Overleden Eerwaarde Heer Henri Serroyen – Kapellen

Eerwaarde Heer Henri Serroyen, geboren te Overpelt op 13 mei 1929, overleed te Kapellen op 12 juli 2019. Hij was Aalmoezenier van de Arbeid, Eredirecteur Sint-Janscollege Meldert – Hoegaarden. Hij legde zijn eerste geloften af op 18 september 1948, Eeuwige geloften op 30 september 1954. Henri werd tot priester gewijd op 20 februari 1955.
De plechtige verrijzenisliturgie in concelebratie heeft plaats in de kerk St.-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom op donderdag 18 juli 2019 om 10.30 uur
De bijzetting van de asurne in het familiegraf op de begraafplaats te Neerpelt heeft plaats
in familiekring.
Rouwadres: Aalmoezeniers van de Arbeid, Familie Serroyen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be