Zoneraad opnieuw geïnstalleerd

De voltallige zoneraad met uitzondering van de burgemeester van Wuustwezel

Een hulpverleningszone wordt, naar analogie met een gemeente, bestuurd door een zoneraad en het zonecollege.
In de zoneraad zetelen de burgemeesters van de 21 gemeenten waar Brandweer Zone Rand de brandweerzorg verzorgt. Op vrijdag 25 januari werd de zoneraad opnieuw geïnstalleerd, nadat de burgemeesters voor deze beleidsperiode hun eed aflegden.

De leden van de zoneraad van Brandweer Zone Rand:
Boechout: Koen T’Sijen; Borsbeek: Dis Van Berckelaer; Brasschaat: Jan Jambon; Brecht: Sven Deckers; Edegem: Koen Metsu; Essen: Gaston Van Tichelt; Hove: Koen Volckaerts: Kalmthout: Lukas Jacobs; Kapellen: Dirk Van Mechelen; Kontich: Bart Seldeslachts; Lint: Harry Debrabandere; Malle: Harry Hendrickx; Mortsel: Erik Broeckx: Ranst: Johan De Rijck Schilde: Dirk Bauwens; Schoten: Maarten De Veuster; Stabroek: Rik Frans; Wommelgem: Frank Gys; Wuustwezel: Dieter Wouters; Zandhoven: Luc Van Hove; Zoersel: Liesbeth Verstreken

De zoneraad verkoos tijdens de installatievergadering ook het zonecollege:
Borsbeek: Dis Van Berckelaer; Brasschaat: Jan Jambon; Edegem: Koen Metsu; Essen: Gaston Van Tichelt; Kapellen: Dirk Van Mechelen; Schilde: Dirk Bauwens

Het zonecollege heeft op hun beurt de voorzitter en ondervoorzitter van de zoneraad en het zonecollege aangeduid. Jan Jambon, burgemeester van Brasschaat, is zonevoorzitter.
Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, neemt de rol van ondervoorzitter op.

zonecollege beleidsperiode 2019-2025

 

 

Yolande Boudewijns ereraadslid

Yolande Boudewijns met Koen Palinckx

EKEREN – In de eerste zitting van de nieuwe legislatuur heeft de districtsraad de titel eredistrictsraadslid toegekend aan Yolande Boudewijns (Vlaams Belang). Zij heeft drie opeenvolgende legislaturen in de raad gezeteld op basis van behaalde stemmen, te weten van januari 2001 tot december 2018. Alle fracties uit de nieuwe raad hadden, over de partijgrenzen heen, lovende woorden voor de inzet van Yolande tijdens haar 18-jarige carrière waarin zij uiterst zelden op een afwezigheid kon betrapt worden. De zure tussenkomst van Werner De Kerf, kersvers PVDA-raadslid, die alludeerde op het cordon sanitair, werd door alle andere raadsleden niet gesmaakt. Onder (bijna) unaniem applaus overhandigde districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) een oorkonde aan Yolande Boudewijns. (jdh)

Achteruit schuinparkeren op Kristus-Koningplein

Vanaf 21 januari wordt er op het K-K-plein gewerkt aan de linkerparkeerstrook van de rijweg naar de Alfons Jeurissenstraat waar schuinparkeerstroken worden aangelegd en waardoor ook zo’n twee meter van het plein zelf zal afgeknepen worden.
Oorspronkelijk was bij de heraanleg van het plein voorzien dat er in de rijrichting op drie stroken langsparkeren zou ingevoerd worden omdat achteruit schuinparkeren volgens verschillende adviezen negatief werd beoordeeld. Na een proefproject elders in de stad, is men evenwel teruggekomen van die negatieve adviezen zodat er nu op één strook wèl aan achteruit schuin parkeren wordt gewerkt. Daardoor zullen er naar verluidt 5 parkeerplaatsen méér ontstaan wat door de plaatselijke middenstand uiteraard gunstig wordt onthaald. Tijdens de werken die normaal tot 8 februari zouden duren (mits gunstige weersomstandigheden) is er wel tijdelijk geen parkeren mogelijk op de twee stroken richting Alfons Jeurissenstraat, evenwel zonder hinder voor doorgaand verkeer. (jdh)

