Burgemeesters gaan volop voor behoud gansrijderstraditie

 

V.l.n.r. burgemeesters Koen Palinckx, Rik Frans en Carl Geeraerts
aanschouwen de stoet tijdens het keizerrijden

Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren, Carl Geeraerts, districtsburgemeester van Berendrecht, Zandvliet en Lillo en Rik Frans, burgemeester van Stabroek reageren op de eis van de dierenrechtenorganisaties die hun pijlen richten op het gansrijden in de Polder (Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo).

“Men raakt echt het hart en de ziel van de Polder. Het is een traditie die al jarenlang standhoudt en de laatste decennia nog meer aan populariteit wint. Het brengt alle polderbewoners bij elkaar, jong en oud, rijk en arm, … Kortom het is een gebeuren van en voor onze bevolking. Het is een goede zaak dat dierenrechtenorganisaties de vinger aan de pols houden, maar dit is met een kanon op een mug schieten.
Het gansrijden is een cultuurhistorische traditie, het versterkt het sociale weefsel en de identiteit van onze polderdorpen”.

 

 

 

 

 

Dierenrechtenorganisaties viseren het gansrijden …

Rob De Vree die keizer werd in 2018 op het Solft in Berendrecht

Gisteren heeft de berichtgeving van ATV stof doen opwaaien in onze contreien. Negen Nederlandse en Belgische dierenrechtenorganisaties waaronder Animal Rights, Gaia, All For Animals en Bite Back hebben het ondermeer gemunt op het gansrijden. Ze eisen in een brief gericht aan Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), dat men de dieren laat vervangen door diervriendelijke alternatieven. In hun schrijven verwijzen de dierenrechtenorganisaties naar folkloristische tradities waarbij dode dieren worden gebruikt, waaronder het gansrijden maar ook het ‘ganskoppen’ in Voeren en het ‘haanslaan’ in Riemst. Als alternatief stellen zij kunstdieren voor.

Voor Frans De Schutter voorzitter van de Polderbond is een kunstgans geen optie. “Het gansrijden is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Als we de gans vervangen door een kunstgans dan is de spanning weg. Je kan het silhouet inderdaad namaken maar zo’n dier heeft verborgen krachten. Elk dier heeft een ander gestel, een verschillend gewicht en grootte. Het is ook de combinatie tussen de ruiter, het paard en de gans die het spel maakt.”, legt Frans uit. Frans betreurt dat het nu in een slecht daglicht wordt gezet. “Dan mag je geen kreeft eten ook, of als je het doortrekt naar de beenhouwer die bijvoorbeeld een kip uitbeent, dat is ook luguber”, aldus Frans nog. 

De Polderbond reageert op deze aanval op rustige wijze en laat zich niet intimideren. Zij vraagt aan al haar leden zich niet te laten meeslepen in dit gebeuren op de sociale media.

Morgen laten de 8 gansrijdersverenigingen, die deel uitmaken van de Polderbond, en hun sympathisanten het alvast niet aan hun hart komen en zal keizer Maarten Gabriels in Zandvliet feestelijk uitgehaald worden.

Infomarkt realisatie van meergezinswoningen in verkaveling Schoem

Het gemeentebestuur organiseert samen met Igean, de architect LV-Architecten uit Wuustwezel en projectontwikkelaar Reno-Art uit Brecht en Van Wellen uit Antwerpen een infomarkt over de realisatie van de meergezinswoningen in de verkaveling Schoem.

Het verkavelingsproject Schoem is de concretisering van het RUP schoem en omvat: 
-Uitbreiding van de weginfrastructuur tussen Kerkstraat en E. De Beuckelaerlaan. De weguitbreiding werd intussen gerealiseerd en de straatnaam is ‘August Huybrechtslaan’.

-Verkoop van 13 private kavels voor eensgezinswoningen. De verkoop is nog niet helemaal afgerond, maar de eerste bouwvergunningen voor de nieuwe woningen werden reeds afgeleverd. De private bouwprojecten zullen in de loop van dit en volgend jaar starten.

