Districtsraad eenparig achter benaming Lillodok

4 studenten van het H. Hartinstituut van Kalmthout woonden de zitting bij
 
In de Districtsraad, zette oppositielid Zander Vliegen (PRO2040) op 19 februari het voorstel op de agenda om alsnog Lillodok als nieuwe benaming te nemen voor het Delwaidedok. Hij haalde hiervoor de mosterd bij de Facebook-groep “Oud Lillonaren” van Jos van Aerde. Ook het Polder Actie Comité kwam ongeveer gelijktijdig met dit voorstel af.
“Lillodok als benaming voor het betrokken dok, gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Lillo, is veel gepaster en historisch correct als herinnering en eresaluut aan de talloze Lillonaren die gedwongen moesten verhuizen en daardoor in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de huidige welstand van Haven en Stad”, zegt Zander Vliegen, die verder historische opzoekingen heeft gedaan.
 
“Antwerpen werd bevrijd op 4 september 1944. De opmars van de geallieerde bevrijders werd echter gestopt aan het Albertkanaal. Pas een volle maand, zware gevechten en honderden slachtoffers later, werden de polderdorpen ten noorden van Antwerpen (o.a. Lillo, Berendrecht en Zandvliet) van de Duitse bezetter bevrijd.” De herdenkingsplakkaat aan de gevel van de woning aan de St.-Jan Baptiststraat 1 (vroeger Kerkstraat) te Berendrecht, waar twee van onze bevrijders op 5 oktober 1944 sneuvelden, getuigt daarvan.”
Overigens maakten de polderdorpen in 1944 hoegenaamd geen deel uit van de Stad. Pas bij Wet van 22 maart 1958 werden deze gemeenten bij het grondgebied van de Stad Antwerpen ingelijfd met het oog op de uitbreiding van de Antwerpse haven.
De ganse Districtsraad schaarde zich achter het Voorstel van Advies van Zander Vliegen. Dat gebeurde met 14 stemmen: 6 N-VA, 1 CD&V, 3 PRO2040 (Bart Goris verontschuldigd), An van Uffelen (onafhankelijke) en 3 Vlaams Belang. Voorzitter Carl Geeraerts benadrukte dat ook het Polders Actie Comité deze benaming verkiest, en dat de ganse Polder achter dit voorstel lijkt te staan.
Stemming over Bestuursakkoord.
In dezelfde Districtsraad werd het bestuursakkoord van het minderheidsbestuur N-VA/CD&V ter stemming voorgelegd. Oppositie-beweging PRO2040 diende twee amendementen in. Het eerste amendement omtrent het openstellen van leegstaande stadsgebouwen voor bewoners en ondernemers en het opnemen van het funerair patrimonium in het bestuursakkoord werd goedgekeurd. Het tweede amendement (over meer transparantie en het delen van alle verslagen met de ganse Districtsraad) werd weggestemd, ook door Vlaams Belang.
Ongezien en uniek is dat uiteindelijk het Vlaams Belang het bestuursakkoord van N-VA/CD&V mee goed keurde, zodat de meerderheid bestond uit 11 stemmen. PRO2040 onthield zich en beloofde als enige constructieve oppositie.
 
Nog een anekdote: 4 studenten van het H. Hartinstituut van Kalmthout woonden de zitting bij, in kader van een schoolopdracht. Zij vonden de zitting erg interessant.