Districtsraad Ekeren gestart in nieuwe legislatuur

Na de eerste vergadering van de districtsraad mag gesteld worden dat de zesjarige legislatuur nu echt is ingezet. Ook de verdeling van de bevoegdheden van de leden van het vijfkoppige districtscollege (een coalitie van N-VA, sp.a en Open VLD, identiek als in het stadscollege) is nu officieel.
Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA – 2942 voorkeurstemmen), ook voorzitter van de districtsraad, is bevoegd voor openbaar domein & openbare werken, feestelijkheden, plechtigheden en burgerlijke stand alsook decentralisatie. Districtsschepen Annemie Plompen (N-VA – 454) staat in voor sport, senioren, stadsmakers, wijkwerking en dierenwelzijn en haar partijgenoot Marc Elseviers (426) voor cultuur & erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme. Oude bekende Ronny Kruyniers (sp.a – 603) heeft jeugd, groen & parken, volkstuinen & stadslandbouw, begraafplaatsen en diversiteit terwijl nieuwkomer Mick De Maere (Open VLD – 193) de niet-onbelangrijke post financiën & begroting onder zijn hoede heeft plus communicatie & participatie en markten & foren.
Verder zetelen nog 16 raadsleden, verdeeld over zes fracties. N-VA is vertegenwoordigd door Ludo Van Reusel (383), Ann Koekhoven (289), Martine Voets (268), Ellen Malfliet (229), Bieke Dierick (218) en Brecht Mertens (190), waarvan de eerste ex-districtsschepen is en de laatste vier nieuwkomers in de raad. Voor Vlaams Belang zetelen oudgedienden Kurt Van Noten (645) en Freddy Geens (110) naast nieuwkomers Iris Marynissen (104) en Filip Van den Broeck (98). Groen kan rekenen op boegbeeld Ilse De Schutter (684) en nieuwkomers Lotte Vergauwen (312) en Guido Staes (211). Tamara Heynen (337), ex-districtsschepen, is de enige CD&V verkozene. Voor sp.a zetelt neofiet Fabienne Van Damme (89) terwijl Werner De Kerf (194) de eer geniet de eerste PVDA-verkozene te zijn in Ekeren.
De raad telt 11 nieuwkomers en 10 ‘anciens’ en de gemiddelde leeftijd bedraagt 49 jaar. De bestuurscoalitie heeft met 12 zetels tegen 9 voor de oppositie een vrij comfortabele meerderheid.

Bestuursakkoord goedgekeurd

Wat mocht verwacht worden is gebeurd: het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open VLD werd door de districtsraad goedgekeurd, uiteraard meerderheid (12) tegen oppositie (9).
Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) gaf een uitgebreide toelichting over de 155 punten van het akkoord, er op wijzend dat de coalitie dezelfde is als in de stad wat hij als een belangrijk voordeel beschouwde. Er wordt zoals i vorige legislatuur veel aandacht besteed aan openbare werken (viaduct Leugenberg, stationsomgeving, Kapelsesteenweg) en fietspaden. Ook zullen sport- en cultuurverenigingen kunnen blijven rekenen op ondersteuning (nieuwe atletiekpiste, speelbossen, polyvalente zaal). In het kader van participatie worden een burgerbegroting een digitaal platform in het vooruitzicht gesteld. Verder zal er werk gemaakt worden van het versterken van het centrum voor middenstand, zal de zone rond de Ekerse Putten aangepakt worden en zal er geen bijkomende hoogbouw toegelaten worden.
Vlaams Belang vond het niet meteen een slecht akkoord maar had onder meer bedenkingen bij het ontbreken van het streven naar zelfstandigheid via referendum en het dossier Hoekakker. Ook voor Groen waren er pijnpunten zoals mobiliteit en ook Hoekakker maar toch ook enkele goede punten voor o.m. fietspaden. CD&V zag nogal wat overeenkomsten met het eigen programma maar toch ook niet genoeg om het akkoord goed te keuren. Voor PVDA kon het project Hoekakker ook niet, was er geen aandacht voor klimaatproblematiek en armoede èn te weinig aandacht voor mobiliteit waarbij de intentie om de tramlijn door te trekken tot Ekeren ontbreekt. (jdh)

Overleden Susanne ‘Moesje’ Willemse – Kapellen

Susanne ‘Moesje’ Willemse, echtgenote van Jacques De Schutter, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 28 januari 2019. Zij werd geboren te Ekeren op 6 oktober 1947.
De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 4 februari 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkplein te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur. Haar asurne zal in intieme kring een bijzonder plaatsje krijgen.
Rouwadres: Familie Susanne Willemse, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Eénrichtingsverkeer Putsebaan wegens heraanleg voetpaden

