Oost-westas kruispunt Achterbroek afgesloten tijdens derde fase Pluspunt

Op 11 februari 2019 zijn de werken in Achterbroek gestart. Fluvius (voordien Eandis), het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kalmthout werken tot het najaar 2020 aan nieuwe gasleidingen, een volledig nieuw kruispunt met afslagstroken én een Roosendaalsebaan met betere fietspaden en een nieuwe rijweg. Fase 2 zit helemaal op schema en is bijna klaar. De derde fase start op 4 maart en heeft een grote impact op het verkeer.

Op maandag 4 maart 2019 start de derde fase van de werken. De nutsmaatschappijen verplaatsen de nutsleidingen onder het kruispunt om zo plaats te maken voor het grotere kruispunt. Fluvius legt nieuwe gasleidingen aan op de Kalmthoutsesteenweg. Die werken duren samen ongeveer 4 weken.
Bij de start zal de Kapelstraat aan de Kalmthoutsesteenweg afgesloten zijn. De aannemer plaatst dan de gasleiding onderdoor de straat. Die werken duren maar één dag. Vanaf ’s avonds kan je opnieuw passeren.
Voor het verkeer is er grote hinder. Daarom is de start van de werken alvast in de krokusvakantie gepland. Je kan tijdens de werken wel van Essen naar Brasschaat en omgekeerd rijden maar niet van Kalmthout naar Wuustwezel en andersom. Het verkeer dat van oost naar west wil of omgekeerd, volgt een omleiding langs Kalmthout – Wildert – Essen – Nieuwmoer – Wuustwezel (of andersom). Tijdens de werken geldt er in de Foxemaatstraat een maximumsnelheid van 50 km/u en een tonnagebeperking van 3,5 ton.
Alle handelaars in Achterbroek blijven bereikbaar, maar sommige bereik je nu enkel via de omleiding. Voor de Spar is er een aangepaste situatie. De inrit langs de Brasschaatsteenweg valt in de werfzone en wordt de enige inrit van de parking. Klanten rijden de parking opnieuw af via de Kalmthoutsesteenweg en raken via de lokale omleiding opnieuw op de Brasschaatsteenweg.
De bussen van De Lijn volgen een aangepaste route. Die vind je bij de veelgestelde vragen op www.hetpluspunt.be/faq.

De gemeente Kalmthout liet ook enkele toekomstbeelden van het kruispunt ontwerpen. Daarop wordt duidelijk hoe het vernieuwde kruispunt er met afslagstroken zal uitzien. Ook de extra ruimte en plaats voor fietsers en voetgangers valt op.

Actuele info vind je op www.hetpluspunt.be. Je kan ook bellen naar 03 620 22 40 of mailen naar info@pluspunt.be.

 

foto: Gemeente Kalmthout

Lokale bestuursverkiezingen N-VA Stabroek

v.l.n.r.  een glunderende Peter en Thomas, geflankeerd door Luk Lemmens (eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen) en een uiterst tevreden
burgemeester Rik Frans.

Op donderdag 21 februari, werden al onze leden uitgenodigd om hun stem uit te brengen voor de bestuursverkiezingen van de afdeling Stabroek-Hoevenen-Putte. Het zaaltje in het Ravenhof was nét niet te klein… Mooie opkomst dus. Bij pot en pint werden onze actuele voorzitter Thomas Meylaerts en ondervoorzitter Peter Van Horebeek én enkele nieuwe bestuursleden nagenoeg unaniem herverkozen. De voorzitter en ondervoorzitter worden herbevestigd in hun huidige functie.

