Viervoeters schuiven aan voor Sint-Hubertuswijding

In Kapellen werd het naamfeest van Sint Hubertus op zondag 4 november gevierd. De dag begon met de traditionele misviering in de Sint-Jacobuskerk en nadien trok iedereen naar het gemeentepark voor de dierenwijding. Bij zowel de misviering, als de wijding, zorgden de jachthoornblazers van Waldo uit Vorst-Laakdal voor de muziek. De dierenwijding zelf gebeurde door pastoor Jef Cleymans. Er waren meer dan 150 paarden aanwezig, een tiental pony’s, verschillende koetsen en inwoners die hun honden en andere huisdieren wijden. De zussen Inge en Elke waren aanwezig met hun pony. “Het is hier keitof en je kunt praten met andere dierenliefhebbers. De zegening zegt me niet zo veel maar is wel leuk meegenomen. Bovendien krijgen onze pony’s nadien nog een snoepje”. Veel toeschouwers stonden langs de kant en bewezen dat Sint-Hubertus nog steeds een populaire heilige is. Ook op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen werden Sint-Hubertusvieringen gehouden. Bovendien dragen heel wat jacht- en ruiterverenigingen zijn naam. De heilige werd in de 7de eeuw geboren en diende aan het hof van Pepijn van Herstal. Nadat zijn vrouw was overleden, ging hij een devoot leven leiden. Hubertus was tijdens zijn leven een excellent jager. Vandaar dat hij een uitverkoren patroonheilige van de jacht was. Als patroonheilige van de jacht wordt hij vaak afgebeeld met een hert. Een vriendengroep in Kapellen organiseert al meer dan 25 jaar deze Sint-Hubertusviering.