Overleden Louisa Bruyninckx – Berendrecht

Louisa Bruyninckx, echtgenote van wijlen de heer Remy Verheyden, overleed te ‘s-Gravenwezel op 26 december 2018. Zij werd geboren te Boechout op 19 mei 1925.  Er wordt afscheid van Louisa genomen tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 5 januari 2019 om 11.30 uur in de St.-Gertrudiskerk, Spaansemolenstraat, 2040 Antwerpen 4, waarna zij ten ruste wordt gelegd in de familiegrond op de begraafplaats te Berendrecht (Schouwvegerstraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 11.10 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Verheyden – Bruyninckx, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Kerstmis in de Molengeest

Het kerstfeest in Dienstencentrum Molengeest te Berendrecht was weer om van te snoepen. Er waren 144 aanwezigen, dus volle bak.
Het optreden van komisch duo Chris en Chris was weer om duimen en vingers van af te likken. Bovendien deed de Kerstman zijn intrede. Het personeel doet iedereen zijn beste wensen voor het nieuwe jaar en hoopt zo verder te gaan met de schitterende animatie die we gewoon zijn. (sdl)

Dorpsvernieuwing en veiligheid staan bovenaan

In Kapellen heeft de nieuwe Open Vld en N-VA meerderheid haar beleidsprogramma voorgesteld. “We starten met een gerodeerde ploeg en dat is een groot voordeel” zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). Bovenaan het beleidsprogramma staat dorpsvernieuwing en veiligheid.

De nieuwe bestuursmeerderheid beschikt over een comfortabele meerderheid van 23 zetels op een totaal van 29 zitjes. Het beleidsprogramma is neergeschreven in een document van 67 bladzijden. De volgende jaren zal vooral geïnvesteerd worden in de dorpsvernieuwing met een nieuw administratief centrum, betaalbare woningen, een ondergrondse parking met 170 plaatsen, een modern dienstencentrum en 64 assistentiewoningen. “Deze bouwprojecten moeten meer zijn dan bakstenen en zal het personeel beter laten samenwerken. We kunnen het verkeersprobleem met de hoonde, in het centrum, eindelijk aanpakken. De Lijn is akkoord om de bushalte te verplaatsen en dat geeft ons de mogelijkheid om het pleintje, en de Vredestraat, aan te pakken. Om de mobiliteit aan te pakken blijven we aandringen op een snelle realisatie van de verbindingsweg NX” zegt Dirk Van Mechelen. De steeds weerkerende wateroverlast in de Grensstraat, in Putte-Kapellen, zal aangepakt worden. In samenwerking met Stabroek en het Nederlandse Woensdrecht komt er een bypass riolering die zal aansluiten op het grachtenstelsel aan het kasteel Ravenhof.

Veiligheid
Momenteel beschikt Kapellen over drie politievoertuigen die uitgerust zijn met nummerplaatherkenning. Dit veiligheidsschild zal verder uitgebouwd worden met vaste camera’s op de belangrijkste invalswegen. Via een meldkamer worden alle verdachte voertuigen onmiddellijk doorgegeven zodat snel kan ingegrepen worden. “We willen ook een nultolerantie betreffende drugs en overlast” vult schepen Valerie Van Peel (N-VA) aan. “Daarnaast willen we meer inzetten op een sociaal beleid. We hervormen onze verschillende sociale premies tot een toegankelijke zorgpremie voor dezelfde doelgroepen. We erkennen de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder discussie korting kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen. Omdat voor ons niet afkomst, maar wel toekomst telt, gaan we inzetten om tot een vroegtijdige detectie van kinder(kans)armoede te komen. Hiervoor verbeteren we de samenwerking met de jeugdbrigade van de Politiezone Noord en de Jeugdzorg”.

Districtsbestuur met volledig nieuwe ploeg

In Ekeren is zowel het nieuwe districtscollege als het beleidsprogramma voorgesteld. Met uitzondering van districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) bestaat het districtscollege uit nieuwe gezichten. Onder de noemer “De toekomst verzEKEREN” blijft het districtsbestuur inzetten op vernieuwingswerken aan ondermeer de Ekerse stationsomgeving en het Van de Weyngaertplein.

