Overleden Leo Meyvis – Kapellen

Leo Meyvis, weduwnaar van Leentje Bruyninckx en hartsvriend van Mia Raeymaekers, overleed in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen te Edegem op 23 februari 2019. Hij werd geboren te Kapellen op 24 maart 1937 en was gewezen zaakvoerder van Citroën Garage Meyvis, Kapellen.
De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 2 maart 2019 om 10 uur in de kerk St.-Theresia, Waterstraat te Ekeren-Bunt. Aansluitend volgt de asverspreiding op de  begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Oude Heidestraat). Samenkomst in de kerk.
Rouwadres: Familie Leo Meyvis, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Overleden Mia Van den Berg – Ekeren

Mia Van den Berg, weduwe van de heer Jos Janssens, overleed in WZC Hof De Beuken te Ekeren op 21 februari 2019. Zij werd geboren te Merksem op 17 mei 1926. De afscheidsdienst heeft plaats in de parochiekerk Sint-Theresia te Ekeren-Bunt, gelegen aan de Waterstraat, op vrijdag 1 maart 2019 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur. Aansluitend zal de bijzetting  plaatsvinden op de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Rouwadres: Familie Janssens, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Sus Bollens – Zandvliet

In ZNA Stuivenberg te Antwerpen overleed op 22 februari Sus Bollens. Hij was de echtgenoot van Hortensia Verheyen en werd geboren te Zandvliet op 29 juli 1942. Er wordt afscheid van Sus genomen op donderdag 28 februari om 13.30 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend wordt zijn as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Zandvliet. Samenkomst aan de aula vanaf 13.15 uur. Rouwadres: www.condoleances.be/susbollens

Eerste Belgisch kampioenschap Escape Rooms in Fort van Stabroek

 

Stabroek – 72 teams van 4 streden op zondag 24 februari, in het fort van Stabroek voor de allereerste titel van Belgisch kampioen Escape Room. Deze eindspelers bleven over na de preselecties waaraan meer dan tweeduizend ploegen hebben deelgenomen.

Unieke locatie

Met Stafort heeft het kampioenschap een unieke locatie uitgekozen, die volledig past in de sfeer van de Eerste Wereldoorlog, het thema van het kampioenschap waaraan zowel Nederlands- als Franstalige teams deelnemen.
“In het fort bouwden we twee keer achttien identieke pop-up mini-escape rooms. Alle teams moeten in de loop van de dag binnen de tien minuten ontsnappen uit elk van die achttien rooms. De vier beste resultaten nemen het dan in de ultieme finale op tegen elkaar”, legt medeorganisator Emile Derache uit.
Alle escape rooms staan in het teken van de Eerste Wereldoorlog. De militaire keuken, de slaapzalen, de eetzaal zijn voor de hand liggende locaties in dit fort. Maar in andere kamers moesten we creatiever zijn. Soms wordt er geschoten, als de deelnemers eerst hun koffer kunnen openen waarin de geweren zitten. Twee escape ‘rooms’ liggen buiten en daar komt het erop neer om zo vlug en duidelijk mogelijk te communiceren”, aldus nog Emile Derache.

Tom Callens van Stafort ging graag in op de vraag om in het fort het eerste Belgische kampioenschap te organiseren. “Ben wel verbaasd over het professionalisme van Lychee Events, dat de organisatie op zich nam. Het fort is natuurlijk de ideale omkadering”, klinkt het uit de mond van Callens.

Escape room
Het komt overgewaaid uit Oost-Europa en bij onze noorderburen is het al veel meer ingeburgerd dan bij ons. In bijna alle steden en gemeentes in Nederland vind je wel escape rooms. Bij ons heb je er enkele in Antwerpen, Turnhout en ook in Kalmthout. Het is in de eerste plaats een groepsspel. De leden van de groep worden opgesloten in een kamer. Aan de hand van antwoorden op raadsels of vragen krijgen de leerlingen tips. Wie alle tips kan verzamelen heeft alles gegevens in handen om binnen een afgesproken tijd te ontsnappen uit de kamer.

Kalmthout
“Het leuke aan dit spel is, dat je eigenlijk helemaal geen voorkennis moet hebben. Het is geen quiz of het draait niet om kennis. Het belangrijkste aan dit spel is dat de spelers moet samenwerken, logisch moeten nadenken en duidelijk en open communiceren. Daar draait alles om. Wie komt spelen, wil natuurlijk plezier maken. Daarom kunnen we in het koffiehuis alles volgen via camera’s. Wanneer we vaststellen dat een groep vastloopt, krijgen ze van ons enkele tips om het spel opnieuw op gang te trekken. Ondertussen tikken de seconden wel weg en dat zorgt zeker naar het einde toe voor extra spanning. Maar dat hoort ook bij het spel”, vindt Tom Vercauteren van Clocks Ecape Room in Kalmthout.
“Escape rooms richten zich tot een doelgroep tussen 8 en 88. Onlangs speelde een groep en het te vinden antwoord was een datum. Op het einde verklapte het koppel dat op die datum hun eerst baby zou worden geboren. Ook bedrijven vinden hun weg naar escape rooms als vorm van teambuilding”, aldus nog Dave Vercauteren. Napraten bij een drankje en een hapje kan in het koffiehuis.
Info :  www.clocks-escaperoom.com en  www.stafort.be

