Lokale bestuursverkiezingen N-VA Stabroek

v.l.n.r.  een glunderende Peter en Thomas, geflankeerd door Luk Lemmens (eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen) en een uiterst tevreden
burgemeester Rik Frans.

Op donderdag 21 februari, werden al onze leden uitgenodigd om hun stem uit te brengen voor de bestuursverkiezingen van de afdeling Stabroek-Hoevenen-Putte. Het zaaltje in het Ravenhof was nét niet te klein… Mooie opkomst dus. Bij pot en pint werden onze actuele voorzitter Thomas Meylaerts en ondervoorzitter Peter Van Horebeek én enkele nieuwe bestuursleden nagenoeg unaniem herverkozen. De voorzitter en ondervoorzitter worden herbevestigd in hun huidige functie.