Thematentoonstelling “De Kerk van Berendrecht” officieel geopend in Poldermuseum

Frans Yzermans, Dokter Leo Bril, Philippe Beaujean, Romain Wouters en Ludo Aertssen

 

LILLO – In 1999 begon de Koninklijke Heemkundige kring van de Antwerpse Polder met de jaarlijkse organisatie van een thematentoonstelling. Het onderwerp van alle exposities was steeds een Polderse aangelegenheid. Voor de tentoonstelling van 2019  kwamen de verantwoordelijken van het Poldermuseum snel tot een eensgezinde beslissing. In het kader van het 900-jarig bestaan van Berendrecht en de definitieve buitengebruikstelling van de Sint Jan Baptistkerk lag het voor de hand voor het thema te kiezen “De kerk van Berendrecht”.  In nauw overleg met de kerkfabriek, werd een groot deel van het interieur geschonken aan de heemkundige kring. In het Poldermuseum werd de nodige ruimte vrijgemaakt om een degelijke reconstructie te realiseren. Het hoofdaltaar, de preekstoel, de doopvont en nog andere items zijn meer dan het bekijken waard.

Op zaterdag 13 april werd de tentoonstelling officieel geopend met toespraken van Wim Goossens, voorzitter bestuur Poldermuseum, Philippe Beaujean, verantwoordelijke archief, Leo Bril voorzitter Kerkraad en districtsburgemeester Carl Geeraerts.

De tentoonstelling “De kerk van Berendrecht” is te bezichtigen in het Poldermuseum, Tolhuisstraat 10-16 te Lillo, van 21 april tot 27 oktober 2019 op zon- en feestdagen, telkens van 13 uur tot 18 uur  laatste toegang om 17 uur) Inkomprijs: volwassen: 2,50 euro p.p.  – 60+: 2 euro p.p. – jongeren tot 16 jaar gratis

www.poldermuseum-lillo.be

Een uitgebreid verslag over de opening van de tentoonstelling kan je lezen in magazine De Polder dd. 19 april as.

Een reactie

  • Mooie tentoonstelling, knap gedaan aan al de mensen die eraan gewerkt hebben. Proficiat.
    Ook een duim voor de fotograaf.