In de Putsebaan, tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat, worden de voetpaden aan de oneven zijde van de straat heraangelegd. Hierdoor geldt er éénrichtigsverkeer in de Putsebaan vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 15 februari.
Het verkeer mag op de Putsebaan rijden richting Armenstraatje (zie plannetje in bijlage). In de andere richting wordt er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.
Bussen van De Lijn volgen ook een omleiding richting Antwerpen: · Normale reisweg tot Antwerpsebaan – links Zandvlietse Dorpstraat – links Zoutestraat en verder de normale reisweg.
· De haltes Antwerpsebaan, Aakstraat, Dorp en Bakkerstraat worden niet bediend richting Antwerpen.
· Er worden vervanghaltes voorzien in de Zandvlietse Dorpstraat ter hoogte van de Antwerpsebaan, het Berendrechtsvoetpad en de Zoutestraat.

Richting Zandvliet volgen de bussen geen omleiding.

Overleden Louis Quireyns – Putte

In de Palliatieve eenheid De Lotus overleed op 28 januari Louis Quireyns. Hij werd geboren te Stabroek op 28 juli 1944 en was de echtgenoot van Ria Van Wellen. Er wordt afscheid van Louis genomen op dinsdag 5 februari om 10.30 uur in aula Vossenveld Stabroek, Vossenveldlaan. Waarna zijn as aldaar aan de natuur zal toevertrouwd worden. Rouwadres: Klinkaardstraat 76 te 2950 Kapellen – www.condoleances.be/louisquireyns

Polderdistrict doorbreekt cordon sanitaire

Wat te verwachten was, is gebeurd. Het gebeurde alleen veel vroeger dan werd verondersteld. Al bij het eerste agendapunt van de allereerste vergadering van de nieuwe districtsraad op maandag 28 januari, is het cordon sanitaire doorbroken. Minderheidscoalitie N-VA/CD&V rekende op de steun van Vlaams Belang om agendapunten goed gekeurd te krijgen. Omdat Raf Crynen (N-VA) afwezig was, moest N-VA/CD&V rekenen op de steun van de Vlaams Belangfractie. Die steun kwam ook en zo kwam al tijdens de eerste minuten van nieuwe districtsraad het cordon sanitaire ten val.

De discussie over het al dan niet doorbreken van het cordon laaide op bij de aanstelling van het nieuwe bestuur begin januari. Omdat ex-Vlaams Belanger An Van Nuffelen toezegde het minderheidsbestuur te steunen uit liefde voor de polder, kon N-VA/CD&V rekenen op de krapst mogelijke meerderheid. Voor sommigen meteen het bewijs dat het cordon sanitaire was doorbroken. Anderen betwisten dit, omdat Van Nuffelen als onafhankelijke zetelt. Deze discussie is ondertussen achterhaald. Door de afwezige Raf Crynen was de gedoogsteun van An Van Nuffelen onvoldoende om een meerderheid te hebben. De minderheidscoalitie kon rekenen op de voltallige steun van de Vlaams Belangfractie. Zo was meteen duidelijk dat het polderdistrict het cordon sanitair doorbrak en dat comfortabel  besturen in Berendrecht, Zandvliet, Lillo alleen kan met de steun van ex-Vlaams Belanger An Van Nuffelen en van Vlaams Belangfractie.

Zander Vliegen van PRO2040, een burgerbeweging met sp.a’ers, vroeg duidelijkheid over de politieke situatie van An Van Nuffelen. Hij toonde hierbij een recente folder van Vlaams Belang waarin An Van Nuffelen zich nog altijd duidelijk profileert als lid van Vlaams Belang. Het raadslid zelf wilde geen commentaar geven. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) : “Omdat het raadslid geen lidgeld meer betaalde, is zij dus geen lid meer van die partij”, gaf hij mee.

Voor oppositiepartij PRO2040 is het duidelijk dat het steeds de bedoeling geweest is van N-VA en CD&V om sp.a uit het bestuur te houden. Toch opende PRO2040 met een volgens haar constructief amendement. “We willen graag drie openbare inhoudelijke themacommissies rond onder meer financiën, ruimtelijke ordening en cultuur. Dat is een transparante manier van werken naar de burger toe”, aldus Zander Vliegen. Het voorstel werd meteen weggestemd en ook hier volgde Vlaams Belang de meerderheid. De fractieleider van Vlaams Belang, Steve Van Broeckhoven, vond het voorstel van PRO2040 te duur. Na de vergadering liet Van Broeckhoven weten dat Vlaams Belang in de toekomst de meerderheid zal steunen waar nodig, maar dat de partij de begroting bijvoorbeeld niet zal goedkeuren. Zander Vliegen merkte op dat een voorzitter van de districtsraad aanstellen veel meer kost dan het betalen van zitpenningen voor commissieleden.