 

 

Overleden Irma Van Lent – Kapellen

Irma Van Lent, weduwe van Jozef Meyten, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 25 februari 2019. Zij werd geboren te Antwerpen op 8 januari 1936. Er wordt afscheid van Irma genomen op zaterdag 2 maart 2019 om 13 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de  begraafplaats te Kapellen-centrum. (Ingang Oude-Heidestraat)
Rouwadres: Familie Irma Van Lent, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Drugsbeleid in de districtsraad

Raadslid Nathalie Aertssen (PRO2040) kaartte in de districtsraad, van maandag 25 februari het probleem van het drugsbeleid aan. “Recent worden volgens meldingen van betrokken buurtbewoners bij de politie, verschillende plekken in onze dorpen geconfronteerd met het openlijk dealen van drugs”, zei ze. “Zo zou er in de Zandvlietse Dorpsstraat te Zandvliet en in Berendrecht op de parking aan de molen (tussen 01 u en 4 u. ’s nachts) regelmatig drugshandel opgemerkt worden, met name door Nederlandse of Poolse wagens.” Zij stelde voor om politiemensen uit te nodigen op een raadscommissie betreffende cijfers en aanpak van de trafiek in onze dorpen. Zij stelde ook voor om de Nederlandse wethouders en burgemeesters van de buurgemeenten uit te nodigen. Burgemeester Geeraerts zei dat hij nog dezelfde morgen contact had opgenomen maar dat een grensoverschrijdende actie moeilijk ligt.

Inhaalverbod op A12
Raadslid Carina Stark (N-VA) hield een pleidooi over het inhaalverbod voor vrachtwagens. Dit werd volgens haar op de A12 aangepast op het gedeelte van Ekeren tot het knooppunt Stabroek/Tijsmanstunnel. Daar geldt nu een inhaalverbod van 5 tot 20 u. Van Stabroek tot de Nederlandse grens mogen vrachtwagens inhalen tussen 10 en 15 u.”, stelt zij vast. “De huidige situatie waarbij vrachtwagens tot aan Stabroek overdag niet mogen inhalen en ter hoogte van Zandvliet en Berendrecht wel, werkt onduidelijkheid in de hand. Van handhaving is trouwens bijzonder weinig te merken”, aldus nog Carine. Zij stelt voor dat burgemeester Geeraerts, afgevaardigde in de Vervoersregio en mobiliteitsschepen Suykerbuyk aan de overheid zouden vragen om een eenvormig inhaalverbod voor vrachtwagens door te voeren op het ganse traject tussen 5 en 20 u.

Gedenkplaat voor echte bevrijders in Berendrecht

Berendrecht bezit aan de gevel van het huis aan de Sint-Jan Baptiststraat 1 een gedenkplaat. Die werd door het vroegere gemeentebestuur aangebracht voor twee gesneuvelden bij de bevrijding van Berendrecht op 5 oktober. Antwerpen werd daarentegen al op 4 september bevrijd. Pierre Cols (27 augustus 1923) en Henri Deckers (7 januari 1924) waren twee studenten. Zij gingen als vrijwilligers mee met het Canadese leger. De herinneringsplaat bevindt zich op de plaats waar zij doodgeschoten werden. Vroeger werden bij de gedenkplaat bloemen gelegd op Elf November. Nu is dat niet meer. De echte bevrijders zijn vergeten.

 

 

Districtsraad eenparig achter benaming Lillodok

4 studenten van het H. Hartinstituut van Kalmthout woonden de zitting bij
 
In de Districtsraad, zette oppositielid Zander Vliegen (PRO2040) op 19 februari het voorstel op de agenda om alsnog Lillodok als nieuwe benaming te nemen voor het Delwaidedok. Hij haalde hiervoor de mosterd bij de Facebook-groep “Oud Lillonaren” van Jos van Aerde. Ook het Polder Actie Comité kwam ongeveer gelijktijdig met dit voorstel af.
“Lillodok als benaming voor het betrokken dok, gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Lillo, is veel gepaster en historisch correct als herinnering en eresaluut aan de talloze Lillonaren die gedwongen moesten verhuizen en daardoor in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de huidige welstand van Haven en Stad”, zegt Zander Vliegen, die verder historische opzoekingen heeft gedaan.
 