-Bouw van 46 meergezinswoningen verspreid over 4 gebouwen. Dit onderdeel werd gekoppeld aan een architectuurwedstrijd, uitgeschreven door Igean in opdracht van het gemeentebestuur. De laureaat werd LV-Architecten. De architect zal samen met de aangestelde bouwontwikkelaars aanwezig zijn op de infomarkt op 16 oktober.

-Bouw van een gemeenschapsvoorziening met +/- 40 bejaardenflats, bibliotheek, kinderopvang en dienstencentrum. Hiervoor dient de planning nog opgestart te worden. 

-Aanleg van het park en de groenvoorzieningen, dit krijgt vorm na de bouw van de gemeenschapsvoorziening en is het sluitstuk van het gehele project.

Op woensdag 16 oktober is er een info moment in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke, begin P.J. Tijsmanslaan, dit is aan de achterkant van de school, aan de turnzaal. De pers wordt uitgenodigd om 17 uur. Vanaf 18 tot 20 uur kunnen alle inwoners van de gemeente de plannen komen inzien. 

 

Boerenmarkt viert 35ste verjaardag

 
Naar aanleiding van de 35ste verjaardag zal op zondag 29 september de boerenmarkt aan het Starrenhof in Kapellen in een feestkleedje gestoken worden. Van 9 tot 12 uur zullen er tal van wedstrijden plaats vinden op de markt. De gemeente Kapellen verleent hiervoor de nodige materiële steun. Tevens zullen enkele leden van het college in de jury plaatsnemen om het mooiste huisdier, mooiste hoed in de voormiddag te kiezen.

Burgemeester zoekt goede doelen…

Al meer dan 50 jaar organiseert het burgemeestersfeestcomité van Essen zijn jaarlijke burgemeestersfeest. Ook in 2020 zal dat niet anders zijn. Op zaterdag 11 januari zal de Heuvelhal van Essen worden omgetoverd tot een grote feestzaal waar élke Essenaar meer dan welkom is! We starten de dag met een gezellig brunch. ’s Avonds is iedereen in de Heuvelhal welkom voor een dansfeest. De headliner van de avond houden we nog even geheim, maar op de muziek van deze internationale artiest zal iedereen beginnen dansen, jong én oud! 

Goede doelen

Naast het plezier heeft het Burgemeestersfeest ook een grote maatschappelijke meerwaarde. De opbrengst gaat namelijk integraal naar goede doelen en verenigingen die een duidelijke band met Essen hebben. Zo werden er in het verleden al bouwprojecten van jeugdverenigingen gesteund maar ook de AED-toestelen van voetbalverenigingen werden betaald dankzij de steun van het Burgemeestersfeest. 

Voor de editie van 2020 rekenen we op de burgers van Essen. Zij zijn de motor van onze gemeente en weten dus als niemand anders welke goede doelen financiële steun kunnen gebruiken. Belangrijk is wel dat het voorgestelde goede doel een duidelijke link heeft met de gemeente Essen, en in het verleden nog niet werd gesteund door het Burgemeestersfeest. Ken je een goed doel dat steun kan gebruiken? Laat dit weten via de website www.burgemeestersfeestessen.be met een korte motivatie Het comité bekijkt alle inzendingen en zal uiteindelijk 4 goede doelen selecteren. De andere inzendingen houden we bij voor een volgende editie. 

Steun via bedrijf

Wil je met je bedrijf graag de goede doelen van het Burgemeestersfeest steunen? Stuur een mailtje naar sponsors@burgemeestersfeestessen.be en we bespreken graag de mogelijkheden. 

Voor alle vragen: info@burgemeestersfeestessen.be 

Overleden Liliane Van Wesemael – Hoevenen

Liliane Van Wesemael, echtgenote van Louis Van Roosbroeck, overleed in de palliatieve eenheid De Lotus te Brasschaat op 26 september 2019. Zij werd geboren te Lillo op 19 februari 1942. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 5 oktober 2019 om 11 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. De bijzetting van de asurn in het urnengraf op de begraafplaats te Hoevenen heeft plaats in intieme kring op een later tijdstip. 

