Meer dan 1.000 handen voor een plasticvrije Schelde

Het natuurgebied Galgeschor is een brakwaterschor in de Schelde tussen het polderdorpje Lillo en de Berendrechtsluis. Het is eigendom van het Antwerps Havenbedrijf en van de Vlaamse Waterweg en het wordt beheerd door de vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen Noord. Het is een smalle strook slik en schor van zo’n 5 kilometer lang die onderhevig is aan de getijdewerking.

De periodieke overspoeling door Scheldewater brengt niet enkel voedsel aan voor allerlei planten en bodemdieren maar zorgt voor een ware stroom zwerfvuil. Vooral plastics – in alle vormen en kleuren – blijven achter op de vloedlijn.

Samen met het Antwerps Havenbedrijf, Indaver, de havengemeenschap en heel veel vrijwilligers lukken we er in om jaarlijks vele tonnen plastic uit de rivier te halen.

Op zaterdag 9 maart 2019 zijn we opnieuw present. Met heel veel volk dit keer: meer dan 500 deelnemers hebben zich aangemeld om dit prachtig natuurgebied plasticvrij te maken en zo bij te dragen aan een schone Schelde.

Afspraak: zaterdag 9 maart 2019 in het Galgeschor. We starten om 9.30 u en sluiten af om 14 u.

foto: Natuurpunt