Nieuw asfalt voor 24 straten in Kapellen

In de week van 19 tot en met 23 augustus vinden asfalteringswerken plaats in volgende straten:  Bosdreef,  Brasschaatselei, Bremlaan, De Pretlaan, Duinendreef, Eksterlaan, Franselei, Guyotlei, Hazelaardreef, Hazenlei, Heidestraat, Heidestraat-Noord, Hoogboomsteenweg, Koningin Astridlaan, Louis Palinckxlaan, Nieuwelaan, Oude Heidestraat, Prins Albertlei, Rozenlaan, Vijverslei, Vloeiende, Weymouthlaan, Zilversparlaan

Soms gaat het om een plaatselijke herstelling, soms krijgt de hele straat een nieuwe asfaltlaag. De werken duren in principe 2 dagen per straat. De eerste dag wordt het oude asfalt afgeschraapt. Op dag twee wordt dan de kleeflaag en de nieuwe toplaag aangebracht. ’s Avonds kan je dan terug door de straat rijden. De straten worden telkens volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Belangrijk is om steeds de plaatselijke signalisatie te volgen.

Hoogboomsteenweg
De Hoogboomsteenweg krijgt een nieuwe asfaltlaag vlak naast de kruispunten met de Jagersdreef en met de Bernard De Vadderlaan. Die werken worden uitgevoerd op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 augustus. Er wordt gewerkt in 2 fases zodat het verkeer steeds wisselend de werfzone kan passeren. De kruispunten blijven dus steeds in beide richtingen toegankelijk voor alle verkeer.
Aansluitend op de asfaltering wordt (van 22 augustus tot 30 september) gewerkt aan het voetpad van de Hoogboomsteenweg. Dat wordt aan de oneven kant van de straat volledig vernieuwd tussen de Claessensdreef en de Leeuw van Vlaanderenlaan. Om de werken mogelijk te maken wordt één rijstrook van de Hoogboomsteenweg afgesloten. Het verkeer kan er via tijdelijke verkeerslichten wisselend passeren. Voetgangers kunnen zolang gebruik maken van het voetpad aan de even zijde van de straat (kant fietspad).

Kalmthoutsesteenweg
Op 28, 29 en 30 augustus 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende drie dagen werken uitvoeren op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Vanaf het kruispunt met de Kapelsestraat (N11) tot net voor de Jozef Mulslaan krijgt het wegdek een nieuwe laag asfalt.
Het wegdek wordt vernieuwd over een afstand van ongeveer 1 kilometer. Het versleten wegdek wordt eerst afgefreesd en vervolgens voorzien van twee nieuwe lagen asfalt. Tenslotte worden ook nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

Meer info over deze werken en de bijhorende omleiding vind je via www.wegenenverkeer.be/kapellen.

Eventuele wijzigingen vind je de meest recente info steeds via www.kapellen.be/wegenwerken.
Nog vragen? Contacteer de gemeentelijke balie Ruimte & Wonen via 03 660 66 03 of ruimte@kapellen.be.