“Antwerpen werd bevrijd op 4 september 1944. De opmars van de geallieerde bevrijders werd echter gestopt aan het Albertkanaal. Pas een volle maand, zware gevechten en honderden slachtoffers later, werden de polderdorpen ten noorden van Antwerpen (o.a. Lillo, Berendrecht en Zandvliet) van de Duitse bezetter bevrijd.” De herdenkingsplakkaat aan de gevel van de woning aan de St.-Jan Baptiststraat 1 (vroeger Kerkstraat) te Berendrecht, waar twee van onze bevrijders op 5 oktober 1944 sneuvelden, getuigt daarvan.”
Overigens maakten de polderdorpen in 1944 hoegenaamd geen deel uit van de Stad. Pas bij Wet van 22 maart 1958 werden deze gemeenten bij het grondgebied van de Stad Antwerpen ingelijfd met het oog op de uitbreiding van de Antwerpse haven.
De ganse Districtsraad schaarde zich achter het Voorstel van Advies van Zander Vliegen. Dat gebeurde met 14 stemmen: 6 N-VA, 1 CD&V, 3 PRO2040 (Bart Goris verontschuldigd), An van Uffelen (onafhankelijke) en 3 Vlaams Belang. Voorzitter Carl Geeraerts benadrukte dat ook het Polders Actie Comité deze benaming verkiest, en dat de ganse Polder achter dit voorstel lijkt te staan.
Stemming over Bestuursakkoord.
In dezelfde Districtsraad werd het bestuursakkoord van het minderheidsbestuur N-VA/CD&V ter stemming voorgelegd. Oppositie-beweging PRO2040 diende twee amendementen in. Het eerste amendement omtrent het openstellen van leegstaande stadsgebouwen voor bewoners en ondernemers en het opnemen van het funerair patrimonium in het bestuursakkoord werd goedgekeurd. Het tweede amendement (over meer transparantie en het delen van alle verslagen met de ganse Districtsraad) werd weggestemd, ook door Vlaams Belang.
Ongezien en uniek is dat uiteindelijk het Vlaams Belang het bestuursakkoord van N-VA/CD&V mee goed keurde, zodat de meerderheid bestond uit 11 stemmen. PRO2040 onthield zich en beloofde als enige constructieve oppositie.
 
Nog een anekdote: 4 studenten van het H. Hartinstituut van Kalmthout woonden de zitting bij, in kader van een schoolopdracht. Zij vonden de zitting erg interessant.

Jeugdboekenmaand in bib

Maart is jeugdboekenmaand! Dit staat garant voor een heleboel leuke activiteiten en belevenissen in de bibliotheek van Kapellen en haar filiaal in Putte.

De twee bibs zullen aangekleed worden in het jaarthema ‘Vriendschap’ door de leerlingen van de Sint-Lucas Kunstacademie. Wil je graag met hen mee knutselen en prachtige voorwerpen creëren? Dat kan op zaterdag 2 maart van 11.00 tot 12.40 uur voor de 6- tot 9-jarigen en op zaterdag 16 maart van 11.00 tot 12.40 uur voor de 10- tot 12-jarigen in de bib op het Dorpsplein.
Hou je van gamen met je vrienden? Dan is de bib in Kapellen de place to be in de krokusvakantie! Er wordt een gamehall geïnstalleerd zodat er naar hartenlust gespeeld kan worden tijdens de openingsuren. Ben je ouder dan 10? Dan kan je met je vrienden ook eens komen gamen als de bib toe is op donderdag 7 maart tussen 13.30-17.00 uur.

