Overleden Jeanne Theuns – Kapellen/Stabroek

Jeanne Theuns,weduwe van Clement Van Osta, overleed in Woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 22 mei 2019. Zij werd geboren te Zandvliet op 20 maart 1930. Er wordt afscheid van Jeanne genomen in besloten kring. Condoleren kan via www.christophebruyneel.be/rouwberichten