Overleden Elsa Dons – Berendrecht

Elsa Dons, weduwe van de heer Frans Schepers, overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers

te Stabroek op 14 augustus 2019. Zij werd geboren te Berendrecht op 21 september 1923 en was lid van de Nieuwe Gans, lid van Samana Berendrecht.

De afscheidsdienst heeft plaats in de parochiekerk Sint-Gertrudis te Zandvliet, Spaansemolenstraat 1, op woensdag 21 augustus 2019 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10u40. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat.

Rouwadres: Familie Leemans – Schepers, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – Online condoleren: www.begrafenissen.net