Woensdag vriendschapsdag
Ook elke woensdag in de maand maart valt er iets te beleven rond het thema vriendschap.
-Woensdag 6 maart kan je met je peuter(s) komen genieten van de film ‘Rita en de Krokodil’ in de bib van Kapellen. Nadien kan je nog gezellig samen knutselen.
Woensdag 13 maart maak je je eigen vriendschapsbandje in de bib filiaal Putte. Je kan meedoen wanneer het je uitkomt tussen 14.00 en 16.30 uur. De materialen zoals touwtjes in verschillende kleuren en kraaltjes zullen klaarstaan je wordt met open armen ontvangen door iemand die je verder op weg helpt.
-Woensdag 20 maart kan je om 14.00 uur in Putte genieten van een theaterstuk ‘Beste vrienden voor … altijd?’ van Studio Gekko, het Gezond Gek en Geniaal productiehuis. Vrienden maken leer je als kind en soms houd je die een leven lang. Wat zou een leven zijn zonder vrienden? Hartsvriendinnen, BFF – Best Friends Forever, maten, makkers, soulmates,…We hebben vrienden in alle geuren en kleuren. Hoeveel échte vrienden kan je eigenlijk hebben? Herken je échte …
-Op woensdag 27 maart ten slotte, kan je van 15.00 tot 17.00 uur terecht in de bib van Kapellen als je wil deelnemen aan een heuse toneelvoorstelling. Het theatergezelschap Kip van Troje geeft een interactieve theaterworkshop waar jij een rol in kan spelen! Taal, poëzie, samenspel en improvisatie worden één mooie smeltkroes.

Digitaal
De bib gaat deze jeugdboekenmaand ook digitaal. Zo kan je heel de maand maart je speurneus opzetten en deelnemen aan een zoektocht door de bib met een tablet of smartphone in de hand. En met achteraf een leuke beloning! Leuk voor wanneer je tien minuutjes moet wachten als mama of papa een boek aan het kiezen zijn.
Maak je wel eens selfies met je beste vriend(in)? Nu kan je er zelfs een prijs met winnen. Maak een leuke foto van jou en je vriend(in) in de bib of van jou met je tofste vriendschapsboek en post het met de hashtag #JBM2950 op sociale media en maak kans op een leuke prijs.

Een maand waar dus heel wat te beleven is in de bib en allemaal gratis! Neem je graag deel aan een van onze activiteiten? Schrijf je dan in via bibliotheek@kapellen.be of 03 660 66 90.

Tijdelijk dienstencentrum in gebruik genomen

Met het serveren van de eerste maaltijd voor senioren is op een stuk grond aan het Koninklijk Technisch Atheneum, aan de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen, het tijdelijke dienstencentrum in gebruik genomen. Het dienstencentrum bestaat uit een containerdorp en doet 23 maanden dienst. Daarna kunnen de senioren naar een gloednieuw dienstencentrum.
Als onderdeel van het project voor dorpsvernieuwing worden het dienstencentrum en de feestzaal ’t Bruggeske aan de Hoevensebaan vanaf maandag gesloopt. Tot september 2021 volgen dan de bodemsanering, de bouw van de ondergrondse parking, het Administratief Centrum, het dienstencentrum en de andere gebouwen. Als tijdelijk alternatief voor het dienstencentrum koos de gemeente voor een onderkomen in een containerdorp. Alle aaneensluitende containers hebben samen een oppervlakte van 450 vierkante meter. Hiervoor betaalt de gemeente een jaarlijkse huurprijs van 120.000 euro. Nadien kunnen de containers eventueel dienst doen als uitbreidingsmogelijkheden voor de aanpalende school. Deze onderhandelingen lopen nog. Het containerdorp bestaat uit een refter waar warme maaltijden voor senioren worden aangeboden, verschillende kantoren en een vergaderruimte. Voor schepen voor sociale zaken Valerie Van Peel (N-VA) was het afwachten hoe de senioren zouden reageren op hun tijdelijk dienstencentrum. “Gelukkig vindt iedereen hier onmiddellijk zijn draai en voor de senioren die minder goed te been zijn zorgen we voor een verbinding tussen het vroegere dienstencentrum en deze nieuwe tijdelijke locatie. Een dienst die aangeboden zal worden door de minder mobiele centrale”.