Bestuursakkoord

Bijna een maand na de ondertekening van de voordrachtakte van de schepenen, waarbij de lijstduwer van Vlaams Belang en nu onafhankelijk raadslid An Van Uffelen inhoudelijke steun geeft aan het N-VA/CD&V-minderheidsbestuur is er voor de districtsraadsleden nog altijd geen bestuursakkoord. Tot onze verbijstering stellen we vast dat het bestuursakkoord al wel te lezen valt op het medewerkersportaal van de stad Antwerpen. Een zo flagrant negeren van de districtsraad heb ik de voorbije negentien jaar nog niet meegemaakt”, aldus PRO2040-er Karel Hendrickx. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA): “Na de lange coalitiebesprekingen hebben we de tijd genomen om een degelijk bestuursakkoord op te stellen. Dat gaat zo vlug mogelijk naar de districtsraad.”

Jeugdhuis

De aannemer die begonnen was met het bouwen van een nieuw jeugdhuis in Zandvliet heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat betekent dat de bouwwerken stil liggen en dat de stad Antwerpen op zoek moet naar een andere bouwondernemer. Raadslid Nathalie Aertssen (PRO2040) wilde weten hoe het stond met dit dossier. Nieuw schepen Sandra Suykerbuyk (CD&V) : “De huidige fundering die reeds is geplaatst is positief bevonden en kan behouden blijven. Volgende week staat de opmaak van een nieuwe aanbesteding op de agenda. Er moet dus een nieuwe aannemer worden gezocht. Het nieuwe bestek is ondertussen opgemaakt door de architect. Op het moment dat er een nieuwe aannemer is aangesteld, worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dat kan enkele maanden duren. Het nieuwe jeugdhuis zie ik pas in de zomer van 2020 openen.”

Poëzieweek: dichter in de bib

Nu donderdag 31 januari is het weer Gedichtendag en daarmee gaat ook de Poëzieweek van start. In de Kapelse bib op het Dorpsplein valt de hoogdag van de Poëzieweek op zaterdag 2 februari. Tussen 9u30 en 12u00 dragen een tiental studenten van de Academie voor Muziek & Woord op verschillende plekjes in de bib voor uit werk van o.a. Nelson Mandela, Annie M.G. Schmidt, Toon Tellegen, Johanna Kruit en Jacques Prévert. Maar ook tal van onbekende pareltjes komen aan bod, waaronder ook eigen werk.

De wekelijkse ‘Luistervinken’ op woensdagen 30 januari en 6 februari staan eveneens in het teken van poëzie. Telkens van 14u30 tot 15u00 worden gedichtjes gebracht voor kleuters en lagere school kinderen.

Kalmthout krijgt een burgerbudget in 2020

Wouter Vanden Bergh (Open VLD) legt de eed af

Open Vld Kalmthout wil de komende zes jaar hard inzetten op burgerparticipatie. Ook in het verkiezingsprogramma van de meerderheid staat volgende zinsnede: “De inwoners moeten mee rechtstreeks kunnen betrokken worden in de besteding van middelen in hun buurt.” Gemeenteraadslid Wouter Vanden Bergh (Open Vld Kalmthout) nam de proef op de som en deed in de gemeenteraad een voorstel van reglement om een burgerbudget op te starten.

Wouter Vanden Bergh: “Ik ben verheugd dat alle partijen enthousiast zijn om hieraan mee te werken. Er was wel onenigheid over de voorwaarden waaraan zo’n burgerbudget dan moet voldoen. De debatten gingen vooral over de vraag of het burgerbudget opgedeeld moet worden per wijk of het ook mogelijk moet zijn voor een project voor heel de gemeente. Ons voorstel was bedoeld als eerste aanzet, wij zijn blij dat het nu in een stroomversnelling geraakt.”

Schepen van participatie Lukas Jacobs engageerde zich om nog dit jaar een definitief reglement over het burgerbudget op te stellen in overleg met alle partijen uit de gemeenteraad. In 2020 zal de eerste ronde van start gaan. Open Vld Kalmthout hoopt op deze manier, door constructieve voorstellen te doen, nog veel punten uit zijn programma waar te maken.

1 2 3 13