34 Vormelingen te Heide-Kapellenbos

Van alle kanten kwamen plots de 34 vormelingen op Pinksterzondag 9 juni in de kerk van Heide, en verzamelden zich vooraan om de volgelopen kerk welkom te heten en hun welkomlied te zingen. Na het vergevingsmoment zongen zij “Nkembo” en als tussenzang tussen de lezingen “Reik elkaar de handen”. Na het evangelie riep vormheer Jos Daems, proost van de Boerenbond, de vormelingen op om te kiezen voor de weg van Jezus. Hij toonde aan hoe zij heel hun leven de juiste keuzes zullen moeten maken. Na de geloofsbelijdenis volgde dan de handoplegging en het vormselgebed. Na het doven van hun kaarsen kwamen alles een voor een naar voor, terwijl hun ouders de hand op hun schouders legden, als bewijs dat zij steeds op hen kunnen rekenen. Zo volgde dan de persoonlijke handoplegging en de zalving met chrisma. Wat konden zij daarna beter zingen dan “Geef mij kracht!” en na de voorbeden brachten zij de offergaven en volgde de consecratie en baden allen, de handen in elkaar, het “Onze Vader”. Na de communie zongen Tim en Ilse “Zeg maar ja” en volgden de dankwoorden en de zegen. De mooie dienst werd besloten met het slotlied “Ik geef je mijn woord”. Bij het buitengaan kregen allen nog een aandenken van de catechisten, en stonden leiders van Chiro en Scouts hun leden op te wachten om hen te bedenken met wat snoepgoed. Dank aan de catechisten Ilse, Tim, Nicole, Renilde en Richard, en proficiat aan de vormelingen: Mathieu, Rik, Stien, Camille, Stijn, Juliette, Sebastien, Mattis, Pol, Julia, Kaat, Des, Floris, Eelis, Lies, Helena, Zoë, Berre, Antek, Lien, Witse, Kasper, Aline, Lucas, Kamiel, Tuur, Thomas, Julien, Stan, Keane, Julie, Vic, Lore en Gilles.

Lieven Gorissen