Toezegging voor éénvormig inhaalverbod

Op 13 januari 2019 werd de wegcode aangepast en schafte de federale regering het inhaalverbod voor vrachtwagens op alle 2×2 rijbanen af, behalve bij regenweer.
Op de helft van de rijbanen geldt nu overdag een inhaalverbod (05.00 u tot 20.00 u) – op een kwart van de rijbanen geldt een inhaalverbod tijdens de ochtend- en avondspits.

Ook op de A12 Havenweg werd het inhaalverbod aangepast:
– op het gedeelte van Ekeren tot knooppunt Stabroek/Tijsmanstunnel geldt nu een inhaalverbod van 05.00 tot 20.00 u.
– van Stabroek tot de Nederlandse grens mogen vrachtwagens inhalen tussen 10.00 en 15.00 u.

Op 4 maart jongstleden schreef het districtscollege van Berendrecht Zandvliet Lillo een brief aan het Stadsbestuur, met de vraag om er bij de bevoegde overheid op aan te dringen een éénvormig inhaalverbod voor vrachtwagens tussen 05.00u en 20.00u op het ganse traject van de A12 Ekeren naar de Nederlandse grens in te voeren en hierop nauwlettend controle uit te laten oefenend zodat de inwoners zich op een veilige en vlotte manier van en naar Antwerpen kunnen begeven.

Tijdens de recentste bestuursvergadering van de N-VA afdeling Polder werd besloten om aanvullend een schrijven aan bevoegd minister Weyts (N-VA) te richten.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts liet in een mailbericht weten dat hij de vraag gesteld heeft aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) “om over te gaan tot een uniform, streng inhaalverbod op het volledige tracé.”

Dit zal ongetwijfeld de verkeersveiligheid op de A12 ten goede komen.