Overleden Gilberte De Roeve – Hoevenen

Gilberte De Roeve, weduwe van de heer Urbain De Smet ‘Parain’, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 22 februari 2019. Zij werd geboren te Geraardsbergen op 2 maart 1928 en was actief lid van de toenmalige Vrouwengilde Hoevenen.
De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 28 februari 2019 om 10.00 uur in de
O.L. Vrouw Geboortekerk, Frans Oomsplein 1 te Hoevenen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing
op de begraafplaats te Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.
Rouwadres: Familie De Smet, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren
Online condoleren: www.begrafenissen.net

94- jarige Emile wordt keizer van het rolstoelgansrijden

Keizer Rob De Vree en rolstoelkeizer Emile Scoliers

In het WZC Monnikenhof te Berendrecht streden 9 bewoners om de keizerskroon.  Meteen de start van het gansrijdersseizoen in onze streek.

Omstreeks 14 uur werden alle ruiters uitgehaald, helaas kon de keizer van vorig jaar, John Geerts, niet aanwezig zijn wegens hospitalisatie.  Met de champetter Ludo Kouwenbergh voorop, gevolgd door de Antwerp North Streetband, kwamen de rolstoelruiters in de cafetaria van het dienstencentrum aan waar de strijd kon beginnen. Iedere ruiter was voorzien van een vurige merrie, lees een  werkneemster van het rusthuis.  Rikske Hendrickx moedigde de ruiters aan terwijl Staf Verhoeven instond voor het snijwerk. Er werd duchtig aan de gans gesleurd en na verscheidene knipbeurten trok de  94-jarige Emile Scoliers, die reed voor de Hoevense gans, het kopje. Hij kreeg de keizerskroon en -mantel opgezet door keizer 2018 Rob De Vree. Alle gansrijdersmaatschappijen werden vertegenwoordigd.  De North Antwerp Streetband zorgde voor de nodige ambiance met vertrouwde gansrijdersdeuntjes.

Een uitgebreid verslag van het rolstoelgansrijden kan je lezen in ons magazine van 8 maart as.

Overleden Julien De Reyt – Hoevenen/Berendrecht

Julien De Reyt, weduwnaar van Frieda Poppe, overleed in het woonzorgcentrum Monnikenhof te Berendrecht op 23 februari 2019. Hij werd geboren te Berchem op 24 februari 1938. Er wordt afscheid van Julien genomen op vrijdag 1 maart 2019 om 13 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Hoevenen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 12.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Julien De Reyt, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

De Beren trekken carnavalsgekte op gang

 

De leerlingen en kleuters van de stedelijke basisschool De Berenschool in Berendrecht trokken op vrijdag 22 februari de carnavalsgekte in onze streek op gang. Na de schooltijd gingen de leerlingen in hun carnavalspakjes onder begeleiding van ouders en leerkrachten de straat op voor een toertje rond de school.   De Freelancers zorgden voor de muzikale begeleiding.

Bij aankomst aan de school werden de  leerlingen en kleutertjes verrast met een groot carnavalsfeest.  Er was een kleurhoekje voor de kleinsten, er werden circusspelletjes aangeleerd en gezelschapspelletjes gespeeld. Wie nog een extra kleurtje wilde kon terecht aan de schminkstand. Terwijl de ouders in de refter konden genieten van hamburgers allerlei lekkers, klaargemaakt door het oudercomité,  de kleuters genoten van een carnavalsfeest waar de confetti met massa’s in het rond vloog. Voor de grote leerlingen was er een fuif en werd er een “Beren got talent” ingericht door de leerlingenraad. Vooraf vonden er audities plaats, de winnaars mochten hun dansje of liedjes dan ook brengen.

Elk jaar richt de Berenschool een groots Berenfeest in en wordt er gewerkt rond een thema zoals Kerstmis, nieuwjaar, Sinterklaas. Dit jaar kozen zij voor carnaval!

Het carnavalsfeestje duurde tot 19 uur. De kinderen gingen moe maar tevreden naar huis. En de leerkrachten? Zij hadden nog bergen werk met het opruimen van de kilo’s confetti en de slingers die tijdens het feestje duchtig werden uitgestrooid.

