie landen meer bevoegdheden geeft op buitenlands grondgebied, biedt deze samenwerking nog meer mogelijkheden.

Regelmatig zullen een inspecteur van politiezone Noord en een van politie Bergen op Zoom samen per auto op pad gaan in de Belgisch/Nederlandse grensregio. Het kan dus gebeuren dat er bij een interventie een Belgische politieauto voor komt rijden met daarin een Nederlandse en Belgische politieagent. Dit kan andersom in Nederland ook zo zijn.

”De criminaliteit stopt niet aan de grens” zegt operationeel expert/inspecteur Kees De Jonge: “Onlangs hielden wij een achtervolging van een Frans voertuig dat tegen 200 kilometer per uur de grens overstak. We moesten in Zandvliet de achtervolging staken, omdat de Belgische politie niet op tijd kon zijn om de actie verder te zetten. Als we met een gemengde patrouille met een Nederlandse en een Belgische politieman in de wagen zitten kan de achtervolging gewoon verder gezet worden, tot zelf in Brussel”

Tussen beide korpsen werd er al informatie uitgewisseld op bepaalde evenementen die plaatsvinden op de grens van Belgisch en Nederlands Putte. Tijdens de grensfeesten en de Sluitingsprijs bijvoorbeeld, patrouilleren politiemensen van de twee landen op elkaars grondgebied.

Vanaf nu is het de bedoeling om wekelijks of tweewekelijks een gemengde ploeg in te zetten.