Overleden Maria Heirbaut – Stabroek

Op 17 september 2019 overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers Maria Heirbaut. Zij was de weduwe van Albert Dahlgren en is geboren te Sint-Niklaas op 9 juli 1933. Dinsdag 24 september wordt er afscheid genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen, om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur. Aansluitend zal de bijzetting van de urne plaatsvinden op de begraafplaats te Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan. Er is mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet in het rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen op vrijdag 20 september van 19.30 tot 20 uur.

Correspondentieadres: Familie Heirbaut, p/a Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – online condoleren: www.begrafenissen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *