Overleden Wim Van den Bogaert – Kapellen/Schoten

Wim Van den Bogaert, geboren te Kinshasa (Congo) op 20 mei 1969, overleed in De Mick,
afdeling ‘De Lotus’ te Brasschaat op 28 maart 2019. Er wordt afscheid van Wim genomen op donderdag 4 april 2019 om 11 uur, in de parochiekerk Sint-Cordula, Verbertstraat 23 te Schoten. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur, in de kerk. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Schoten, Hendrik Consciencestraat. Condoleren kan via www.christophebruyneel.be