Kelly Vanheuverswyn geeft Lillo derde horecazaak

Lillo – Vanaf zondag telt Lillo geen twee, maar drie cafés. Kelly Vanheuverswyn opent dan voor het grote publiek het derde café in Scheldedorp Lillo. Vrijdag 1 maart om 18u is er een openingsreceptie.
Ooit telde Lillo veel cafés. Nu zijn er nog amper twee over : In de 7 Saeligheden en Het Pleintje. Daar komt nu nummer drie bij : Lauwke van ’t Licht.
“Even twijfelden we of we de naam al dan niet zouden veranderen. Na rijp overleg vonden we het beter om de ‘historische’ naam te blijven gebruiken. In Lillo is dat een sterke merknaam en het is een directe link naar ons dorp”, zegt Kelly Vanheuverswyn.
Enkele jaren geleden ontvluchtte Kelly en haar gezin de drukte van de Abtsdreef in Stabroek. “Bijna dag en nacht was er lawaaihinder. Het drukke verkeer zat daar voor veel tussen. Ook ’s nachts was er veel herrie. Auto’s die midden de nacht nog vlug geld kwamen halen uit de bankmuur en ondertussen hun autoradio’s heel luid lieten loeien was schering en inslag. Hier in Lillo genieten nog dagelijks van de rust.”
Ondertussen liet ze haar job voor wat ze was en legde zich toe op de heropening van Lauwke van ’t Licht. “Woensdag en zaterdag zijn onze sluitingsdagen. Dus vanaf nu zondag 3 maart is iedereen welkom. We zijn een eetcafé, dus op zondag komen ontbijten kan, maar even inschrijven is de boodschap”, geeft Kelly nog mee.

Info : www.lauwkevantlicht.be

 

 

Overleden Frans De Schrijver – Stabroek

Te Wuustwezel overleed op 22 februari, Frans De Schrijver. Hij was de echtgenoot van Rita De Beule en werd geboren te Ruisbroek op 20 april 1946. Er wordt afscheid van Frans genomen op vrijdag 1 maart om 11 uur in de Sint-Catharinakerk, Kerkepad te Stabroek, gevolgd door de asuitstrooiing op het Vossenveld, Vossenveldlaan in Stabroek. Samenkomst in de kerk vanaf 10.30 uur. Rouwadres Rita De Schrijver – De Beule, Kleine Molenweg nr. 5 – verd.1 te 2940 Stabroek.

Bewoners gaan op expeditie in wijk Rozemaai

 

Onder de noemer “Verleg je Grens Expeditie Rozemaai” trokken op zaterdag 23 februari Ekerse inwoner naar de nieuwe wijk Rozemaai. Met dit initiatief wil het Ekerse districtsbestuur de nieuwe vroegere Antwerpse wijken Rozemaai, Schoonbroek en de Edisonwijk meer bekendheid geven bij de Ekerenaren. Met de grenscorrectie groeide het district Ekeren, vanaf 1 januari, in één klap met meer dan vijfduizend inwoners. Ook de natuurgebieden De Oude Landen, en Domein Muisbroek, vallen nu in het district. Vrijwilligers van het Ekerse cultuurcentrum 252 CC namen verschillende groepen bewoners op sleeptouw doorheen de wijk Rozemaai. Onderweg waren er verschillende optredens voorzien en de dag werd afgesloten met een buffet en een volksfeest met een vuurspektakel en optredens. Voor veel Ekerse inwoners was het de eerste maal dat ze kennis maakten met de wijk Rozemaai. “Ik ben hier al duizend maal gepasseerd maar ben nog nooit door één van de straten gereden. De wijk ligt dan ook een beetje afgelegen tussen de Ekerse Steenweg en de Ferdinand Verbieststraat. Iemand die geen reden heeft om er binnen te rijden, komt er niet” zegt een deelnemer. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) omschrijft het initiatief als een toenadering tussen alle Ekerenaren. “Bovendien zal het de banden versterken en brengen we leven, en cultuur, in een wijk waar tot voor kort niet veel activiteiten doorgingen”.

1 2 3 11