Overleden François ‘Sus’ Van de Weyer – Ekeren

François ‘Sus’ Van de Weyer, echtgenoot van mevrouw Simonne Dingemans, overleed thuis op 22 februari 2019. Hij werd geboren te Ekeren op 25 december 1942. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 1 maart om 11 uur, in de parochiekerk St.-Lambertus, Frans Harrewijnlaan 1 te Ekeren. De crematie gevolgd door de asbestemming heeft plaats in besloten kring op een later tijdstip. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie François Van de Weyer, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Protest tegen uitbreidingsplannen Colruyt

Buurtbewoners vrezen extra lawaaihinder

Colruyt wil zijn vestiging aan de Abtsdreef te Stabroek vergroten. Dat kan omdat Colruyt een aanliggend pand kocht. De levering van goederen verhuist naar de straatkant. De buurt vreest veel lawaaihinder en verkeersoverlast. Er werden een tiental bezwaren ingediend.

Stabroek – “Voor alle duidelijkheid, wij hebben geen bezwaar tegen de huidige situatie. Als je hier woont, weet je dat een warenhuis hinder met zich meebrengt. We zijn wel tegen de uitbreiding en tegen het verplaatsen van de loskade naar de straatkant en tegen het afsluiten van de parking na winkeltijd. Veel schoolkinderen gebruiken nu de parking als veilige doorsteek naar hun school in de achterliggende wijk. Dat recht van doorgang over wat nu de parking is, bestaat al decennialang. Omdat het verkeer op de parking toe zal nemen, komt de veiligheid van kinderen en zwakke weggebruikers in het gedrang”, vreest buurtbewoner Swa Van Wijk.

“We vragen ons trouwens af of een warenhuis van die grootte wel thuis hoort in de dichtbebouwde dorpskern van Stabroek. Het vlakbij gelegen kruispunt Abtsdreef-Dorpsstraat zorgt dagelijks voor hinder en stilstaand verkeer. Uitbreiding zorgt voor meer auto’s en extra aanvoer van goederen. Nu zijn er minstens zes vrachtwagenleveringen per dag, die tussen 5u en 23u hun ladingen brengen. Het achteruit rijden zorgt voor een hinderlijk gepiep van het veiligheidssysteem. Maar omdat de leveringen nu achteraan gebeuren, heeft de buurt daar weinig last van. In de nieuwe plannen wordt er aan de straatkant gelost, op amper enkele meters van de huizen”, haalt Swa Van Wijk aan.  

“De vergunningsaanvraag voorziet een schuifpoort, die de parking afsluit tussen 19u en 7u. Enkele jaren geleden werd het verboden om je wagen op straat te parkeren, omdat het de doorgang van het drukke verkeer hinderde. Tot nu mochten buurbewoners na de openingsuren hun wagen kwijt op de warenhuisparking. Buurtbewoners die geen oprit hebben zijn nu de dupe, want in de buurt is er al een parkeergebrek”, aldus nog Swa Van Wijk.

Burgemeester Rik Frans (N-VA) : “Als gemeente moeten we de procedures strikt volgen. Het is niet omdat Colruyt een uitbreidingsplan indient, dat het ook zo wordt toegestaan. We gaan nu na of alle (milieu)regels zijn gerespecteerd. Zo voorziet de wet bijvoorbeeld dat er een minimumafstand moet zijn tussen loskades en omliggende woningen. We zijn geen voorstander om de parking af te sluiten gezien de parkeerdruk in de buurt. Als gemeente vinden we het ook belangrijk dat er een veilige doorgang blijft naar de achterliggende wijk en basisschool”, laat de burgemeester weten. “De overburen kregen inderdaad geen brief van de gemeente, omdat de procedure dat niet voorschrijft. Maar als burgemeester ben ik altijd bereikbaar en werden de plannen bekend gemaakt via de geijkte kanalen. Half april wordt een beslissing verwacht”, geeft Rik Frans nog mee.

De bestaande Colruyt-winkel in Stabroek wordt vergroot met ongeveer 200m2 netto-verkoopsoppervlakte en vernieuwd naar een winkel van de ‘vierde generatie’. Bedoeling is om onze klanten in Stabroek beter te kunnen bedienen in een moderner kader. Het assortiment wordt licht uitgebreid, de kassa’s zijn lager en meer overzichtelijk en in de inkom wordt er met glas gewerkt”, zegt Yana Morren van Colruyt.

De inkom van de winkel wordt meer naar achteren geplaatst, vlakbij de grotere parking en verder van de drukke straat. Zo is het veiliger voor onze klanten. In de nieuwe situatie zijn er 92 parkeerplaatsen.  Hierdoor leveren de vrachtwagens meer vooraan en hinderen ze winkelende klanten minder. De leveringen zullen uitsluitend overdag gebeuren om de hinder voor buurtbewoners te beperken”, aldus nog Yana Morren. Volgens haar blijft een doorgang naar de woonwijk verzekerd voor voetgangers en fietsers.

 

1 2 3 4 11