Archeologische hoogdagen in Essen

Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 juni halen liefhebbers van geschiedenis en archeologie hun hart op in Essen. Het hele weekend vormen de terreinen van de Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen, de kampplaats van een waar Romeins legioen: gekleed en bewapend zoals de soldaten van Caesar die 2000 jaar geleden onze contreien binnenmarcheerden. De bezoekers maken van dichtbij kennis met het dagelijkse leven van de Romeinse legionair.

Op vrijdagavond 14 juni geeft Marco Vermunt, de stadsarcheoloog van Bergen op Zoom, het startschot van dit archeologieweekend. Om 19.30 uur brengt hij in de Oude Pastorij het boeiende verhaal van de archeologische ontdekkingen die de laatste jaren aan de Nederlandse zijde van de grens zijn gedaan. Enkele vondsten zijn het hele weekend te bewonderen

Zaterdag 15 juni kunnen geïnteresseerden hun kennis en kunde over metaaldetectie en –behandeling vergroten. Ansje Cools is een professionele conservator die gespecialiseerd is in de behandeling van archeologisch metaal, glas en aardewerk. Om 10.30u geeft zij een workshop over het schoonmaken, conserveren en bewaren van metaalvondsten.

Ook voor kinderen belooft het een fantastisch weekend te worden. In het Romeinse kamp kijken ze hun ogen uit en mogen ze vast op de foto met een Romeinse legionair. Tijdens het weekend halen ze bovendien hun junior archeoloogdiploma door hun kunnen te tonen in een grote zoekbak en op het metaaldetectorparcours.

De organisatie van dit alles is in handen van de werkgroep archeologie van de Koninklijke Heemkundige Kring Essen en de VZW Kobie (Kom bijeen in Essen), met ondersteuning van IOED Erfgoed Voorkempen.         www.erfgoedvoorkempen.be

Copyright: Fannia-www.legioxi.be