Overlegmoment voor bedrijven en handelaars voor start nutswerken N111

Naar verwachting start begin september de aannemer met het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen langs de N111 vanaf de brug over de A12 tot net voorbij het kruispunt met de Abtsdreef.

Aansluitend, eind september, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen in die zone hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De aannemers starten eerst aan de zuidkant (oneven nummers), gevolgd door de noordkant (even nummers), en werken steeds tegen de rijrichting in. Tijdens deze werken kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden, waardoor de verkeersimpact minimaal is.

Overleg bedrijven en handelaars op 27 augustus

In de aanloop naar de start van de werken nodigen AWV, de gemeente Stabroek en Aquafin bedrijven en handelaars graag uit op een overleg om zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting toe te lichten. Het projectteam geeft tekst en uitleg over de uitvoering van de werken, de planning en de verkeersmaatregelen. U krijgt uiteraard de mogelijkheid om aandachtspunten met betrekking tot uw bereikbaarheid mee te geven en uw vragen aan de projectmedewerkers te stellen.

De infosessie vindt plaats op dinsdag 27 augustus 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis (Dorpsstraat 99, Stabroek). We starten om 15u30 en nemen ruim de tijd om uw bemerkingen en vragen te beantwoorden. Indien gewenst maken we dan ook een individuele afspraak om de praktische organisatie van de werken rond uw bedrijf verder te bespreken.

Voor een goede organisatie vragen we aan de bedrijven en handelaars hun aanwezigheid te bevestigen via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. Heeft ondertussen al vragen? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of via het bovenstaande e-mailadres.