Start nutsmaatschappijen met kabelwerken aanleg N111

Om de projectzone voor te bereiden op de nieuwe inrichting  N111, zijn vorige week zo’n 220 bomen gerooid langsheen de Dorpsstraat en Laageind. De voorbije dagen voerde de aannemer het kaphout af en verwijderde hij plantvakken, muurtjes en kleine constructies. Omdat de nutsbedrijven hun kabelwerken pas na de Dorpsdag van zondag 29 september 2019 mogen opstarten, is er tot dan geen werfactiviteit.
 
Op maandag 30 september 2019, daags na de Dorpsdag, vatten de nutsbedrijven hun ondergrondse kabelwerken aan. Hun aannemer start aan de zuidzijde van de Dorpsstraat (even huisnummers) ter hoogte van Kerkepad en werkt in de richting van de haven. De werken zullen zich tot december enkel in deze zone bevinden. In de loop van december verschuiven zij pas naar de noordzijde van de weg. De nutsbedrijven en hun aannemer zullen aangelanden in de werfzone tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. 

Een schadegeval kan nooit helemaal uitgesloten worden

Ondanks de inspanningen van elke betrokkene binnen een infrastructuurproject blijft er steeds een bepaald risico aan werken verbonden. De uitvoering ervan vertrouwen we als bouwheer toe aan gekwalificeerde en ervaren aannemers die met kennis van zaken en expertise bij u in de buurt aan de slag gaan. Mocht u zich desondanks toch zorgen maken, bent u steeds vrij om op eigen initiatief een staat van bevinding te laten opmaken. Deze kan eventueel van betekenis zijn bij een schadegeval, maar is geen vereiste of extra zekerheid.
Mocht zich toch een schadegeval voordoen en u bent ervan overtuigd dat deze veroorzaakt werd door werkzaamheden, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent. Samen met hem kan u dan een dossier samenstellen om de betrokken aannemer aansprakelijk te stellen.  

Info:  www.wegenenverkeer.be/stabroek. Vind je hier geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

In de aanloop naar de heraanleg van de weg organiseren we ook nog een infosessie voor alle omwonenden en geïnteresseerden. Hiervoor krijg je tijdig een uitnodiging in de bus.

Overleden Maria Heirbaut – Stabroek

Op 17 september 2019 overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers Maria Heirbaut. Zij was de weduwe van Albert Dahlgren en is geboren te Sint-Niklaas op 9 juli 1933. Dinsdag 24 september wordt er afscheid genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen, om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur. Aansluitend zal de bijzetting van de urne plaatsvinden op de begraafplaats te Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan. Er is mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet in het rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen op vrijdag 20 september van 19.30 tot 20 uur.

Correspondentieadres: Familie Heirbaut, p/a Rustpunt Begrafenissen, Moutakker 1 te 2940 Stabroek – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Frans Janssens – Ekeren

Op 16 september 2019 overleed in WZC Hof De Beuken te Ekeren Frans Janssens. Hij was de echtgenoot van Irène Scheipers en werd geboren te Kapellen op 19 mei 1932. Maandag 23 september wordt er afscheid genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen om 10.00 uur. Samenkomst vanaf 9.45 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat. 

Rouwadres: Familie Janssens – Scheipers, p/a Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – online condoleren: www.begrafenissen.net

Nieuwe voorzitters nemen plaats in commissie en districtsraad

Laura Adriaessens, voorzitter van de bestendige raadscommissie van de raad

Tijdens de raadscommissie van maandag 16 september werd een wissel doorgevoerd in het voorzitterschap van de raadscommissie en de districtsraad voor Berendrecht, Zandvliet en Lillo.
Raadslid Laura Adriaenssens werd op de commissiezitting verkozen als nieuwe voorzitter van de bestendige raadscommissie van de raad. Zij volgt daarmee collega Raf Crynen op die vanaf 23 september de districtsraad zal voorzitten.