Rouwadres: Familie Liliane Van Wesemael, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – online via janketelaars.be/rouwberichten

 

Herfstbruidspaartje op gemeentehuis te Stabroek

De 4de leerjaren van GBS De Rekke brachten op woensdag 25 september een bezoek aan het gemeentehuis in Stabroek.   40 leerlingen kwamen onder begeleiding van ouders en politie met de fiets vanuit Hoevenen naar Stabroek afgezakt.

De ontvangst startte in de raadzaal waar een gemeenteraad plaatsvond. De leerlingen hadden zich goed voorbereid en stelden de burgemeester en schepenen uiteenlopende en soms verrassende vragen. Daarna volgde een rondgang langs de verschillende diensten die in het gemeentehuis gevestigd zijn. Op het einde van het bezoek werd een kindertrouw georganiseerd.

Brent Van Tilborgh en Myra Van Elsacker waren de gelukkige bruid en bruidegom. Burgemeester Rik Frans werd geassisteerd door kinderburgemeester Katrien Breugelmans. De rechten en plichten werden voorgelezen en de verbindingsarmbanden aangeschoven. Met een hele dikke knuffel werd het huwelijk bezegeld.

Brent en Myra werden verkozen als bruidspaartje. Niet omdat ze in het echt een verliefd stelletje zijn, maar omdat ze de winnaars werden van de affichecampagne in de school. De leerlingen moesten een affiche ontwerpen waarop een foto van hen opstond vergezeld van een leuke slogan.

De gemeente Stabroek schonk aan alle leerlingen nog een fluoband met een reflectorlicht. Een mooi gadget voor alle fietsende leerlingen.

 

Wisselbeker scholencross Stabroek voor goed naar Sint Catharinaschool

De wisselbeker krijgt voorgoed een plaatsje in de Sint Catharinaschool

Woensdag 25 september had in Stabroek de 31ste scholencross plaats op de atletiekpiste van het sportcentrum, ingericht door de gemeentelijke sportraad, in samenwerking met het gemeentebestuur.

568 leerlingen schreven zich voor de scholencross in. Onderverdeeld in leeftijdscategorieën, meisjes en jongens, legden ze verschillende afstanden af. De start werd om 13.30 gegeven met de 100 meter-loop voor de vijfjarige kleutertjes. Naar gelang de leeftijd werd de afstand langer. De laatste reeksen, met de leerlingen van het zesde leerjaar, startten om 15.30 uur, zij moesten 700 m lopen. De eerste drie mochten telkens op het podium voor een gouden, zilveren of bronzen medaille. Elke deelnemer kreeg een medaille, een zak met wat lekkers en een gezonde appel.

De cross wordt traditioneel afgesloten met een prestatieloop. Hier mag iedere sportieveling aan deel nemen. 59 lopers meldden zich aan om 1800 meter af te leggen. De winnaar werd Jarno Blomme, tweede werd Jorrit Sutherland en Senne De Crom eindigde op de derde plaats.

Wisselbeker

Dit jaar vond voor de laatste keer de uitreiking van de wisselbeker plaats. “In algemeen overleg met de sportraad en op vraag van de scholen zelf, zal de wisselbeker niet meer worden uitgereikt”, zegt burgemeester Rik Frans. “Voor sommige scholen is het soms moeilijk om een grote groep van hun leerlingen af te vaardigen naar deze cross. Sommigen klassen zijn op bosschool of hebben andere activiteiten op het programma, wat ervoor zorgt dat zij minder kansen kregen om de wisselbeker te bemachtigen. Daarom werd er besloten dit jaar de wisselbeker voorgoed aan de school te overhandigen die gedurende al die jaren de beker het meest mee naar huis mocht nemen”, aldus Frans. De wisselbeker voor zowel de jongens als de meisjes ging naar de Sint Catharinaschool uit Stabroek.

Ondanks dat de wisselbeker volgend jaar niet meer wordt uitgereikt, gaat de scholencross wel gewoon door. De organisatie hoopt dat er weer vele lopertjes op de afspraak zullen zijn.

