22 jaar pastoor Jos Verhaegen in Heide te boek

Auteur Lieven Gorissen, pastoor Jos Verhaegen en de 2 boekdelen 

Pastoor pater Jos Verhaegen SVD ging op 29 september op pensioen na een verblijf van 22 jaar als derde pastoor van Heide-Kapellenbos. Auteur Lieven Gorissen bracht die 22 jaar samen in een boek van liefst 750 bladzijden en ruim 2 kg. In tekst en beeld kan men in die twee boekdelen zowat alles terugvinden dat gedurende die 22 jaar in de parochie Heide-Kapellenbos gebeurde. Er is om zo te zeggen geen gebeurtenis of zij staat te boek. De inhoud is dan ook meer dan gevarieerd. Niet enkel de wekelijkse erediensten komen aan bod, maar zeker ook speciaal de diverse weerkerende hoogdagen zoals de Kerstdagen, Lichtmis, Aswoensdag, de Goede Week met Palmzondag en Pasen, Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen, evenals de eerste communies, vormsels, gezinsvieringen, vieringen met de catechese. Ook het verenigingsleven blijft niet achter zoals de activiteiten van het Sint-Jozefkoor, het GMK, Harmonie Bos en Hei, OKRA, De Brug, Jet Jorssen Genootschap, Scouts en Chiro, Dienstbetoon, koper- en kerkkuisploegen. Ook dopen, huwelijken, jubilea, uitvaarten en autowijding, komen aan bod, naast diverse activiteiten rond Sint-Niklaas, de school, het parochiecentrum met al zijn verbouwingen, werken aan de kerk en toren, restauratie H. Hartbeeld, parochiefeesten, rommelmark en Kerstmarkt,.enz – te veel om allemaal te vermelden! Ook bijzondere gebeurtenissen zoals vandalisme, de kerkdiefstal en overstroming, worden niet vergeten. Dank zij het vele beeldmateriaal dat niet te tellen valt, komt ook iedereen die van ver of dicht bij betrokken is bij de werking van de parochie, beslist in beeld. 

De twee boekdelen van samen 750 bladzijden kunnen besteld worden bij de auteur: Lieven Gorissen, Houtsniplei 23, 2950 Kapellen (bos), tel. 03.666.23.23, mail: lieven.gorissen@telenet.be, prijs 55 €, of aangeschaft na de eucharistiedienst op zondag in de kerk van Heide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *