Overleden Adolphine Van de Ven – Ekeren/Merksem

Adolphine Van de Ven, weduwe van André Vinck, overleed in het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem op 9 juli 2019. Zij werd geboren te Mechelen op 18 mei 1941. Er wordt afscheid van Adolphine genomen op  woensdag 17 juli 2019, om 11 uur, in de parochiekerk Onze Lieve van Vrouw Smarten, gelegen aan de Maantjessteenweg 25 te Merksem. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur, in de kerk. Aansluitend wordt de as van Adolphine samen met de as van André verstrooid op de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

Condoleren kan via www.christophebruyneel/rouwberichten. Rouwadres: Familie Adolphine Van de Ven, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren-Mariaburg.