Opvangcentrum zoekt buddy’s

Kapellen – Het opvangcentrum koppelde de afgelopen twee jaar ongeveer honderd buddy’s aan inwoners van het opvangcentrum. Onder meer via hen krijgen asielzoekers die daar wonen de kans om hun nieuwe omgeving beter te leren kennen en de eerste stappen te zetten naar integratie.

Buddy’s trekken er af en toe op uit met een van de bewoners. Een babbel, samen een sportieve of culturele activiteit bijwonen of gewoon kennis maken met hoe wij met elkaar omgaan biedt de kans om onze samenleving beter te kennen. Het opvangcentrum is op zoek naar nieuwe buddy’s voor nieuwe bewoners.

Zaterdag 30 maart tussen 10u en 12u is er een infomoment voor kandidaat buddy’s en geïnteresseerden. Info : Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, Kazerneweg 35, 2950 Kapellen (evdw)