Volle tent voor Tiroleravond

Ondanks de late aankondiging is het toch volle bak geworden op de Tiroleravond die in een tent achter taveerne de Leeuw van Vlaanderen in Zandvliet, op vrijdag 9 november,werd ingericht. Iedereen was in Tiroolse klederdracht, dus ofwel in Dirndl-kleed ofwel in lederhosen. Het begon vrijdagavond al om 20 uur stipt met Alpenmuziek door DJ Jef Van der Poel. De reuzen-bierpullen waren goed gevuld en werden op de tonen van de Tirolermuziek in de hoogte gestoken en regelmatig geleegd.

Rond 22 duur kwam de gastzanger Kristof Carpentier op het podium. Hij was oorspronkelijk aangekondigd als een rasechte Alpenzanger maar bleek in werkelijkheid uit Stabroek te komen. Nu, de stemming minderde er niet op. Het bleef jodelen en drinken tot onder de morgen. Een schitterend initiatief van Raf en Ilse die samen met hun personeel in rasechte Tirolers waren verkleed. (sdl)