Het Huis van het Kind feestelijk geopend

V.l.n.r. Cedric Stas, Cathy Ivens, Karin Van den Brandt en schepen Tom Meeuws

Op woensdag 25 september werd het nieuwe Huis van het Kind in Berendrecht feestelijk geopend. Het Huis van het Kind bevindt zich in de klaslokalen van De Berenschool aan de Antwerpsebaan 152 te Berendrecht. Buurtbewoners kregen de gelegenheid om kennis te maken met de werking en de diensten die er gevestigd zijn. Voor de kinderen waren er tal van activiteiten zoals een groot springkasteel, het blotevoetenpad, een knutselworkshop en een schminkstand.

Het Huis van het Kind is het vijftiende in Antwerpen, en deelt de locatie met kinderopvang Neuze Neuze. Hierdoor wordt de afstand tot de doelgroep verkleind en kan het zijn rol als centraal info- en ontmoetingspunt voor ouders en gezinnen nog beter vervullen. “Zit je als ouder of grootouder met vragen rond de opvoeding van uw (klein)kinderen? Zoekt u een school, kinderopvang of vrijetijdsbesteding voor hen. Dan kan je hier in het Huis terecht waar onze mensen klaar staan om u te helpen en te verwijzen naar de juiste instanties. Wij werken preventief rond gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale verbondenheid” aldus coördinator Els Van Parys. Nog dit jaar wordt een 16de en 17de huis van het kind geopend in Deurne-Zuid en Berchem en dan heeft elk district in Antwerpen er minstens één.

Het Huis werd officieel geopend door Tom Meeuws, schepen voor sociale zaken. Hij fietste op rollen de feestelijkheden op gang. In zijn toespraak dankte hij eerst en vooral directrice Karin Van den Brandt om de school open te stellen voor ‘Het Huis van het kind’. “Ik vind het spannend omdat ik niet zeker ben dat iedereen de weg naar hier zal vinden. Het is ook moeilijk om de drempel over te gaan en toe geven dat kindjes opvoeden niet altijd even rooskleurig is. Het is geen schande hulp te zoeken.”, aldus schepen Meeuws. Tot slot nog een welgemeende dank aan alle vrijwilligers. 

In Berendrecht wordt er met drie partners gewerkt: Kind&Gezin, Kwadraat en Gezinsbond. Kind&Gezin had er al een consultatieruimte. Zij zullen mee het onthaal verzorgen, samen met opvoedingsconsulente Katrien Deckx, die op vaste tijdstippen haar spreekuur houdt.

Info:
Huis van het Kind, Antwerpsebaan 152 Berendrecht.
Open: elke 1ste en 3de maandag van de maand van 16.30 tot 20u. Elke 1ste, 2de en 3de dinsdag van de maand van 8.30 tot 12 uur en elke vrijdag van 9u tot 12u en op afspraak.

Tel. 0476.78.02.12 – www.antwerpen.be/huisvanhetkind

 

 

 

 

Groepaankoop hoogstambomen

Het Regionaal Landschap de Voorkempen lanceert een nieuwe actie voor het najaar 2019. Men wil 1000 extra bomen planten in de gemeenten van het regionale landschap. Vandaar een groepsaankoop voor inheemse hoogstambomen en hoogstamfruitbomen. Kapellen zal samen met Wuustwezel en Ranst fungeren als afhaalpunt waar het bestelde plantgoed afgehaald kan worden.

Dit zal op 7 december 2019 worden georganiseerd, tezamen met het afhaalmoment van het plantgoed van de behaagactie van Natuurpunt aan de parking van fuifzaal Eskapade. Men schat dat er tussen de 150 en de 300 bomen in Kapellen zullen afgehaald worden. De 10 verschillende hoogstammige boomsoorten (streekeigen en autochtonen soorten) om het hoogstammig groen in de privé-tuinen te promoten worden aangeboden tegen een prijs van € 20,00 per boom.

 
1 2 3 4 12