“Met haar 19 jaar is Laura waarschijnlijk de jongste voorzitter die een raadscommissie voorzit,” aldus districtsburgemeester Carl Geeraerts.

De volgende zitting van de districtsraad is voorzien op maandag 23 september, om 20:00 u in de raadszaal van het districtshuis, en wordt voorafgegaan door het vragenhalfuurtje voor de inwoners.

© N-VA P

 

Eénrichtingsverkeer in de Antwerpsebaan tijdens aanleg voetpad

Berendrecht/Zandvliet – Vanaf maandag 23 september tot en met maandag 30 september wordt er een nieuw voetpad aangelegd in de Antwerpsebaan ter hoogte van café Molengeest tot en met huisnummer 272/12, aan de pare zijde van de straat.

Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer in de Antwerpsebaan in de rijrichting van de Steenovenstraat. Voertuigen mogen tijdens de duur van de werken de straat enkel inrijden richting de Steenovenstraat (zie plan in bijlage). Er wordt een omleiding voorzien via de Ruytermansweg.

Bussen van De Lijn volgen enkel een omleiding richting Antwerpen: – Stelplaats  Zandvliet – rechtdoor Putsebaan en verder de normale reisweg. De haltes Ruytermansweg, Kapelstraat en Zandweg worden niet bediend. Er is een vervanghalte voorzien in de Putsebaan ter hoogte van huisnummer 125.

Overleden Jef Claessens – Stabroek

Jef Claessens, echtgenoot van Angeline Huybrechts, overleed in het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 17 september 2019. Hij werd geboren te Stabroek op 15  december 1925. Jef was lid van OKRA, Stabroek.  De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 23 september 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek.  Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Rouwadres: Familie Jef Claessens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Gemeenteraad in het teken van afscheid

De gemeenteraad van Kapellen stond op maandag 16 september een beetje in het teken van afscheid. Het was immers de laatste zitting voor Sofie Claes als algemeen directeur van de gemeente Kapellen. Burgemeester Dirk Van Mechelen dankte haar voor haar engagement voor de periode van 2008 tot heden. Sofie zelf kon na haar appreciatie aan het gemeentebestuur en haar collega’s bevestigen dat het goed wonen is in Kapellen want zijzelf is drie jaar geleden naar Kapellen verhuisd. Ook Valérie Van Peel nam afscheid van haar plaats vooraan als schepen, zij wisselde van plaats met Luc Devriese om als gemeenteraadslid haar taak verder te zetten. 

Jonge vrouw neemt fakkel over in gemeenteraad 

Op dinsdag 17 september 2019 trad Shana Claessens in de voetsporen van Babs de Vocht en legde ze de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Zij zal zich 100% inzetten voor de jongeren en jonge gezinnen in Brasschaat. 

Shana Claessens is 29 jaar oud en verhuisde twee jaar geleden naar Brasschaat voor de liefde. Samen met haar verloofde Thomas Creemers woont ze op de Donksesteenweg. Het koppel is in verwachting van hun eerste kindje. “Begin november zullen wij ons gezinnetje uitbreiden. Ik zal de eerste maanden na mijn eedaflegging er even tussenuit zijn om me volledig te focussen op ons kindje. Daarna ga ik er volop voor en zet ik me in voor jongeren en jonge gezinnen. Nu ik zelf hier een gezinsleven start, wil ik de stem zijn voor jonge ouders in onze gemeente.”, vertelt het kersvers gemeenteraadslid.

Shana werkt als parlementair medewerker bij Jef Van den Bergh in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze voornamelijk de thema’s mobiliteit & verkeersveiligheid mee opvolgt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats en werd ze eerste opvolger. Nu Babs de Vocht wegens professionele redenen ontslag neemt uit de gemeenteraad, neemt de jonge vrouw haar plaats in. CD&V blijft dus het jongste gemeenteraadslid leveren.  Info:  Shana Claessens – 0472553684

1 2 3 105