Overleden Maria Janssens – Kapellen

Maria Janssens, weduwe van Carlo Geinzger, overleed in GZA St.-Augustinus te Wilrijk op 26 maart 2019. Zij werd geboren te Kapellen op 17 januari 1934. Het afscheid had plaats in intieme kring. Rouwadres: Familie Maria Janssens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be