De nieuwe N-VA, Open Vld en Sp.a coalitie heeft een meerderheid van 12 zetels op een totaal van 21. Voor de N-VA verdwijnen zowel Ludo Van Reusel als Sabine Coene uit het districtscollege. Zij worden vervangen door Annemie Plompen (45) en Marc Elseviers (52). Voor de Sp.a komt oud-districtsburgemeester Ronny Kruyniers (63) in het college. Mick De Maere (32), de enige verkozene van de Open Vld, mag meteen naar het college. De voorbije legislatuur heeft het district veel geïnvesteerd in openbaar domein en die inspanning wordt verder gezet. Op de planning staat ondermeer het aanpakken van het gevaarlijk kruispunt aan het kerkhof-Driehoekstraat, een fietsverbinding naar de haven, een fietsverbinding tussen Ekeren-Donk en de fietsostrade Antwerpen-Essen. Er komen volwaardige fietspaden in Schoonbroek, minstens tot aan de Kruisboogstraat. De Kapelsesteenweg, tussen Ekeren-Donk en de grens met Kapellen, moet deze legislatuur heraangelegd worden. Op de planning staat ook een heraanleg van de stationsomgeving met bijkomende fietsenstallingen en extra parkeerplaatsen tussen Bist en het station. Voor schoolgaande jongeren komt er een app om de beste en veiligste route naar school uit te stippelen.

Natuurgebieden
De Ekerse putten zijn wijd en zijd gekend in de duikwereld en is een troef die het district sterker wil uitspelen. Samen met de stad zal bekeken worden op welke mannier de infrastructuur voor duikers er verbeterd kan worden. Met de grenscorrectie krijgt Ekeren er de natuurgebieden Oude Landen, Bospolder en Ekers Moeras bij. Samen met Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en met Toeristische diensten wil het district deze troeven uitspelen. De volgende legislatuur staan er ook heel wat feestelijkheden, of vieringen, op het programma. In 2019 viert het district de 75ste verjaardag van de bevrijding van Ekeren door de Canadezen. Dat zal gebeuren met ondermeer een evenementenweekend in oktober, een nieuw monument en een Canadezenplein. In 2025 zal het 375 jaar geleden zijn dat de Ekerse Dijk werd gebouwd als verbinding tussen Ekeren en Wilmarsdonk. Dat zal herdacht worden door een jaar lang te focussen op het leven op en rond de dijk en op de verdwenen polderdorpen. Het volledige bestuursprogramma telt niet minder dan 156 aandachtspunten.

Overleden Jef Simons – Hoevenen

Op 26 december 2018 overleed onverwacht in het A.Z. Klina te Brasschaat Jef Simons. Jef werd geboren te Zandvliet op 29 juli 1944 als enige zoon van Martinus Simons en Yvonne Kil. Hij was de echtgenoot van Liliane Verstraelen, trotse papa van Gert en Karl, schoonvader van Pascale en Hilde en de vake van Emma, Quinten en Robbe. Donderdag 3 januari wordt er afscheid genomen om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend wordt zijn asurne bijgezet op de begraafplaats van Hoevenen – Attenhoven, gelegen aan de Kerkstraat  – Blokweg. 

Condoleances: Familie Simons – Monnikenhofstraat 89 – 2040 Berendrecht
www.condoleances.be/jefsimons”

Overleden Gilbert Loots – Berendrecht

Op 25 december 2018 overleed te Antwerpen thuis in zijn geliefde omgeving Gilbert Loots. Hij was de echtgenoot van Sonia Van De Ginste en werd geboren te Wilrijk op 13 september 1948. Vrijdag 4 januari wordt er afscheid genomen om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend wordt zijn asse verstrooid op de begraafplaats van Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat.

www.condoleances.be/gilbertloots