Overleden barones Antoinette Pecher – Lillo/Ukkel

Te Ukkel overleed op 26 mei barones Antoinette Pecher. Zij werd geboren te Antwerpen op 16 mei 1927. Barones Pecher was de weduwe van Pierre Helsmoortel en van Jacques Godding.

Antoinette was een vredesvrouw voor haar inzet voor de vrede en mensenrechten van de vrouwen. Stichtend lid van van de Europes Vrouwenlobby, eregemeenteraadslid van Antwerpen.  Gewezen voorzitter van het Nationaal instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, ere-voorzitter Koninklijk Verbond Vaderlandsminnende Kringen Antwerpen. 

Volgens uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.