Overleden Yvonne Van Tilburg – Putte

Yvonne Van Tilburg, weduwe van de heer Louis Mees, overleed in het woonzorgcentrum
Zonnewende te Kapellen op 23 augustus 2019. Zij werd geboren te Kapellen op 15 juni 1927 en was lid van Okra, Putte-Kapellen.  De uitvaartdienst heeft plaats op donderdag 29 augustus 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Mercierplein, te Putte-Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Putte-Stabroek. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.
Rouwadres: Familie Yvonne Van Tilburg, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be